Privat Företag

Vill du beställa fiber till hushållet, bostadsrättsföreningen eller företaget, eller aktivera dina tjänster? Växla till Privat.

Datacenter med hög säkerhet och låg klimatpåverkan

Ge din affärskritiska data ett tryggt och hållbart hem

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Så minskar vi våra datacenters klimatpåverkan (och därmed ditt)

Vi på GlobalConnect erbjuder totalt 35 000 m² datacenter fördelat på 15 toppsäkrade platser i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland. Faktum är att hälften av all internettrafik i Norden passerar våra fibernät och datacenter. Med det kommer ett stort ansvar. Därför jobbar vi ständigt för att våra datacenter ska ha maximal datasäkerhet och minimal klimatpåverkan.

Med det AI-styrda kylsystemet i våra datacenter minimerar vi energiförbrukningen genom att kyla lokalt och effektivt. Med ISO27001-certifiering för alla våra svenska, danska och tyska datacenter ger vi din data ett både säkert och hållbart hem. 

Dessutom har vi implementerat submerged cooling, där kyla via ventilation görs överflödig och energiförbrukningen därmed reduceras avsevärt.

I den här videon får du veta mer om våra datacenter och submerged cooling. 👇

Energieffektiva datacenter

Innovativ kylning med submerged cooling
Vi är redan på god väg med en grön omställning som minskar CO2-avtrycket från våra datacenter. Vi använder 100% grön energi från vattenkraft i alla våra datacenter i Sverige, Danmark och Norge samt vind- och vattenkraft i Tyskland.

Dessutom var vi först i Europa med att implementera en ny kylteknik som kallas submerged cooling. Tekniken, även känd som immersive cooling, kyler servrarna med en specialtillverkad vätska, istället för genom luftkylning. Det betyder att du kan spara upp till 90% i energiförbrukning jämfört med konventionell kylning och att servrarna kan pressas upp nästan 25% i prestanda.

Eftersom behovet av luftkylning helt elimineras genom nedsänkt kyla, minskar också utrymmesbehovet för datacentren. Utrustningen tar upp en femtedel av det utrymme som samma beräkningseffektivitet skulle kräva med luftkylning. GlobalConnects fyra containrar har till exempel en effektivitetsnivå som annars skulle kräva en 120 m² konventionell datahall med luftkylning.

Ansvarsfull hantering av elektronisk utrustning
Vi fokuserar på att uteslutande använda energieffektiv och certifierad utrustning för alla nätverksinstallationer. Dessutom ingår vi ett samarbete med experter på korrekt hantering av gammal utrustning, så att delar återvinns på ett miljöriktigt sätt.

Direktanslutningar till ledande molnleverantörer

Vi kan tillhandahålla direkta expressvägförbindelser från våra datacenter till exempelvis Microsoft Azure och Amazon Web Services, så att dina applikationer fungerar optimalt i vardagen.

Anslutningen går från ditt privata nätverk, via globala trafikpunkter i London, Amsterdam och Frankfurt, på vårt slutna fibernät. Du får alltså högsta nätsäkerhet eftersom fibernätet ligger utanför internet och bara du använder uppkopplingen.

Vi erbjuder även Private Cloud från GlobalConnects egen molnmiljö om du behöver servrar placerade inom EU.

Certifieringar och deklarationer

GlobalConnets ISAE 3402 typ 2-utlåtande har granskats och deklarerats av ett auktoriserat revisionsföretag.

GlobalConnect är en datacenterleverantör med ISO 27001-certifikat.

Vi arbetar även utifrån standarden ISO 9001. Dessutom har vi tydliga beredskapsplaner och arbetar kontinuerligt med Crisis Management för att alltid ligga i framkant. Det är din garant för optimal datasäkerhet, och vårt löfte att din data alltid är i goda händer.

I fortsättningen av vårt gröna uppdrag har vi även anslutit oss till FN:s Global Compact-program där vi åtar oss att uppfylla bl.a. FN:s globala mål för klimat- och vetenskapsbaserade mål.

Energieffektiv nedkylning med subermerged cooling

  • Submerged cooling är en ny kylteknik som kyler servrarna med en specialgjord vätska, istället för luftkylning.
  • Med lösningen kan du spara upp till 90% i energiförbrukning jämfört med konventionell kylning och servrarna kan pressa upp nästan 25% i prestanda.
  • Eftersom behovet av luftkylning helt elimineras genom submerged cooling, minskar också utrymmesbehovet för datacentren. Utrustningen tar upp en femtedel av det utrymme som samma dataeffektivitet skulle kräva med luftkylning.
  • GlobalConnects fyra containrar har till exempel en effektivitetsnivå som annars skulle kräva 120 m² koventionell datahall med luftkylning.

Vill du veta mer? Prata med en av våra experter

Ring oss på 075 100 00 00 eller använd kontaktformuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart vi kan. Har du frågor som privatkund? Klicka här för att komma till konsumentwebben.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.