Offentlig sektor

Kontakta oss!

Tryggare kan ingen vara

För offentlig sektor och myndigheter är säkerhet och stabilitet extra viktigt. Det är därför vi på GlobalConnect producerar och levererar tjänster som internet och WAN över vårt eget nät. Trygghet är även i fokus när det kommer till våra datacenter, som är placerade i Sverige.

Ja, det finns många anledningar till att kunder väljer oss som leverantör inom operatörstjänster, transmission och datacenterlösningar (IaaS). Men den största anledningen är vårt starka engagemang. Vi gör nämligen allt för att skydda och hålla igång er verksamhet.

Kundlösning - Västra Götalandsregionen

Vi levererar en datakommunikationslösning till Västra Götalandsregionen som knyter samman regionens verksamhetsställen och datacenter i ett privat nät. Inom Västra Götalandsregionen ryms 49 kommuner, 18 sjukhus och Västtrafik som bedriver kollektivtrafik, samt ett stort antal övriga verksamheter.

Läs mer om vår kundlösning här

Våra ramavtal

SKR – Sjunet/Datakommunikation 2018

Ramavtalet innebär att  SKRs medlemmar kan avropa kommunikationstjänster från GlobalConnect utan offentlig upphandling.

Tjänsterna som ingår i ramavtalet:
Sjunet
WAN-tjänster 4 Mbit/s – 10 Gbit/s, singel – full diversitet
Internet 4 Mbit/s – 10 Gbit/s, singel – full diversitet
VPN-tjänster
DDOS
IDS/IPS

 

Kammarkollegiet

GlobalConnect har ramavtal med Kammarkollegiet som omfattar tjänster inom:

Telefoni/kommunikationstjänster,
Infrastruktur
Samarbetslösningar.

Här kan du läsa mer. 

Beställning av anslutning till Sjunet

Sjunet är ett robust och kvalitetssäkrat kommunikationsnät som är särskilt framtaget för att underlätta informationsutbytet inom regioner, kommuner och privata vårdgivare.

Här gör du din beställning av anslutning till Sjunet