Ramavtal med Kammarkollegiet

Vill du göra avrop?

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att ingå ramavtal om varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller uppdraget hela den offentliga förvaltningen, det vill säga även kommuner och regioner.

GlobalConnect är idag leverantör på tre (av fyra) delområden på Kammarkollegiets Ramavtal för Telefoni och datakommunikationstjänster kallat Kommunikationslösningar. Dessa delområden är:

 • 2. Telefoni

  Detta ramavtalsområde omfattar tjänster för tal, bild och data mellan parter via ett kommunikationsnät. Exempel på tjänster som ingår är operatörstjänster (såsom abonnemang, drift- och förmedlingstjänster, anslutningar, accesser, nummerserier, datakommunikation etc.), växel, mobil anknytning i växel, inomhusnät, automatisk telefonist

  Vidare ingår även devices (såsom telefoner, surfplattor etc) och MDM om kund önskar paketera det med någon övrig tjänst inom telefoni. Molntjänster inom området, loT, M2M, WiFi-calling, videosamtal, digitala mötessamtal, säkerhet, funktioner för administration, uppföljning, kundtjänst, utveckling, utbildning, integration, trygghetslarm etc.

  Hämta prislista

  Prislista tilläggstjänster

  Prislista Sverigetrafik

  Prislista internationell trafik

 • 3. Infrastruktur

  Detta ramavtalsområde omfattar tjänster för infrastruktur till kommunikationslösningar inom tele- och datakom. Exempel på tjänster som ingår är internet, WAN, LAN och WLAN.

  Vidare ingår även inomhusnät, Molntjänster inom området, loT, M2M, WiFi-calling, säkerhet (såsom överbelastningsskydd, kryptering, brandväggstjänster etc.), funktioner för administration, uppföljning, kundtjänst, utveckling, utbildning, integration, rådgivning kring lösningar inom området för att få rätt beställarkompetens kring befintlig leverans, etc.

  Hämta prislista.

 • 4. Samarbetslösningar

  Detta ramavtalsområde omfattar exempelvis tjänster som kontaktcenter, call center och telefonisttjänst (med eller utan bemanning), digitala möten och Unified Communication (UC).

  Vidare ingår även säkerhet såsom kryptering och brandväggstjänster, devices som tjänst samt MDM, växeltjänster utan operatorstjänster, molntjänster, funktioner för administration, uppföljning, kundtjänst, utveckling, utbildning, integration etc.

  Hämta prislista. 

Ladda ner ramavtalet

Om du vill ta del av ramavtalsdokumentet kan du ladda hem det här.

Hämta