Privat Företag

Vill du beställa fiber eller aktivera dina tjänster? Växla till privat (tidigare IP-Only)

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Berätta för oss om olämpligt eller olagligt beteende i GlobalConnect - enkelt och konfidentiellt

På GlobalConnect tror vi på att göra affärer med integritet och på att göra rätt sak. Om du tror att du är ett vittne till tjänstefel, brott mot våra koder eller någon annan tillämplig policy, riktlinjer, lagstiftning eller etiska standarder, gå till våra landswebbplatser för ytterligare information där du kan rapportera.

GlobalConnect tillåter inte någon form av repressalier mot en person som i god tro rapporterar en kränkning eller misstanke om kränkning. Anmälningar kan göras anonymt. En person som har anmält ett misstänkt intrång kommer att hållas uppdaterad om sitt ärende, förutsatt att kontaktuppgifter ingick i anmälan.

 

Du kan läsa hela vår whistleblowerpolicy här:
Whistleblower Policy (länk)

Se hur vi hanterar dina uppgifter när vi rapporterar till systemet här:
Sekretesspolicy för whistleblowers (länk)

 

 

Vill du anmäla ett ärende? Kopiera denna länk till din webbläsare eller använd knappen nedan.
https://report.whistleb.com/sv/globalconnect

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.