Skydda ditt företag mot DDoS attacker

Upptäck potentiella hot i tid

Tips för att förebygga it-attacker enligt Mikael Westerlund, CTO på GlobalConnect

  1. Låt inte frågan stanna på IT-avdelningen. Ta upp den på ledningsnivå – detta är kritiskt för hela verksamheten.
  2. Gör penetrationstester och säkerställ att allt fungerar.
  3. Säkerställ rutiner så att alla vet vem de ska ringa om något händer och vilka eskaleringskedjorna är.

Vill du veta mer? Prata med en av våra experter.