Skydd mot DDoS attacker

Kontakta oss

Skydd mot överbelastningsattacker

DDoS – Distributed Denial of Service eller överbelastningsattack är ett sätt att överbelasta en server tills den slutat svara. Överbelastningen sker genom att sända paket eller frågor i en onaturligt stor utsträckning jämfört med vanlig trafik. Vår tjänst skyddar mot attacker större än din egen förbindelse, så att din tjänst är tillgänglig under riktigt stora attacker.

Tre förebyggande tips mot it-attacker enligt Mikael Westerlund, CTO på GlobalConnect

  1. Låt inte frågan stanna på IT-avdelningen. Ta upp den på ledningsnivå – detta är kritiskt för hela verksamheten.
  2. Gör penetrationstester och säkerställ att allt fungerar.
  3. Säkerställ rutiner så att alla vet vem de ska ringa om något händer och vilka eskaleringskedjorna är.

Vill du veta mer om DDoS Protection? Ring Mikael Westerlund på telefonnummer +46 (0) 708 43 10 19 eller mejla.