Skydda ditt företag mot DDoS attacker

Upptäck potentiella hot i tid

DDoS är för företaget som vill skydda sig mot överbelastningsattacker som riskerar att slå ut din tjänst. Vår DDoS-tjänst är expert på att upptäcka potentiella angrepp så tidigt som möjligt genom att övervaka och analysera din trafik. Vid minsta misstanke sätts åtgärder in direkt.

Tjänsten skyddar mot attacker större än din egen anslutning genom att filtrera trafik på olika sätt. Det gör att din tjänst är tillgänglig även under riktigt stora angrepp.

Tips för att förebygga it-attacker enligt Mikael Westerlund, CTO på GlobalConnect

  1. Låt inte frågan stanna på IT-avdelningen. Ta upp den på ledningsnivå – detta är kritiskt för hela verksamheten.
  2. Gör penetrationstester och säkerställ att allt fungerar.
  3. Säkerställ rutiner så att alla vet vem de ska ringa om något händer och vilka eskaleringskedjorna är.