Private Cloud Connect

Kontakta oss!

Anslut till din molnleverantör utan internet.

Anslut moln- och tjänsteleverantörers produkter, privat och direkt till ditt WAN. Eftersom vår infrastruktur används hela vägen kommer GlobalConnect kunna ge kontroll och garanti på att anslutningen fungerar hela vägen.

Minskade svarstider
En direktanslutning mot ett datacenter minskar svarstider, risken för avlyssning och andra icke-önskade effekter som kan uppkomma genom att ha en tjänsteleverans via Internet. GlobalConnect sätter upp en anslutning och konfigurationen sköter du och din leverantör precis som vanligt. Tjänsterna levereras över GlobalConnects etablerade infrastruktur.

Snabba fördelar:

  • Anslut till din molnleverantör utan att gå via Internet.
  • Anslutningen går endast genom GlobalConnects kontrollerade infrastruktur vilket gör att vi kan förutsäga svarstiderna från din molnleverantör.
  • Vår infrastruktur används hela vägen vilket gör att vi kan kontrollera och garantera att anslutningen fungerar.
  • Några av de största molnleverantörerna är anslutna och fler är på väg.