Executive Leadership Team

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

På GlobalConnect tar vi ansvar för ditt företags digitala resa, och vårt recept är enkelt. Minska komplexiteten. Tillföra expertis, möjligheter och engagemang som stöder ditt företag.

Kort sagt är vi en IT-leverantör. Men vi jobbar även med stora digitala transformationer. Med 93.500 km högkapacitets fibernät och 30.000 kvm datacenter som plattform utvecklar vi marknadsledande produkter och lösningar som  kopplar upp och ihop Sverige och våra 30.000 företagskunder med  resten av världen.

Din nya dedikerade internetleverantör.

Martin Lippert

Group CEO

Henrik Hammarström

Director B2B Sweden

Henrik Schibler

Group CFO, Finance, Analytics & Legal

Louise Hahn

Director of B2B Denmark & Country CEO

Charlotta Rehman

Director of B2B Norway & Country CEO

Regina Donato Dahlström

Director of GlobalConnect Carrier & Country CEO Sweden

Fredrik Borg

Director of B2C Sweden

Brynjar Andersen

Director of B2C Norway

Kamran Alemdar

Group CMO, Marketing & Communications

Anders Kuhn Saaby

Group CTO, Technology

Jacob Zentio Larsen

Group CIO, IT

Yan Zheng

Director of Digital Solutions

Jannie Laurberg

Group CHRO People, Culture & Strategy

Board of Directors

Eric Elzvik | Chairperson

Carl Sjölund | Board member

Per Morten Torvildsen | Board member

Marco Visser | Board member

Pernille Erenbjerg | Board member

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.