7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Hållbar utveckling för samhällen, företag och invånare

På GlobalConnect är vi stolta över att bidra till en hållbar utveckling för samhället i stort, för företag och offentlig sektor samt för den enskilda individen. Främst gör vi det genom vårt rikstäckande fibernät som kopplar upp och ihop företag och individer i alla delar av samhället.

Men vi är också fast beslutna att skapa och leverera lösningar som får samhället att fungera bättre. Att företagen är konkurrenskraftiga och att den offentliga sektorn lyckas med sina viktiga digitaliseringsprojekt. Vi är fast beslutna att hjälpa våra medborgare att hålla sig uppdaterade genom att  kunna titta på nyheter, uppleva kultur och prata på digitala plattformar.

GlobalConnect, medlem av FN:s Global Compact-program

GlobalConnect Group är en stolt medlem av FN:s Global Compact-program, vilket innebär att vi förbinder oss till att anpassa vår verksamhet och strategier till FN:s tio principer som berör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

“Att engagera oss i UNGC är ett viktigt steg i GlobalConnects hållbarhetsresa, eftersom vi anpassar oss och arbetar aktivt för att möta våra kunders behov och bli bättre som företag genom att följa internationella standarder”, säger Eric Elzvik, ESG Champion på GlobalConnect.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.