Privat Företag

Vill du beställa fiber eller aktivera dina tjänster? Växla till privat (tidigare IP-Only)

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Hållbar utveckling för samhällen, företag och invånare

På GlobalConnect är vi stolta över att bidra till en hållbar utveckling för samhället i stort, för företag och offentlig sektor samt för den enskilda individen. Främst gör vi det genom vårt rikstäckande fibernät som kopplar upp och ihop företag och individer i alla delar av samhället.

Men vi är också fast beslutna att skapa och leverera lösningar som får samhället att fungera bättre. Att företagen är konkurrenskraftiga och att den offentliga sektorn lyckas med sina viktiga digitaliseringsprojekt. Vi är fast beslutna att hjälpa våra medborgare att hålla sig uppdaterade genom att  kunna titta på nyheter, uppleva kultur och prata på digitala plattformar.

Ladda ner års- och hållbarhetsrapporten 2022

GlobalConnect rapporterade stark tillväxt i intäkter och lönsamhet under 2022, trots ett turbulent globalt landskap. Dess intäkter växte med 16% jämfört med föregående år till 7,2 miljarder SEK, medan lönsamheten (Adj. EBITDA) ökade med 16,9% till 3,6 miljarder SEK med en marginal på 50,8%. GlobalConnects investeringar uppgick till 9,2 miljarder SEK och dess årliga tillväxt drevs av förvärv, utbyggnaden av Fiber-To-The-Home (FTTH) och av organisk tillväxt inom alla affärsområden.

Ladda ner

GlobalConnect, medlem av FN:s Global Compact-program

Vi ingår i FN:s Global Compact-program där vi förbinder oss till 10 principer från FN som behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

“Att engagera oss i UNGC är ett viktigt steg i GlobalConnects hållbarhetsresa, eftersom vi anpassar oss och arbetar aktivt för att möta våra kunders behov och bli bättre som företag genom internationella standarder”, säger Eric Elzvik, ESG Champion på GlobalConnect.

GlobalConnect förbinder sig att gå med i Science Based Targets-initiativet

– Detta är en viktig milstolpe för GlobalConnect. År 2022 ökade vi våra klimatambitioner med målet att minska utsläppen i Scope 1, 2 och 3 fram till 2030. Vi arbetar målmedvetet med att minska våra utsläpp av växthusgaser. Vi kommer att mäta våra utsläpp och därigenom öka vår förståelse för var våra utsläpp kommer ifrån, säger Martin Lippert, koncern-VD på GlobalConnect.

Genom att hållbarhetsmålen nu är godkända av SBTi förbinder sig GlobalConnect till att minska utsläppen i Scope 1 och 2 vilka är i linje med FN:s ambitioner om att begränsa den globala uppvärmningen. GlobalConnect förbinder sig också till att fasa ut fossila bränslen i bolagets värdekedja genom att arbeta med Scope 3. Dessutom, genom att koppla GlobalConnect koncernens nya hållbarhetsmål till sitt låneavtal, påskyndar koncernen också sina ambitioner om att vara en attraktiv arbetsplats och företagspartner.

– Hållbarhetsmål får aldrig vara “bara ord”. Åtgärder är nödvändiga och därför vi ser detta som ett viktigt och nödvändigt steg i vår hållbarhetsresa. Att formellt vara en del av Science Based Target-initiativet, är inte bara viktigt för oss som företag idag, utan också för det företag vi vill bli i framtiden. Detta går också hand i hand med vårt hållbarhetslänkade låneavtal, vilket visar att vi lägger handling bakom våra ord, säger Sofia Lisa Dinesen, SVP of Strategy, M&A and Sustainability på GlobalConnect.

Energieffektiva datacenter

Energieffektiv kyla med submerged cooling
Vi är redan på god väg med en grön omställning som minskar CO2-avtrycket från våra datacenter. Vi använder 100% grön energi från vattenenergi i alla våra datacenter i Sverige, Danmark och Norge samt vind- och vattenenergi i Tyskland.

Dessutom var vi först i Europa med att implementera en ny kylteknik som kallas submerged cooling. Tekniken, även känd som immersive cooling, kyler servrarna med en specialtillverkad vätska, snarare än luftkylning. Det betyder att du kan spara upp till 90% i energiförbrukning jämfört med konventionell kylning och att servrarna kan pressas upp nästan 25% i prestanda.

Eftersom behovet av luftkylning helt elimineras genom nedsänkt kyla, minskar också utrymmesbehovet för datacentren. Utrustningen tar upp en femtedel av det utrymme som samma beräkningseffektivitet skulle kräva med luftkylning. GlobalConnects fyra containrar har till exempel en effektivitetsnivå som annars skulle kräva 120 m2 konventionell datahall med luftkylning.

Ansvarsfull hantering av elektronisk utrustning
Vi fokuserar på att uteslutande använda energieffektiv och certifierad utrustning för alla nätverksinstallationer. Dessutom ingår vi ett samarbete med experter på korrekt hantering av gammal utrustning, så att delar återvinns på ett miljöriktigt sätt.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.