Privat Företag

Vill du beställa fiber eller aktivera dina tjänster? Växla till privat (tidigare IP-Only)

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Hållbar utveckling för samhällen, företag och invånare

På GlobalConnect är vi stolta över att bidra till en hållbar utveckling för samhället i stort, för företag och offentlig sektor samt för den enskilda individen. Främst gör vi det genom vårt rikstäckande fibernät som kopplar upp och ihop företag och individer i alla delar av samhället.

Men vi är också fast beslutna att skapa och leverera lösningar som får samhället att fungera bättre. Att företagen är konkurrenskraftiga och att den offentliga sektorn lyckas med sina viktiga digitaliseringsprojekt. Vi är fast beslutna att hjälpa våra medborgare att hålla sig uppdaterade genom att  kunna titta på nyheter, uppleva kultur och prata på digitala plattformar.

GlobalConnect, medlem av FN:s Global Compact-program

GlobalConnect Group är en stolt medlem av FN:s Global Compact-program, vilket innebär att vi förbinder oss till att anpassa vår verksamhet och strategier till FN:s tio principer som berör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

GlobalConnect åtar sig att gå med i Science Based Targets-initiativet och sätter företagsomfattande utsläppsminskningar i linje med SBTi. Efter en rad viktiga hållbarhetsmilstolpar som sattes under 2022, har GlobalConnect nu lämnat in sina första mål som inväntar validering 2023.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.