Privat Företag

Vill du beställa fiber till hushållet, bostadsrättsföreningen eller företaget, eller aktivera dina tjänster? Växla till Privat.

Driftinformation

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Information kring drift­störningar.

Privatkunder med aktiv tjänst i GlobalConnects öppna nät hänvisas till sin tjänsteleverantör för frågor och support.

Notera att vi skriver uppdateringarna på engelska då vi har ett flertal internationella kunder.

Pågående driftstörningar

Ticket number: INC2255720
Location: Uppsala – Länna – Knutby – Almunge
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power issue

Occurred: 2024-05-23 22:22 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2024-05-24 02:30 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-05-23 23:46 CET/CEST

Last update(s):

Ticket number: INC2255085
Location: Kalix
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break

Occurred: 2024-05-22 11:11 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Field technician ordered
Next update: 2024-05-24 10:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-05-23 19:07 – Due to issues with access troubleshooting and fault correction will be postponed until tomorrow. // På grund av problem med åtkomst kommer felsökning och felkorrigering att skjutas upp till imorgon.
2024-05-23 13:05 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet pågår.
2024-05-23 07:51 – Repair work is continuing today. // Reparationsarbetet fortsätter idag.
2024-05-23 00:16 – Troubleshooting will continue in the morning // Felsökning fortsätter på morgonen.
2024-05-22 22:12 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-05-22 20:06 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-05-22 15:52 – Cable fault detected. Technicians on their way to begin repairs. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker påväg för att börja reparationer.
2024-05-22 14:18 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2255026
Location: Karlstad
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Hardware card error

Occurred: 2024-05-22 11:15 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Fault correction in progress
Next update: 2024-05-24 10:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-05-23 08:55 – Replacement unit will be delivered tomorrow. // Ersättningsutrustningen levereras imorgon.
2024-05-22 17:48 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2024-05-22 15:25 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-05-22 13:05 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2253748
Location: Kristinehamn
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break

Occurred: 2024-05-18 15:46 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Fault correction in progress
Next update: 2024-05-22 15:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-05-21 15:33 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-05-20 14:13 – We currently have an outage. Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.

Åtgärdade driftstörningar

Ticket number: INC2255395
Location: Holmsund
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-05-23 08:29 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-05-23 11:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-05-23 09:26 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-05-23 09:00 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2255196
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trollhättan

Occured: 2024-05-22 15:45 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-23 11:08 CET/CEST

History:
2024-05-23 14:29 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-05-23 08:17 – A cable cut detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Kabelfel har lokaliserats hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-05-22 18:42 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-05-22 16:28 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-05-22 16:15 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2255148
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje

Occured: 2024-05-22 13:58 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-23 13:54 CET/CEST

History:
2024-05-23 13:55 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2024-05-23 13:00 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-05-23 09:00 – Repair work has started. // Reparationsarbetet har påbörjats.
2024-05-22 23:27 – Technician confirms cable cut and excavation work is required. Excavator has been ordered to site tomorrow morning. // Tekniker bekräftar kabelavbrott och konstaterar att grävningsarbete krävs. Grävmaskin är beställd imorgon bitti.
2024-05-22 22:11 – Technician measured location of potential cable cut. Technician is on his way to locate fault. // Teknikern har mätt ett potentiellt fiberbrott på kabeln och är på väg till platsen.
2024-05-22 21:19 – Technician has arrived at site and has started troubleshooting. // Tekniker har kommit till platsen och har börjat felsöka.
2024-05-22 18:10 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-05-22 15:34 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2254985
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Björkö

Occured: CET/CEST
Service(s) restored: CET/CEST

History:
2024-05-22 11:37 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2254956
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Venjan

Occured: 2024-05-22 10:32 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-22 15:00 CET/CEST

History:
2024-05-22 15:15 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-05-22 11:13 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2254854
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2024-05-22 09:19 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-22 10:25 CET/CEST

History:
2024-05-22 11:56 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2024-05-22 10:00 – Technician confirms cable cut and is working on resolving the fault. // Tekniker bekräftar kabelavbrott och jobbar på att lösa problemet
2024-05-22 09:49 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2254827
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Bromma

Occured: 2024-05-22 09:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-22 12:40 CET/CEST

History:
2024-05-22 14:14 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-05-22 09:24 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2254793
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Öregrund

Occured: 2024-05-22 09:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-22 12:17 CET/CEST

History:
2024-05-22 12:26 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-05-22 09:23 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2254792
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga

Occured: 2024-05-22 08:12 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-22 15:21 CET/CEST

History:
2024-05-22 15:34 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-05-22 09:06 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2254764
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åre

Occured: 2024-05-22 07:40 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-22 09:44 CET/CEST

History:
2024-05-22 13:51 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-05-22 08:47 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2254777
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Helsingborg

Occured: 2024-05-22 08:14 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-22 10:23 CET/CEST

History:
2024-05-22 14:32 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-05-22 08:42 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2254662
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mariestad – laxå

Occured: 2024-05-22 04:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-22 04:52 CET/CEST

History:
2024-05-22 04:51 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-05-22 04:29 – The Planned Work has not been completed within the announced service window. // Det planerade arbetet har inte slutförts inom det aviserade servicefönstret.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2254634
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Göteborg / Denmark

Occured: 2024-05-21 23:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-22 00:01 CET/CEST

History:
2024-05-22 00:01 – It is an ongoing planned work. // Det är ett pågående planerat arbete.
2024-05-21 23:35 – We are experiencing a network disturbance that affects Wavelength and Dark fiber services. Troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar WLS och fibertjänster. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2254400
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: FLEN

Occured: 2024-05-21 12:33 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-22 12:54 CET/CEST

History:
2024-05-22 14:04 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-05-22 09:59 – Ignore previous notification, working on getting access to site
2024-05-22 09:57 – Technician confirms cable cut and is working on resolving the fault. // Tekniker bekräftar kabelavbrott och jobbar på att lösa problemet
2024-05-21 14:35 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2253817
Location: Fagersta, Skinnskatteberg
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Critical fault correction

Occurred: 2024-05-21 09:37 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-05-20 18:00 CET/CEST

Last update(s):

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2254249
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ödåkra

Occured: 2024-05-21 10:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-21 10:07 CET/CEST

History:
2024-05-21 11:47 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-05-21 10:52 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-05-21 10:42 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2254121
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Boden

Occured: 2024-05-21 08:35 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-21 09:26 CET/CEST

History:
2024-05-21 09:18 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2254120
Fault type: Fault correction
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ekerö

Occured: 2024-05-21 08:47 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-21 14:27 CET/CEST

History:
2024-05-21 14:36 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-05-21 13:53 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-05-21 12:24 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning pågår.
2024-05-21 09:06 – We currently have an disturbance affecting the service quality. Service interruptions will occur while troubleshooting is being performed. // Vi har för närvarande en driftstörning som yttrar sig i kvalitetsproblem. Störningar kommer att upplevas medans felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2253852
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Timmersdala

Occured: 2024-05-21 07:35 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-21 09:45 CET/CEST

History:
2024-05-21 11:39 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-05-21 07:42 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2253827
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Malmö

Occured: 2024-05-20 19:23 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-21 09:10 CET/CEST

History:
2024-05-21 12:13 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-05-21 08:00 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-05-20 21:08 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2253758
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Boden

Occured: 2024-05-20 13:34 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-20 19:13 CET/CEST

History:
2024-05-20 19:12 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-05-20 16:13 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2024-05-20 14:45 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2253728
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2024-05-31 11:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-20 16:08 CET/CEST

History:
2024-05-20 16:08 – Outage is resolved, there is ongoing renovationworks in the building. // Driftstörning avhjälpt, det pågår renoveringsarbete i fastigheten.
2024-05-20 13:12 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-05-20 13:05 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2253664
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2024-05-20 09:19 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-20 22:20 CET/CEST

History:
2024-05-20 14:20 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-05-20 12:13 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår. Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2253603
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mora

Occured: 2024-05-20 09:47 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-20 12:01 CET/CEST

History:
2024-05-20 12:03 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-05-20 10:18 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-05-20 10:11 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2253501
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Surahammar

Occured: 2024-05-20 08:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-20 13:41 CET/CEST

History:
2024-05-20 14:43 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-05-20 13:51 – Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2024-05-20 13:13 – Technician has begun splicing the fiber. // Tekniker har påbörjat kabelskarvning.
2024-05-20 12:13 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-05-20 10:07 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-05-20 08:31 – A Suspected cable fault detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet misstänks bero på ett kabelfel hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-05-20 08:11 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2253467
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Särna

Occured: 2024-05-20 03:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-20 06:02 CET/CEST

History:
2024-05-20 06:03 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-05-20 05:45 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2253446
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Holmsund

Occured: 2024-05-20 00:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-20 02:50 CET/CEST

History:
2024-05-20 02:59 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-05-20 02:03 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör

Ticket number: INC2253295
Location: Bräkne-Hoby
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break

Occurred: 2024-05-18 13:00 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2024-05-19 21:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-05-19 20:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-05-19 17:12 – The fiber has been repaired temporarily, services are restored. Customers will be contacted if the work for the permanent fix affects service. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Fibern har blivit lagad temporärt, tjänsterna är nu återställda. Kunder kommer bli meddelade om arbetet för permanent lagning påverkar tjänster. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2024-05-19 15:42 – Majority of services are restored. Repair work is ongoing. // Majoritet av tjänster är återställda. Reparationsarbetet fortsätter.
2024-05-19 11:06 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-05-19 00:53 – Due to low visibility repair work will continue during the day 19/5-24 // På grund av arbetsförhållande fortsätter reparation arbete under dagen 19/5-24
2024-05-18 23:24 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-05-18 20:47 – Excavator has arrived and has started to dig up the ground in order for technicians to continue with fault correction. // Grävmaskin har anlänt och har börjat att gräva för att tekniker ska kunna fortsätta med reparationsarbetet .
2024-05-18 19:02 – Material and excavator has been ordered and is en route, ETA 1.5 hours. // Material och grävmaskin beställt och på väg, ETA 1.5 timmar.
2024-05-18 17:36 – Technician confirms cable cut and excavation work may be required. Technician is following up on necessary material and manpower. // Tekniker bekräftar kabelavbrott och konstaterar att grävningsarbete kan behövas. Tekniker håller på att följa upp om nödvändigt material samt arbetskraft.
2024-05-18 16:09 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen.
2024-05-18 14:10 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2253294
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Älvkarleby

Occured: 2024-05-18 12:56 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-18 17:10 CET/CEST

History:
2024-05-18 17:16 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-05-18 14:45 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2024-05-18 14:32 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2253225
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Fjärås

Occured: 2024-05-17 23:38 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-05-18 00:55 CET/CEST

History:
2024-05-18 01:01 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-05-18 00:15 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.