Privat Företag

Vill du beställa fiber eller aktivera dina tjänster? Växla till privat (tidigare IP-Only)

Driftinformation

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Information kring drift­störningar.

Privatkunder med aktiv tjänst i GlobalConnects öppna nät hänvisas till sin tjänsteleverantör för frågor och support.

Notera att vi skriver uppdateringarna på engelska då vi har ett flertal internationella kunder.

Pågående driftstörningar

Ticket number: INC2111467
Location: Enköping
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-03-21 14:41 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-03-22 16:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-03-22 11:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-03-21 18:26 – Most services are restored, measures will continue tomorrow. // De flesta tjänster är återställda, åtgärder fortsätter imorgon.
2023-03-21 15:21 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours [// Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-03-21 14:52 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2109972
Location: Söderköping
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break

Occurred: 2023-03-08 08:00 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-03-23 16:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-03-23 10:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-03-22 13:18 – Still no delivery of replacement parts, postponing ETR. // Fortfarande inte fått materiel, skjuter fram ETR.
2023-03-20 14:08 – Still no delivery of replacement parts, postponing ETR. // Fortfarande inte fått materiel, skjuter fram ETR.
2023-03-16 10:56 – Awaiting delivery of replacement equipment and parts. // Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar.
2023-03-16 10:56 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2023-03-16 10:55 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Åtgärdade driftstörningar

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111816
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hallstavik

Occured: 2023-03-22 12:34 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-22 14:10 CET/CEST

History:
2023-03-22 14:12 – Power restored, services restored. // Ström återställd, tjänster återställda.
2023-03-22 13:14 – Services down due to planned but unannounced power work from subprovider. ETR 15:30 local time. // Tjänster nere på grund av planerat men oannonserat strömarbete hos underleverantör. Beräknas klart 15:30.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111677
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2023-03-22 09:36 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-22 15:55 CET/CEST

History:
2023-03-22 15:54 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-22 10:33 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-22 10:13 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111661
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Arboga

Occured: 2023-03-22 09:28 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-22 11:42 CET/CEST

History:
2023-03-22 12:49 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-22 10:03 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning.
2023-03-22 09:57 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111494
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gävle, Norrsund

Occured: 2023-03-21 15:40 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-21 15:48 CET/CEST

History:
2023-03-21 15:48 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-21 15:46 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111442
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kumla

Occured: 2023-03-21 14:15 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-21 16:30 CET/CEST

History:
2023-03-21 16:29 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-21 15:49 – Services are restored. Awaiting confirmation from technician that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från tekniker att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2023-03-21 14:38 – Additional services have been added in this disturbance since they will be affected by the ongoing troubleshooting. // Ytterligare tjänster har lagts in i driftstörningen eftersom de kommer drabbas av den pågående felsökningen.
2023-03-21 14:34 – Services were affected due to ongoing troubleshooting regarding quality issues that occurred after replacement of a faulty hardware. // Tjänster påverkades av pågående felsökning om kvalitetsproblem som uppstod efter ersättning av en felande hårdvara.
2023-03-21 14:26 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111441
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Steningehöjd

Occured: 2023-03-21 13:45 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-21 14:23 CET/CEST

History:
2023-03-21 14:25 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-21 14:22 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111195
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Visby

Occured: 2023-03-20 20:37 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-20 20:47 CET/CEST

History:
2023-03-20 21:09 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-20 20:49 – Services are restored but the cause is unknown. The services are being monitored and troubleshooting is continued to find the cause of the incident. // Tjänster återställda men orsaken är inte känd. Tjänsterna övervakas och felsökning fortsätter för att hitta orsaken till incidenten.
2023-03-20 20:47 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111151
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna – Torshälla

Occured: 2023-03-20 17:19 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-21 08:31 CET/CEST

History:
2023-03-21 08:31 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-03-21 07:55 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen.
2023-03-20 19:55 – Troubleshooting will continue in the morning. // Felsökning fortsätter imorgon förmiddag.
2023-03-20 18:29 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111062
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östersund

Occured: 2023-03-20 13:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-21 08:10 CET/CEST

History:
2023-03-21 08:10 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-20 18:10 – A field technician ordered to site for troubleshooting. Will begin troubleshooting tomorrow. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Felsökning påbörjas imorgon.
2023-03-20 15:12 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-20 14:31 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111058
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trelleborg

Occured: 2023-03-20 13:29 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-20 14:34 CET/CEST

History:
2023-03-20 14:36 – Power restored, services restored.
2023-03-20 14:19 – Local power outage, services down. ETR sometime today. // Lokalt strömavbrott, tjänster nere. Beräknas löst under dagen.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2110998
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Katrineholm

Occured: 2023-03-20 10:26 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-21 13:08 CET/CEST

History:
2023-03-21 13:07 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-20 18:05 – Subprovider has located a cable cut connected to excavation work in the area and will begin repairs in the morning. The repairs are estimated to be complete by lunch tomorrow. // Underleverantör har lokaliserat ett kabelbrott kopplat till grävarbete i området och kommer påbörja reparationsarbete imorgon förmiddag. Reparationsarbetet beräknas vara klart till lunch imorgon.
2023-03-20 14:31 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2023-03-20 12:39 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen.
2023-03-20 12:22 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2110741
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrköping

Occured: 2023-03-20 05:23 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-20 10:56 CET/CEST

History:
2023-03-20 11:00 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-20 05:46 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2110688
Fault type: Software upgrade
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Jönköping

Occured: 2023-03-20 04:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-20 06:31 CET/CEST

History:
2023-03-20 07:06 – Outage is resolved and services are restored after the subprovider corrected configuration error. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att vår underleverantör rättade till konfigurationsproblem.
2023-03-20 06:13 – Subprovider informs that troubleshooting is ongoing. They can still not give any ETR. // Underleverantör meddelar att felsökning fortsätter. Dom kan fortfarande inte lämna någon ETR
2023-03-20 04:15 – Subprovider informs that planned work CHG0071606 have run into trouble and has been delayed. Work is ongoing to correct issues and complete the work. There is currently no ETR. // Underleverantör meddelar att planjobb CHG0071606 har stött på problem och blivit försenat. Arbete pågår för att åtgärda problemen och avsluta arbetet. Det finns för tillfället ingen beräknad klartid.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2110583
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje

Occured: 2023-03-18 14:43 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-18 14:43 CET/CEST

History:
2023-03-18 17:05 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-18 15:55 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2110354
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östersund

Occured: 2023-03-17 09:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-17 13:05 CET/CEST

History:
2023-03-17 13:27 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-17 11:39 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2110213
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nybro

Occured: 2023-03-17 03:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-17 05:06 CET/CEST

History:
2023-03-17 05:18 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-03-17 03:50 – We currently have an outage caused by an extended planned work, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande ett avbrott på grund av ett förlängt planerat arbete, felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2110025
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Västerås

Occured: 2023-03-16 11:20 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-16 12:30 CET/CEST

History:
2023-03-16 12:35 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-16 12:18 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2109882
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Lidingö

Occured: 2023-03-16 01:21 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-16 08:03 CET/CEST

History:
2023-03-16 08:02 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-16 06:47 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2109663
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Järfälla

Occured: 2023-03-15 19:40 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-15 20:23 CET/CEST

History:
2023-03-15 20:30 – Outage is resolved and services are restored. The services are being monitored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Tjänsterna övervakas
2023-03-15 20:10 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2109515
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Lit

Occured: 2023-03-15 09:56 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-15 14:52 CET/CEST

History:
2023-03-15 13:48 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen.
2023-03-15 13:36 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2109460
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm – Hägersten

Occured: 2023-03-15 11:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-15 13:37 CET/CEST

History:
2023-03-15 13:36 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-15 12:02 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-03-15 12:01 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2109327
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östersund

Occured: 2023-03-15 04:11 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-15 09:27 CET/CEST

History:
2023-03-15 09:33 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-15 08:24 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar.
2023-03-15 08:08 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108776
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hammenhög

Occured: 2023-03-14 10:06 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-14 12:52 CET/CEST

History:
2023-03-14 12:51 – Power restored, services restored. // Ström återställd, tjänster återställda.
2023-03-14 10:32 – Power outage, services down. // Strömavbrott, tjänster nere.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108729
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Lerum

Occured: 2023-03-14 08:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-14 10:32 CET/CEST

History:
2023-03-14 10:53 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-14 10:35 – A field technician ordered to site for further troubleshooting. // Fälttekniker beställd för vidare felsökning på plats.
2023-03-14 09:19 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108665
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Bolmsö

Occured: 2023-03-13 21:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-13 22:00 CET/CEST

History:
2023-03-13 23:22 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-13 21:55 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108628
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ingmarsö

Occured: 2023-03-13 17:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-13 18:00 CET/CEST

History:
2023-03-13 17:45 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108421
Fault type: Fiber work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nacka

Occured: 2023-03-13 10:37 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-14 17:27 CET/CEST

History:
2023-03-14 18:07 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-03-14 13:40 – Sub provider has reported work as complete, but services are still down. Field technician ordered for further troubleshooting. // Underleverantör har rapporterat jobbet som klart, men tjänster är fortfarande nere. Fälttekniker beställd för att fortsätta felsökningen.
2023-03-14 08:23 – Subprovider is working on resolving this and has ordered a field technician to the site for further troubleshooting. // Underleverantör arbetar med att lösa problemet och har beställt en fälttekniker för vidare felsökning.
2023-03-13 17:05 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider. // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör.
2023-03-13 14:57 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more complex than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer koplext än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-03-13 13:49 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2023-03-13 11:15 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar.
2023-03-13 10:49 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108418
Fault type: Cable work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Göteborg

Occured: 2023-03-13 10:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-14 15:39 CET/CEST

History:
2023-03-14 15:44 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-03-14 15:34 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2023-03-14 11:07 – Sub provider is continuing troubleshooting with their field technician. // Underleverantör fortsätter felsökning med deras fälttekniker.
2023-03-13 17:12 – Sub providers technician will troubleshoot this tomorrow. // Underleverantörens tekniker kommer felsöka under morgondagen.
2023-03-13 16:26 – Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.
2023-03-13 12:27 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-13 10:45 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108366
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Anderslöv

Occured: 2023-03-13 08:29 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-13 10:30 CET/CEST

History:
2023-03-13 10:31 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-03-13 09:48 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-13 09:15 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108268
Fault type: Hardware card error
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Marieberg Stockholm

Occured: 2023-03-13 06:33 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-13 13:14 CET/CEST

History:
2023-03-13 13:15 – Equipment replaced, All services are restored. // Utrustning har blivit utbytt, Alla tjänster är återställda
2023-03-13 11:35 – A hardware fault detected. Replacement unit is on its way. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning är på väg.
2023-03-13 07:32 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-13 07:07 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.