Driftinformation

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Information kring drift­störningar.

Privat- och småföretagskunder med aktiv tjänst i IP-Onlys öppna nät hänvisas till sin tjänsteleverantör för frågor och support.

Notera att vi skriver uppdateringarna på engelska då vi har ett flertal internationella kunder.

Pågående driftstörningar

Ticket number: INC2078359
Location: Töcksfors
Desciption: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power issue

Occurred: 2022-12-05 07:04 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2022-12-05 11:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2022-12-05 10:12 CET/CEST

Last update(s):

Ticket number: INC2078237
Location: Enköping
Desciption: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2022-12-04 20:49 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2022-12-05 16:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2022-12-05 11:00 CET/CEST

Last update(s):
2022-12-04 01:59 – We currently have an outage. Troubleshooting will start on Monday morning because of issues with access to the facility. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökningen kommer att påbörjas under måndagsmorgonen på grund av problem med tillträdet till byggnaden.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nyköping

Occured: 2022-12-03 17:19 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-03 22:00 CET/CEST

History:
2022-12-04 06:51 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-03 18:26 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2078060
Location: Stjärnhov
Desciption: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2022-12-02 11:31 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2022-12-06 16:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2022-12-06 16:00 CET/CEST

Last update(s):
2022-12-03 12:25 – Awaiting arrival of replacement unit. ETR updated. // Inväntar leverans av ersättningsutrustning. Estimerad klartid uppdaterad.
2022-12-02 21:33 – Awaiting arrival of replacement unit, no ETA currently available. // Inväntar leverans av ersättningsutrustning, ingen leveranstid tillgänglig för tillfället.
2022-12-02 14:46 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2022-12-02 13:31 – Fälttekniker är på väg för att fortsätta felsökningen.

Field technician is on his way to continue troubleshooting.

Åtgärdade driftstörningar

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skutskär

Occured: 2022-12-05 02:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-05 06:51 CET/CEST

History:
2022-12-05 06:08 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Maintenance
Description: Lost connection to central network element
Location: Lund

Occured: 2022-12-05 03:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-05 09:03 CET/CEST

History:
2022-12-05 04:12 – Additional affected services added. Troubleshooting is ongoing. // Ytterligare påverkade tjänster är tillagda. Felsökning fortsätter.
2022-12-05 03:51 – We currently have an outage caused by a planned maintenance going wrong. Troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning av ett planerat arbete som misslyckats. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2022-12-03 17:27 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-03 20:08 CET/CEST

History:
2022-12-03 20:13 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-03 19:06 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vellinge

Occured: 2022-11-30 09:23 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-01 19:20 CET/CEST

History:
2022-12-01 09:38 – Due to a fibercut some customers are currently experiencing an outage. Fault location has been identified and field engineers are working on restoring the fibers.
2022-12-01 09:26 – Due to a fibercut some customers are currently experiencing an outage. Fault location has been identified and field engineers are working on restoring the fibers.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Lärbro

Occured: 2022-12-01 15:35 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-02 16:00 CET/CEST

History:
2022-12-02 14:06 – Cable fault is located, but the damage is more extensive than first presumed, subprovider is working on a temporary solution.
2022-12-01 21:45 – We have been unable to reach the subprovider for updates on progress but are still seeing outage in services.
2022-12-01 16:17 – We have a reported fiber break on cables belonging to a subprovider. Subprovider is aware of the issue and just arrived on site for troubleshooting.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: VILSHULT

Occured: 2022-12-01 09:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-01 10:54 CET/CEST

History:
2022-12-01 11:10 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-01 09:39 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2022-12-01 09:28 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Fault type: Fibercut
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vellinge

Occured: 2022-11-30 09:00 CET/CEST

History:
2022-11-30 09:00 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.

2022-12-01 09:00 – Field Engineers have identified the fault location and is working on restoring the fibecut.

2022-12-01 19:47 – Cable repaired, services restored.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Södertälje

Occured: 2022-11-30 22:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-30 22:57 CET/CEST

History:
2022-11-30 23:23 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-30 22:31 – Disturbance is caused by an unannounced planned work with our sub provider. Currently the work is scheduled to end at 2022-12-01 06:00 CET. // Störningen orsakas av ett oannonserat planjobb hos våran underleverantör. För närvarande är arbetet schemalagt att avsluta 2022-12-01 06:00 CET.
2022-11-30 22:19 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kristinehamn

Occured: 2022-11-30 10:03 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-30 11:25 CET/CEST

History:

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ekerö

Occured: 2022-11-30 08:49 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-30 09:43 CET/CEST

History:
2022-11-30 09:22 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: ÖVERBODA

Occured: 2022-11-28 17:15 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-28 20:17 CET/CEST

History:
2022-11-28 20:29 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-28 20:04 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kiruna

Occured: 2022-11-28 14:41 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-28 18:30 CET/CEST

History:
2022-11-28 16:50 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2022-11-28 15:17 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2022-11-28 13:16 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-28 18:00 CET/CEST

History:
2022-11-28 17:48 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-28 15:55 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2022-11-28 13:40 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Svenstavik

Occured: 2022-11-28 12:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-28 13:59 CET/CEST

History:
2022-11-28 14:07 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-28 13:24 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Markaryd

Occured: 2022-11-27 07:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-27 20:11 CET/CEST

History:
2022-11-27 20:10 – Faulty hardware replaced, all services restored.
2022-11-27 12:17 – Hardware fault identified, new hardware booked. New hardware will arrive later tonight.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hägersten

Occured: 2022-11-26 11:12 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-26 16:30 CET/CEST

History:

Affärsområde: TELEFONI
Status: Pågåend
Typ av fel: AVBROTT
Område: CENTRAL
Inträffade: 2020-01-17 09:38
Tjänster återställda: 2020-01-17 10:34

Detaljer:
2020-01-17 10:00 Vi har för närvarande en driftstörning, felsökning pågår.
2020-01-17 10:37 Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta IP-Only Servicedesk.

Privatpersoner hänvisas till sina tjänsteleverantörer för mer information
End customers are kindly referred to their individual service providers.

Timezone: CEST
Incident start: 2020-03-25 17:06
Incident description: Network disturbance
Current estimated time of repair/resolution(ETR):

Affected Users: Private
Affected Services: Several Service
Affected geographical area: Gotland

Symptom: Outage
Impact: Low
Cause of disturbance: Under investigation
Current progress report:
2020-03-25 17:06 – Alarms raised, troubleshooting ongoing.

Add our RSS to your e-mail or app: http://www.ip-only.se/feed/?cat=6

Privatpersoner hänvisas till sina tjänsteleverantörer för mer information
End customers are kindly referred to their individual service providers.

Privatpersoner hänvisas till sina tjänsteleverantörer för mer information
End customers are kindly referred to their individual service providers.

Timezone: CEST
Incident start: 2020-04-07 06:00
Incident description: Network disturbance
Current estimated time of repair/resolution(ETR): To be announced.

Affected Users: Enterprise segment.
Affected Services: Several services.
Affected geographical area: GÖTEBORG

Symptom: Outage
Cause of disturbance: Sub providers planned work.
Current progress report:
2020-04-07 06:00 – After complications arose with sub-contractors planned work (ref; 848546) and the time window has now expired, this is therefore as such, considered to be an incident instead. Technicians are on-site troubleshooting, further updates to come.

Add our RSS to your e-mail or app: https://cms.ip-only.se/feed/driftinfo

Privatpersoner hänvisas till sina tjänsteleverantörer för mer information
End customers are kindly referred to their individual service providers.

2022-09-26 07:35 Störning inträffade Outage occured
2022-09-26 09:04 Vi har för närvarande en driftstörning, felsökning pågår. We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vilhelmina

Occured: 2022-11-26 05:32 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-26 05:54 CET/CEST

History:
2022-11-26 05:55 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-26 05:43 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2022-11-26 05:43 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åre

Occured: 2022-11-25 23:32 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-26 00:18 CET/CEST

History:
2022-11-26 00:29 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-25 23:40 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2022-11-25 23:40 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ekerö

Occured: 2022-11-25 10:13 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-25 11:51 CET/CEST

History:
2022-11-25 12:08 – A power fault was located and fixed on site before our technician arrived, and services are now restored.
2022-11-25 11:41 – Technician dispated to site for further troubleshooting. // Tekniker skickad till site för vidare felsökning.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Faulty network element
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Haparanda

Occured: 2022-11-24 20:16 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-28 07:00 CET/CEST

History:
2022-11-28 08:12 – Outage is resolved. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-25 06:05 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
2022-11-25 04:17 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Köping

Occured: 2022-11-25 05:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-25 05:50 CET/CEST

History:
2022-11-25 05:51 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-25 05:19 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
2022-11-25 05:07 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Fiber work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm – Hägersten

Occured: 2022-11-24 06:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-25 08:39 CET/CEST

History:
2022-11-25 08:48 – Cable fault fixed by subprovider, and we’re now seeing zero errors on traffic. // Kabelfel åtgärdat av underleverantör, vi ser nu noll errors på trafiken.
2022-11-24 19:59 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting will begin in the morning with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning inleds på morgonen med underleverantör
2022-11-24 18:21 – We currently have an disturbance affecting the service quality, packet loss and latency might be experienced. Fault is detected in subproviders network. Troubleshooting is ongoing with subprovider. // Vi har för närvarande en driftstörning som yttrar sig i kvalitetsproblem med paketförluster och/eller höga svarstider. Problem är lokaliserat i underleverantörs nät. Felsökning pågår med underleverantör.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Faulty network element
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2022-11-24 15:42 CET/CEST
Service(s) restored: CET/CEST

History:
2022-11-24 22:12 – Outage is resolved and services are restored after the hardware replacement. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter hårdvarubyte. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-24 20:25 – Technician initiates work to replace hardware. // Tekniker påbörjar utbyte av hårdvara.
2022-11-24 19:42 – Replacement equipment and parts have arrived. // Ersättningsutrustning och reservdelar har kommit fram.
2022-11-24 19:15 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2022-11-24 18:15 – Field technician is on site and has begun troubleshooting. // Fälttekniker är på plats och har påbörjat felsökning.
2022-11-24 16:14 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2022-11-24 16:07 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Faulty network element
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Central

Occured: 2022-11-24 13:51 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-24 16:07 CET/CEST

History:
2022-11-24 19:18 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-24 15:52 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2022-11-24 15:02 – There was another short disruption in services. Troubleshooting to locate and isolate fault is ongoing. // Det skedde en till kort störning, tjänsterna är återigen återställda. Felsökning för att identifiera och lokalisera felorsaken fortsätter.
2022-11-24 14:35 – Outage is resolved and services are restored but the cause is unknown. The services are being monitored and troubleshooting is continued to find the cause of the incident. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda men orsaken är inte känd. Tjänsterna övervakas och felsökning fortsätter för att hitta orsaken till incidenten.
2022-11-24 14:08 – We currently have an outage affecting internal systems, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar interna system. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Anderslöv

Occured: 2022-11-24 07:29 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-24 17:47 CET/CEST

History:
2022-11-24 18:10 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-24 12:13 – Confirmed power outage from power subprovider.
2022-11-24 08:20 – We are experiencing an outage in services due to an unknown fault. Technician has been ordered to site for troubleshooting.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.