Privat Företag

Vill du beställa fiber eller aktivera dina tjänster? Växla till privat (tidigare IP-Only)

Driftinformation

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Information kring drift­störningar.

Privatkunder med aktiv tjänst i GlobalConnects öppna nät hänvisas till sin tjänsteleverantör för frågor och support.

Notera att vi skriver uppdateringarna på engelska då vi har ett flertal internationella kunder.

Pågående driftstörningar

Ticket number: INC2169624
Location: Trelleborg
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fault correction

Occurred: 2023-09-24 02:26 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-09-26 16:11 CET/CEST

Status: Replacement parts ordered. Parts expected on-site tuesday
Next update: 2023-09-25 13:26 CET/CEST

Last update(s):

Ticket number: INC2169593
Location: Kumla
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-09-23 14:53 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-09-25 09:00 CET/CEST

Last update(s):

Ticket number: INC2169460
Location: Enköping
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-09-22 14:34 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Field technician ordered
Next update: 2023-09-25 08:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-09-22 17:47 – Troubleshooting will be postponed to Monday due to issues with access to site. // Felsökning kommer att skjutas upp till Måndag på grund av problem med åtkomst till site.
2023-09-22 15:54 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-09-22 14:44 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Åtgärdade driftstörningar

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2169609
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ystad

Occured: 2023-09-23 23:28 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-24 01:40 CET/CEST

History:
2023-09-24 01:09 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2169580
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Rönninge

Occured: 2023-09-23 11:35 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-23 18:15 CET/CEST

History:
2023-09-23 19:00 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-23 17:57 – Power supplier informs that ETR is postponed, they are still working on solving the issue. // Nätägaren meddelar att klartiden är framflyttad. arbete för att avhjälpa felet fortgår.
2023-09-23 14:17 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2169428
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mora

Occured: 2023-09-22 13:41 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-22 20:31 CET/CEST

History:
2023-09-22 20:35 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-09-22 16:53 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar.
2023-09-22 14:06 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-22 13:56 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2169405
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2023-09-22 13:09 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-22 14:37 CET/CEST

History:
2023-09-22 14:45 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-09-22 13:49 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar.
2023-09-22 13:38 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2169391
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga

Occured: 2023-09-22 13:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-22 13:58 CET/CEST

History:
2023-09-22 13:29 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2169285
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Österåker

Occured: 2023-09-22 09:57 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-22 17:01 CET/CEST

History:
2023-09-22 20:25 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-22 16:59 – There is still an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är fortfarande ett pågående strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-22 10:28 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-22 10:28 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2169126
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala, Flogsta

Occured: 2023-09-22 01:47 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-23 01:34 CET/CEST

History:
2023-09-23 01:34 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-09-22 12:31 – This disturbance will be closed and replaced by INC2168987. // Denna störning har blivit ersatt av INC2168987.
2023-09-22 08:27 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-09-22 01:55 – Circuits down after fire in nearby node. Unable to continue troubleshooting due to no access nighttime. Troubleshooting continues in the morning. // Förbindelser nere efter brand i närliggande nod. Kan inte fortsätta felsökning på grund av inget tillträde nattetid. Felsökning fortsätter på morgonen.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2169145
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Helsingborg

Occured: 2023-09-22 00:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-22 09:04 CET/CEST

History:
2023-09-22 09:10 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-22 08:56 – Field technician has arrived at the site. Troubleshooting is ongoing. // Fälttekniker har anlänt till platsen. Felsökning pågår.
2023-09-22 07:46 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-09-22 02:57 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2169066
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala Blodstensvägen

Occured: 2023-09-21 15:23 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-21 21:38 CET/CEST

History:
2023-09-21 19:16 – This is an fiber fault related to our other incident in Uppsala – INC2168987. // Detta är ett fiberfel relaterat till vår andra incident i Uppsala – INC2168987.
2023-09-21 17:09 – Due to access issues to the site the troubleshooting will continue tomorrow. // På grund av åtkomstproblem till site så kommer felsökningen att fortsätta imorgon.
2023-09-21 16:13 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2168987
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-09-21 14:19 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-23 01:33 CET/CEST

History:
2023-09-23 01:32 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-09-22 13:45 – Awaiting delivery of replacement equipment and parts. // Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar.
2023-09-22 12:15 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2023-09-22 10:55 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
2023-09-22 09:08 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-21 16:51 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2023-09-21 14:46 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-09-21 14:25 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2168958
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga

Occured: 2023-09-21 13:27 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-21 14:01 CET/CEST

History:
2023-09-21 15:06 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-21 13:34 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2168944
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Brunflo

Occured: 2023-09-21 12:18 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-21 14:57 CET/CEST

History:
2023-09-21 14:55 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-09-21 14:36 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2023-09-21 13:27 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2168900
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Frösön

Occured: 2023-09-21 11:03 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-21 12:43 CET/CEST

History:
2023-09-21 13:27 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-21 12:39 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-21 12:38 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2168872
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Tidan

Occured: 2023-09-21 10:22 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-21 17:50 CET/CEST

History:
2023-09-21 19:50 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-21 11:09 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2168832
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Storvreta

Occured: 2023-09-21 10:33 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-21 11:39 CET/CEST

History:
2023-09-21 12:30 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-21 10:47 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-21 10:39 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2168781
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-09-21 09:12 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-22 13:00 CET/CEST

History:
2023-09-22 13:19 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-22 08:36 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
2023-09-21 13:04 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-21 09:33 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2168758
Location: Älmhult
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power work

Occurred: 2023-09-21 09:03 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-09-21 14:30 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-09-21 14:28 CET/CEST

Last update(s):
2023-09-21 13:28 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-21 09:14 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-21 09:13 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2168729
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Staffanstorp

Occured: 2023-09-21 08:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-21 08:36 CET/CEST

History:
2023-09-21 11:02 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-21 08:32 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2168707
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skövde

Occured: 2023-09-21 07:37 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-21 09:35 CET/CEST

History:
2023-09-21 11:00 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-21 08:42 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-09-21 08:09 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2168704
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Grödinge

Occured: 2023-09-21 07:10 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-21 09:37 CET/CEST

History:
2023-09-21 10:56 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-21 08:15 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-21 08:09 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2168598
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kungsbacka

Occured: 2023-09-20 20:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-20 21:31 CET/CEST

History:
2023-09-20 21:36 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-20 20:10 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2168472
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Värnamo med omnejd

Occured: 2023-09-20 14:36 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-20 14:37 CET/CEST

History:
2023-09-20 16:30 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-09-20 15:40 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-09-20 14:55 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2168439
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Bandhagen

Occured: 2023-09-20 14:10 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-21 07:48 CET/CEST

History:
2023-09-21 07:48 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-20 17:56 – The estimated time of repair is pushed back because access to site is not possible until tomorrow. // Klartiden är framflyttad då tillgång till site inte är möjlig förrän imorgon..
2023-09-20 15:55 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-09-20 14:32 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2168428
Location: Gävle
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-09-20 13:50 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-09-20 16:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-09-20 14:10 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-20 13:59 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2168409
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga

Occured: 2023-09-20 12:55 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-20 14:52 CET/CEST

History:
2023-09-20 15:51 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-20 13:45 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-20 13:07 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2168353
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Inloggning via dialog.globalconnect.se

Occured: 2023-09-20 11:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-20 12:45 CET/CEST

History:
2023-09-20 12:59 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-20 11:13 – There are currently issues with logging in via dialog.globalconnect.se. Troubleshooting is ongoing. // Just nu går det inte att logga in via dialog.globalconnect.se. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2168331
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-09-20 10:11 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-20 11:21 CET/CEST

History:
2023-09-20 10:49 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-09-20 10:23 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2168277
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Södermalm

Occured: 2023-09-20 08:38 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-20 09:18 CET/CEST

History:

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2168245
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kungsbacka

Occured: 2023-09-20 07:47 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-20 14:37 CET/CEST

History:
2023-09-20 16:03 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed by sub provider. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades av underleverantör.
2023-09-20 08:05 – Sub provider is performing emergency maintenance on site which is affecting our equipment. // Underleverantör utför ett akut arbete på site som påverkar vår utrustning.
2023-09-20 08:02 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2168236
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kumla

Occured: 2023-09-20 07:32 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-20 09:34 CET/CEST

History:
2023-09-20 07:58 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.