Privat Företag

Vill du beställa fiber eller aktivera dina tjänster? Växla till privat (tidigare IP-Only)

Kundservice för företag

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Privat - hur kan vi hjälpa dig?

Är du privatkund och vill komma i kontakt med oss? Besök privat.globalconnect.se/kundservice

Företag - hur kan vi hjälpa dig?

Använd nedanstående kontaktvägar för att kontakta vår support.

Växel: 075 100 00 00
Servicedesk: 075 100 01 00 alternativt servicedesk@globalconnect.se
Leverans: 075 100 02 00
Fakturafrågor: 075 100 03 10
Anmäl kabelskada utanför privat mark: 075 100 01 40

Vid all korrespondens med oss underlättas handläggningen om ni inkluderar uppgifter som företag, kontaktperson, telefonnummer och ärende.

I vår kundportal kan du se tjänster och fakturor samt se och lägga felanmälan. Portalen hittar du nedan. Här hittar du svar på vanliga frågor om fakturor.

Information kring drift­störningar.

Privatkunder med aktiv tjänst i GlobalConnects öppna nät hänvisas till sin tjänsteleverantör för frågor och support.

Notera att vi skriver uppdateringarna på engelska då vi har ett flertal internationella kunder.

Pågående driftstörningar

Ticket number: INC2133463
Location: Eskilstuna
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-06-02 10:22 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-06-02 15:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-06-02 13:41 CET/CEST

Last update(s):
2023-06-02 12:41 – Technician measured location of potential cable cut. Technician is on his way to locate fault. // Teknikern har mätt ett potentiellt fiberbrott på kabeln och är på väg till platsen.
2023-06-02 12:27 – The majority of the outage is resolved and services are restored. // Större delen av driftstörningen är avhjälpt och tjänster återställda.
2023-06-02 10:54 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen.
2023-06-02 10:28 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Åtgärdade driftstörningar

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2133379
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Arboga

Occured: 2023-06-02 04:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-06-02 10:06 CET/CEST

History:
2023-06-02 06:53 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-06-02 06:31 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2133116
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-06-01 07:40 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-06-01 18:08 CET/CEST

History:
2023-06-01 18:10 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-06-01 13:46 – We are awaiting access information; troubleshooting will continue tomorrow. // Vi väntar på åtkomstinformation, felsökning fortsätter under morgondagen.
2023-06-01 09:50 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-06-01 09:29 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2133095
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga

Occured: 2023-06-01 08:47 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-06-01 11:58 CET/CEST

History:
2023-06-01 12:14 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-06-01 09:02 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2133051
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mora

Occured: 2023-06-01 02:37 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-06-01 09:55 CET/CEST

History:
2023-06-01 10:00 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-06-01 04:29 – Services down, field technician ordered for the morning. // Tjänster nere, fälttekniker beställd tills morgonen.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2133002
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Västerås

Occured: 2023-05-31 22:10 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-31 23:46 CET/CEST

History:
2023-05-31 23:47 – Power restored, services restored. // Ström återställd, tjänster återställda.
2023-05-31 22:44 – Outage is due to an unannounced planned work from subprovider. ETR is midnight, local time. // Avbrottet är på grund av ett planerat men oannonserat arbete hos underleverantör, beräknas klart tills midnatt.
2023-05-31 22:31 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2132932
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrköping

Occured: 2023-05-31 13:40 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-06-01 10:50 CET/CEST

History:
2023-06-01 10:50 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-06-01 09:43 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 1 hour // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 1 timme
2023-05-31 18:57 – Because of issues regarding access to site a field technician will be dispatched on tomorrow morning for troubleshooting. // På grund av problem med åtkomst till site så kommer fälttekniker att skickas för felsökning imorgon på morgonen.
2023-05-31 16:29 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-05-31 16:25 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2132907
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Marstrand

Occured: 2023-05-31 13:55 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-31 18:49 CET/CEST

History:
2023-05-31 21:22 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-31 15:48 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-05-31 15:31 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2132855
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Malmköping

Occured: 2023-05-31 13:28 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-06-01 11:08 CET/CEST

History:
2023-06-01 11:25 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-06-01 08:24 – Troubleshooting continues. // Felsökning fortsätter.
2023-05-31 21:21 – Suspected cable fault. Estimated time of repair is pushed back and troubleshooting will start again thursday morning // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Klartiden är framflyttad och felsökningen fortsätter torsdag morgon.
2023-05-31 14:57 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-05-31 14:42 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2132586
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Venjans

Occured: 2023-05-30 19:10 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-30 20:58 CET/CEST

History:
2023-05-30 21:01 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-05-30 19:34 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-05-30 19:31 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2132356
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Enånger

Occured: 2023-05-30 13:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-30 17:06 CET/CEST

History:
2023-05-30 13:51 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2132095
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Solna

Occured: 2023-05-30 01:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-30 03:28 CET/CEST

History:
2023-05-30 04:00 – Services restored. // Tjänster återställda.
2023-05-30 01:46 – Services down, but due to access limitations, further troubleshooting will have to wait until tomorrow. // Tjänster nere, men på grund av begränsningar med tillträde behöver felsökning skjutas fram tills imorgon.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2132093
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Oslo

Occured: 2023-05-29 23:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-30 15:00 CET/CEST

History:
2023-05-30 15:35 – Technician was dispatched earlier in the day and outage is resolved and services are restored. // Fälttekniker skickades tidigare under dagen och driftstörning är avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-30 00:06 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2132047
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Osby

Occured: 2023-05-29 17:28 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-30 18:00 CET/CEST

History:
2023-05-31 11:51 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-30 18:55 – All services are restored. Monitoring of services will continue over the night. // Alla tjänster är återställda. Tjänsterna kommer fortsatt övervakas under natten.
2023-05-30 15:30 – A cooling technician dispatched to continue troubleshooting. ETA 17:00. // Kyltekniker skickad för att fortsätta felsökningen. ETA 17:00.
2023-05-30 14:45 – A cooling technician dispatched to continue troubleshooting. No current ETA, but will update when we know more // Kyltekniker skickad för att fortsätta felsökningen. Ingen ETA för tillfället, men kommer uppdatera när vi vet mer.
2023-05-30 10:12 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-29 22:15 – All services are restored. Monitoring of services will continue over the night. // Alla tjänster är återställda. Tjänsterna kommer fortsatt övervakas under natten.
2023-05-29 17:39 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar.
2023-05-29 17:38 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2132003
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mölndal

Occured: 2023-05-29 08:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-30 17:05 CET/CEST

History:
2023-05-30 17:05 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-30 15:16 – Technicians are working on remedying the issue. ETR 17:00. // Tekniker arbetar med att avhjälpa felet. ETR 17:00.
2023-05-29 16:32 – Technicians are still working on remedying the issue. ETR pushed back // Tekniker arbetar fortfarande med att avhjälpa felet. ETR framskjutet.
2023-05-29 11:03 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2023-05-29 11:02 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131922
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uddevalla

Occured: 2023-05-28 09:24 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-28 13:24 CET/CEST

History:
2023-05-28 14:37 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-28 10:16 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131913
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrköping

Occured: 2023-05-28 07:15 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-29 14:42 CET/CEST

History:
2023-05-29 14:42 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-28 15:09 – Field engineer will continue troubleshooting on site tomorrow. // Fälttekniker kommer att fortsätta felsökningen på plats under morgondagen.
2023-05-28 09:25 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131833
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Täby

Occured: 2023-05-26 23:43 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-27 08:31 CET/CEST

History:
2023-05-27 08:39 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-27 06:04 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2023-05-27 05:47 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131786
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Lund

Occured: 2023-05-26 14:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-29 02:00 CET/CEST

History:
2023-05-26 22:18 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-05-26 17:51 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-26 16:18 – Troubleshooting delayed due to issues regarding access to site. // Felsökning försenad på grund av problem gällande tillgång till site.
2023-05-26 14:55 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131720
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kungsbacka

Occured: 2023-05-26 11:24 CET/CEST
Service(s) restored: CET/CEST

History:
2023-05-26 13:03 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-26 12:14 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131661
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-05-26 08:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-26 12:02 CET/CEST

History:
2023-05-26 13:24 – Power outage resolved, services restored.
2023-05-26 10:53 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-05-26 10:40 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131560
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-05-26 00:55 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-26 10:56 CET/CEST

History:
2023-05-26 10:55 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-26 08:02 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-26 06:37 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131561
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrköping

Occured: 2023-05-26 01:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-26 11:14 CET/CEST

History:
2023-05-26 08:13 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-26 06:38 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131531
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-05-26 06:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-26 09:28 CET/CEST

History:
2023-05-26 09:28 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-26 06:13 – We currently have an outage due to a delayed planned work. Technicians are working on remedying the issue. // Vi har för närvarande en driftstörning på grund av ett försenat planerat arbete. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131502
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kumla

Occured: 2023-05-25 19:17 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-25 22:36 CET/CEST

History:
2023-05-25 22:45 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-25 20:53 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-25 19:56 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131423
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Malmköping

Occured: 2023-05-25 14:23 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-25 17:37 CET/CEST

History:
2023-05-25 17:54 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-05-25 15:03 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-25 14:56 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131376
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-05-25 13:41 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-25 14:49 CET/CEST

History:
2023-05-25 14:48 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-05-25 14:15 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-25 14:00 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131421
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trelleborg

Occured: 2023-05-25 14:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-25 15:14 CET/CEST

History:
2023-05-25 15:14 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-25 14:51 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131403
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-05-25 14:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-26 08:47 CET/CEST

History:
2023-05-26 08:47 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-05-25 14:35 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-05-25 14:21 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131362
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åre

Occured: 2023-05-25 12:52 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-25 13:38 CET/CEST

History:
2023-05-25 13:38 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-05-25 13:21 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2131252
Location: Alnö
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-05-25 09:53 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-05-26 15:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-05-26 17:19 CET/CEST

Last update(s):
2023-05-26 16:19 – Cable fault repaired, services restored. // Kabelfel åtgärdat, tjänster återställda.
2023-05-25 09:55 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2023-05-25 09:54 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.