Privat Företag

Vill du beställa fiber till hushållet, bostadsrättsföreningen eller företaget, eller aktivera dina tjänster? Växla till Privat.

Kundservice för företag

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Privat - hur kan vi hjälpa dig?

Är du privatkund och vill komma i kontakt med oss? Besök privat.globalconnect.se/kundservice

Företag - hur kan vi hjälpa dig?

Använd nedanstående kontaktvägar för att kontakta vår support.

Växel: 075 100 00 00
Teknisk support: 075 100 01 00
Frågor om pågående leverans: 075 100 02 00
Anmälan av incidenter: Kundportalen

Vid all korrespondens med oss underlättas handläggningen om ni inkluderar uppgifter som företag, kontaktperson, telefonnummer och ärende.

I vår kundportal kan du se tjänster och fakturor samt se och lägga felanmälan. Portalen hittar du nedan. Här hittar du svar på vanliga frågor om fakturor.

Pågående driftstörningar

Ticket number: INC2267078
Location: Gävle
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-06-18 19:10 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-06-19 03:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-06-18 21:56 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-06-18 21:46 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2266902
Location: Uppsala
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Hardware card error

Occurred: 2024-06-18 14:20 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-06-20 16:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-06-18 14:46 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.

Ticket number: INC2266744
Location: Vingåker
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break

Occurred: 2024-06-18 11:03 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-06-19 11:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-06-18 19:12 – Technician confirms cable cut and excavation work is required. Repair work will continue tomorrow. // Tekniker bekräftar kabelavbrott och konstaterar att grävningsarbete krävs. Reparationsarbete kommer att fortsätta imorgon.
2024-06-18 16:44 – Technician has been delayed, but is expected to reach site soon. // Teknikern har blivit försenad, men kommer strax att anlända till site.
2024-06-18 12:12 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2024-06-18 12:03 – Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2266288
Location: Uppsala – Studentstaden
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-06-17 13:22 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-06-19 16:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-06-17 15:45 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2024-06-17 13:53 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-06-17 13:44 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Åtgärdade driftstörningar

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2267028
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skövde

Occured: 2024-06-18 16:49 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 18:04 CET/CEST

History:
2024-06-18 18:03 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-18 18:00 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2266988
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Klövsjö

Occured: 2024-06-18 15:58 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 22:13 CET/CEST

History:
2024-06-18 22:13 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-06-18 16:53 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2266723
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje

Occured: 2024-06-18 10:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 18:22 CET/CEST

History:
2024-06-18 17:10 – A: Tekniker har hämtat nyckel i SENOT0001.
C: Vi hade problem med nyckelskåpet på SENOT0001, ingen av våra standard koder fungerade. Men det hänger en huvudnyckel till nyckelskåpet i teknikutrymmet. Har lagt in det som notering i TM med.
2024-06-18 15:46 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2024-06-18 15:45 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2266930
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åsarna/Stenstavik

Occured: 2024-06-18 14:55 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 17:05 CET/CEST

History:
2024-06-18 17:38 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-06-18 15:17 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2266812
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Bromölla

Occured: 2024-06-18 11:03 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 19:44 CET/CEST

History:
2024-06-18 19:50 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-18 13:18 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-06-18 13:11 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2266814
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Odensbacken

Occured: 2024-06-18 09:59 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 14:29 CET/CEST

History:
2024-06-18 14:29 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-18 13:33 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-06-18 13:10 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2266703
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2024-06-18 11:12 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 14:29 CET/CEST

History:
2024-06-18 14:41 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-06-18 13:09 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-06-18 12:20 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2024-06-18 11:24 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2266681
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: krokom

Occured: 2024-06-18 08:12 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 12:14 CET/CEST

History:
2024-06-18 12:38 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-06-18 11:02 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2266541
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2024-06-18 05:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 06:41 CET/CEST

History:
2024-06-18 06:41 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-06-18 06:10 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2266483
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gamleby

Occured: 2024-06-17 21:38 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-17 23:56 CET/CEST

History:
2024-06-17 23:56 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-06-17 21:51 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2266409
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åsa

Occured: 2024-06-17 16:20 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-17 18:26 CET/CEST

History:
2024-06-17 18:24 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-17 17:12 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2266175
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje

Occured: 2024-06-17 11:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-17 11:22 CET/CEST

History:
2024-06-17 11:18 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2266127
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2024-06-17 10:20 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-17 23:25 CET/CEST

History:
2024-06-17 23:25 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-06-17 10:39 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2265981
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Sala

Occured: 2024-06-17 07:51 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 14:05 CET/CEST

History:
2024-06-18 14:08 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-06-18 09:25 – Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felsökning pågår med underleverantör
2024-06-18 03:38 – Due to issues with access to fault location, troubleshooting will be postponed until morning. //På grund av problem med åtkomst till felplats kommer felsökning att skjutas upp till morgonen.
2024-06-17 10:32 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-06-17 08:01 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2265932
Fault type: Faulty HW card
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åmål

Occured: 2024-06-17 01:57 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-17 09:22 CET/CEST

History:
2024-06-17 06:28 – Awaiting delivery of replacement equipment and parts. // Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar.
2024-06-17 03:03 – Added additional affected circuits. // Lagt till mer påverkade tjänster.
2024-06-17 02:46 – We currently have an outage, during a planned fiber work a amplifier broke down. Sourcing spare parts ETR 09:30 // Vi har för närvarande en driftstörning. Under ett planerat fiber jobb så gick en förstärkare sönder. Ny förstärkare håller på att förberedas, ETR 09:30

Ticket number: INC2265895
Location: Smålandssten
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-06-16 11:26 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-06-16 13:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-06-16 11:56 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-16 11:34 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2265882
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ullånger

Occured: 2024-06-16 10:41 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-16 12:02 CET/CEST

History:
2024-06-16 12:25 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-16 11:36 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-06-16 11:17 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2265813
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Föllinge

Occured: 2024-06-15 12:55 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-15 19:37 CET/CEST

History:
2024-06-15 19:47 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-06-15 19:11 – Technician is on site. Troubleshooting continues. // Fälttekniker är på plats. Felsökning fortsätter.
2024-06-15 16:20 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-06-15 13:16 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2265814
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Bromma

Occured: 2024-06-15 11:36 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-17 11:56 CET/CEST

History:
2024-06-17 09:43 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-06-15 17:01 – Due to issue with access to site troubleshooting will be postponed until Monday. // På grund av problem med åtkomst till site så kommer felsökningen att skjutas upp till på måndag.
2024-06-15 13:13 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2265733
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2024-06-14 15:48 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-14 18:51 CET/CEST

History:
2024-06-14 19:19 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-06-14 17:17 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2265709
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åsa

Occured: 2024-06-14 15:55 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-15 14:22 CET/CEST

History:
2024-06-15 15:00 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-15 08:32 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-06-14 16:45 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-06-14 16:32 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2265605
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åskloster

Occured: 2024-06-14 13:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-14 13:32 CET/CEST

History:
2024-06-14 13:49 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-06-14 13:23 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2265565
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kungsängen

Occured: 2024-06-14 06:36 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-14 16:31 CET/CEST

History:
2024-06-14 16:34 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-06-14 14:39 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-06-14 13:33 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-06-14 11:53 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2265552
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hägersten

Occured: 2024-06-14 08:14 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-14 14:08 CET/CEST

History:
2024-06-14 14:34 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-06-14 11:49 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-06-14 11:44 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2265429
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vintrosa

Occured: 2024-06-14 08:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-14 10:04 CET/CEST

History:
2024-06-14 08:55 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2265393
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Malmö

Occured: 2024-06-14 06:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-14 06:55 CET/CEST

History:
2024-06-14 07:00 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-14 06:16 – We currently have an outage caused by planned maintenance with reference CHG0102636 running late. Work to complete the maintenance is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning orsakad av att ett planjobb med referens CHG0102636 har dragit ut på tiden. Arbete med att slutföra planjobbet fortgår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2265359
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Upplands Väsby

Occured: 2024-06-13 21:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-17 14:42 CET/CEST

History:
2024-06-17 14:41 – Outage is resolved and services are restored. Cause of outage was faulty SFP, replacing it restored services. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Driftstörningen orsakades av trasig SFP, tjänsterna återställdes efter att den bytts ut.
2024-06-14 20:06 – Due to issues with access to site, troubleshooting will be postponed to Monday. // På grund av problem med åtkomst till platsen kommer felsökning att skjutas upp till Måndag.
2024-06-13 21:42 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2265261
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Orsa/Mora/rättvik

Occured: 2024-06-13 16:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-13 16:43 CET/CEST

History:
2024-06-13 16:52 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-06-13 16:29 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2265138
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trelleborg

Occured: 2024-06-13 12:42 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-13 15:24 CET/CEST

History:
2024-06-13 15:24 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-06-13 14:50 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-06-13 13:53 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2265116
Location: Nynäshamn
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-06-13 11:27 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-06-13 15:51 CET/CEST

Last update(s):
2024-06-13 14:51 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-13 13:36 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.