Privat Företag

Vill du beställa fiber eller aktivera dina tjänster? Växla till privat (tidigare IP-Only)

Kundservice för företag

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Privat - hur kan vi hjälpa dig?

Är du privatkund och vill komma i kontakt med oss? Besök privat.globalconnect.se/kundservice

Företag - hur kan vi hjälpa dig?

Använd nedanstående kontaktvägar för att kontakta vår support.

Växel: 075 100 00 00
Servicedesk: 075 100 01 00 alternativt servicedesk@globalconnect.se
Leverans: 075 100 02 00
Fakturafrågor: 075 100 03 10
Anmäl kabelskada utanför privat mark: 075 100 01 40

Vid all korrespondens med oss underlättas handläggningen om ni inkluderar uppgifter som företag, kontaktperson, telefonnummer och ärende.

I vår kundportal kan du se tjänster och fakturor samt se och lägga felanmälan. Portalen hittar du nedan. Här hittar du svar på vanliga frågor om fakturor.

Information kring drift­störningar.

Privatkunder med aktiv tjänst i GlobalConnects öppna nät hänvisas till sin tjänsteleverantör för frågor och support.

Notera att vi skriver uppdateringarna på engelska då vi har ett flertal internationella kunder.

Pågående driftstörningar

Ticket number: INC2094061
Location: Flen
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break

Occurred: 2023-02-02 13:30 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-02-03 12:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-02-03 09:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-02-02 20:48 – Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.
2023-02-02 18:10 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2023-02-02 17:20 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2093857
Location: Hamburg, Germany
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break

Occurred: 2023-02-02 14:05 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-02-03 02:00 CET/CEST

Status: Field technician en route. ETA
Next update: 2023-02-02 22:17 CET/CEST

Last update(s):
2023-02-02 21:17 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2023-02-02 19:29 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-02-02 14:32 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2023-02-02 14:27 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Åtgärdade driftstörningar

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2094052
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: HÄLLINGSJÖ

Occured: 2023-02-02 17:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-02-02 17:17 CET/CEST

History:

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2093677
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-02-02 07:40 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-02-02 10:00 CET/CEST

History:
2023-02-02 11:56 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-02-02 08:59 – Power supplier is doing cable work in the area, which is causing the outage. Estimated done by 12:0 CET. // Elleverantör håller på med kabelarbete i området, vilket orsakar avbrottet. Beräknas klart tills 12:00.
2023-02-02 08:40 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2093603
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hällingsjö

Occured: 2023-02-02 01:17 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-02-02 08:35 CET/CEST

History:
2023-02-02 09:28 – Power restored, services restored. // Kraft återställd, tjänster återställda.
2023-02-02 08:08 – Subprovider confirms a power issue, they’re working on it but can’t specify ETR. // Underleverantör bekräftar strömfel, de jobbar på det men kan inte specificera ETR.
2023-02-02 01:38 – Due to access issues on site, troubleshooting will continue in the morning. // Med anledning av accessproblem till site kommer felsökningen att fortsätta under morgonen.
2023-02-02 01:37 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2093596
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-02-01 23:53 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-02-02 00:38 CET/CEST

History:
2023-02-02 00:38 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-02-02 00:23 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-02-02 00:13 – We have indications of power fault on site. Technician will be sent out in the morning to investigate. // Vi har indikationer för strömproblem på site. Tekniker skickas ut på morgonen för undersökning.
2023-02-02 00:04 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2093126
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Jämtland

Occured: 2023-02-01 10:18 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-02-01 12:09 CET/CEST

History:
2023-02-01 12:32 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-02-01 11:26 – A disturbance suspected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet misstänks vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2023-02-01 10:43 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2093035
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trelleborg

Occured: 2023-01-31 23:14 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-02-01 01:46 CET/CEST

History:
2023-02-01 03:02 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-02-01 01:46 – All services are restored. Ticket will be left open to be monitored. // Alla tjänster är återställda. Ärendet lämnas öppet för övervakning.
2023-02-01 01:37 – Additional nodes in Trelleborg are experiencing outage. Local contact has informed us there is a power outage in the area. Power supplier is working on solving the issue. // Ytterligare enheter i Trelleborg har drabbats av avbrott. Lokal kontakt har informerat oss att det är ett strömavbrott i området. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-01-31 23:41 – Due to site access issues, troubleshooting will continue in the morning. // Med anledning av accessproblem till site kommer felsökningen att fortsätta under morgonen.
2023-01-31 23:25 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2092880
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Fårösund

Occured: 2023-01-31 12:45 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-31 18:14 CET/CEST

History:
2023-01-31 18:13 – Outage is resolved and services are restored after the power fuses outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att säkringen åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-31 16:29 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-01-31 14:11 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2092713
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga

Occured: 2023-01-31 08:28 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-31 11:06 CET/CEST

History:
2023-01-31 12:00 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-31 08:49 – There is an ongoing planned power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on it. // Det är för närvarande ett planerat strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att göra klart jobbet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2092685
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ärla

Occured: 2023-01-31 04:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-31 07:10 CET/CEST

History:
2023-01-31 07:27 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-31 05:53 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-01-31 04:56 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-31 04:54 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-01-31 04:52 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2092602
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Göteborg

Occured: 2023-01-30 20:55 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-31 05:30 CET/CEST

History:
2023-01-31 07:54 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-31 05:26 – Network equipment has been rebooted and services appear to be restored. Monitoring is ongoing. // Nätverksutrustning har startats om och tjänster ser ut att vara återställda. Övervakning pågår.
2023-01-31 04:06 – Technician was not able to access the site tonight so a new attempt will be made in the morning. Meanwhile, a replacement part will be sent to Gothenburg in preparatory purpose. // Tekniker lyckades inte komma åt utrustningen inatt så ett nytt försök görs under morgonen. Under tiden skickas reservdel till Göteborg i förberedande syfte.
2023-01-31 01:29 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-01-31 00:43 – We are experiencing a network disturbance causing outage for some services. Troubleshooting is ongoing and can cause temporary outage. // Vi har för närvarande en driftstörning som orsakar avbrott på vissa tjänster. Felsökning pågår och kan orsaka tillfällig avbrott.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2092228
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Malmö

Occured: 2023-01-30 06:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-31 12:45 CET/CEST

History:
2023-01-30 22:40 – Replacement unit should arrive in Malmö by tomorrow 13:00 CET // Ersättningsutrustning bör ankomma i Malmö imorgon 13:00 CET
2023-01-30 16:08 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
Awaiting delivery of replacement equipment and parts. // Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2092487
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga

Occured: 2023-01-30 13:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-30 16:51 CET/CEST

History:
2023-01-30 16:50 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-30 14:38 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-01-30 14:34 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2092461
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Malmö

Occured: 2023-01-30 02:28 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-30 15:19 CET/CEST

History:
2023-01-30 15:19 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-30 14:05 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen.
2023-01-30 13:39 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2092230
Fault type: Maintenance
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Jämtland

Occured: 2023-01-30 04:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-30 10:50 CET/CEST

History:
2023-01-30 10:52 – Outage is resolved and services are restored after the configuration error was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att konfigurationsfel korrigerades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-30 10:30 – Sub provider are fixing an configuration error and services will gradually be restored // Underleverantören håller på att åtgärda ett konfigurations fel och tjänster kommer gradvis att återställas.
2023-01-30 07:25 – This disturbance is due to our sub provider’s maintenance work CHG0071947. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör, detta uppstod efter ett planerat arbete som de utfört med ref CHG0071947. Felsökning pågår med underleverantör
2023-01-30 06:33 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2092347
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hyltebruk

Occured: 2023-01-30 10:21 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-30 12:44 CET/CEST

History:
2023-01-30 13:00 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-30 12:31 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2023-01-30 11:21 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 1 hour // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 1 timme
2023-01-30 10:29 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2092055
Fault type: Faulty network element
Description: Lost connection to central network element
Location: Partille

Occured: 2023-01-29 22:46 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-30 19:40 CET/CEST

History:
2023-01-30 11:47 – Replacement unit is ready and are awaiting pickup by carrier for transport to Partille ETA 17:30 // Ersättningsutrustning är färdig konfigurerad och inväntar att speditören ska plocka upp den. ETA 17:30
2023-01-30 10:08 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2023-01-30 08:36 – Technician is on-site and has begun troubleshooting. // Tekniker är på plats och har börjat felsöka.
2023-01-30 03:02 – The ETR has been pushed back due to issues regarding access to site. We are working on finding a solution. // Den estimerade klartiden har blivit framflyttad på grund av problem med åtkomst till site. Vi arbetar på att hitta en lösning.
2023-01-30 00:31 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-01-29 23:34 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2091974
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nyköping

Occured: 2023-01-29 17:42 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-30 07:56 CET/CEST

History:
2023-01-29 22:49 – There is currently a local power outage affecting Global Connect equipment. The property manager will book an electrician for further troubleshooting tomorrow morning. // Det är för närvarande ett strömavbrott på noden som påverkar vår nätverksutrustning. Fastighetsägaren kommer att beställa ut en elektriker för ytterligare felsökning imorgon.
2023-01-29 18:21 – Services down, field technician ordered to site. // Tjänster nere, fälttekniker beställd till site.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2091970
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östersund

Occured: 2023-01-29 16:52 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-30 01:25 CET/CEST

History:
2023-01-30 04:07 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-30 01:26 – The device has been rebooted and services are being monitored. // Enheten har startats om och tjänsterna övervakas.
2023-01-29 23:11 – An issue has been detected on a central networking device. The device will be rebooted later tonight to minimize customer impact. // Ett problem har upptäckts på en central nätverksenhet. Utrustningen kommer att startas om under natten för att minimera kundpåverkan.
2023-01-29 19:55 – Intermittent outages are still affecting services. Troubleshooting ongoing. // Intermittenta störningar påverkar fortfarande tjänster. Felsökning pågår.
2023-01-29 18:58 – Service are restored but are still being monitored, so the disturbance will remain up for the time being. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda, men störning lämnas aktiv för tillfället då det fortfarande övervakas. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-29 17:09 – We are seeing intermittent but frequent outages in services, troubleshooting is ongoing and a field technician has been dispatched. // Vi ser intermittenta men frekventa avbrott i tjänster, felsökning pågår och fälttekniker är beställd.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2091906
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Frösön

Occured: 2023-01-28 22:55 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-28 23:13 CET/CEST

History:
2023-01-28 23:20 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-01-28 23:14 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2091804
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-01-28 07:10 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-28 19:51 CET/CEST

History:
2023-01-29 06:49 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-28 18:39 – Due to issues with access to site work will continue 30/1-23. // På grund av problem med åtkomst till utrymme behöver arbete avbrytas och återupptas 30/1-23
2023-01-28 08:55 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen.
2023-01-28 07:56 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2091720
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: VATTHOLMA

Occured: 2023-01-27 12:37 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-27 20:53 CET/CEST

History:
2023-01-27 19:37 – Technician measured location of potential cable damage. Technician is on his way to locate fault. // Teknikern har mätt ett potentiellt fiberskada på kabeln och är på väg till platsen.
2023-01-27 19:08 – Technician is on site troubleshooting. // Tekniker felsöker på plats.
2023-01-27 14:23 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-01-27 13:52 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2091649
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkserberga

Occured: 2023-01-27 10:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-27 10:45 CET/CEST

History:
2023-01-27 10:45 – Power restored, services restored. // Strömmen tillbaka, tjänsterna återställda.
2023-01-27 10:28 – Due to a power outage, services are down. ETR is 11:00 CET according to subprovider. // På grund av strömavbrott är det avbrott i tjänsterna. Beräknas löst 11:00 enligt elleverantör.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2091622
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Västerås

Occured: 2023-01-27 08:42 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-30 11:40 CET/CEST

History:
2023-01-30 11:44 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-27 23:01 – Planning is ongoing to reroute the connection to another node. The work will be done tomorrow. // Planering pågår för att koppla om förbindelsen till en annan nod. Arbetet kommer att utföras imorgon.
2023-01-27 17:27 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2023-01-27 10:22 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-01-27 09:49 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2091604
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nyköping

Occured: 2023-01-27 09:16 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-27 12:04 CET/CEST

History:
2023-01-27 12:55 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-27 11:41 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-01-27 09:34 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2091553
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Visby

Occured: 2023-01-27 03:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-27 14:12 CET/CEST

History:
2023-01-27 14:16 – Outage is resolved and services are restored after the hardware replacement. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter hårdvarubyte. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-27 14:02 – Replacement equipment and parts have arrived. // Ersättningsutrustning och reservdelar har kommit fram.
2023-01-27 09:01 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2023-01-27 05:18 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-01-27 04:51 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2091453
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Täby

Occured: 2023-01-27 00:13 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-27 01:33 CET/CEST

History:
2023-01-27 03:28 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-27 00:40 – We currently have an outage caused by power work in the area. // Vi har för närvarande en driftstörning på grund av strömarbete i området.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2091277
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: GÄVLE

Occured: 2023-01-26 15:19 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-26 15:38 CET/CEST

History:
2023-01-26 15:38 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-26 15:28 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2091200
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: HÄLLINGSJÖ

Occured: 2023-01-26 10:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-26 14:06 CET/CEST

History:
2023-01-26 17:43 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-26 14:06 – Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2023-01-26 12:52 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2091137
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ekerö

Occured: 2023-01-26 09:57 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-27 17:35 CET/CEST

History:
2023-01-27 11:55 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-01-26 17:57 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-01-26 11:09 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2091128
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Frösön

Occured: 2023-01-26 09:28 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-01-26 15:50 CET/CEST

History:
2023-01-26 16:10 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-26 15:35 – Services are down again, and troubleshooting continues. // Tjänster är åter påverkade och felsökningen fortsätter.
2023-01-26 11:24 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-01-26 10:50 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.