Privat Företag

Vill du beställa fiber till hushållet, bostadsrättsföreningen eller företaget, eller aktivera dina tjänster? Växla till Privat.

Beställning av anslutning till Sjunet

Om Sjunet
Informationsförsörjningen inom vård och omsorg har höga krav på tillgänglighet, stabilitet och överföringshastighet. Man ska kunna lita på att informationen finns till hands när man behöver den. Viss information måste dessutom kunna transporteras i realtid, som till exempel medicinska videokonferenser, kliniska ronder och röntgenbilder.

Sjunet är framtaget och anpassat just efter de krav som vården och omsorgen har – där tillit och tillgänglighet är två av de viktigaste egenskaperna för att kunna uppfylla kraven. Över 100 tjänster använder Sjunet idag, några exempel är Nationell patientöversikt, Intygstjänster och Födelseanmälan.

För att kunna ansluta till Sjunet måste del 1 hos Inera vara ifyllt  och det gör du här

När det är gjort fyller du i formuläret nedan och så kommer vi att kontakta dig för att gå igenom underlaget för din beställning av kapacitet, servicenivå (SLA) samt accessegment för anslutning till Sjunet.

Beställ anslutning till Sjunet

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.