Privat Företag

Vill du beställa fiber eller aktivera dina tjänster? Växla till privat (tidigare IP-Only)

Med colocation slipper företagen ta hand om sin utrustning.

Enkelt, tillförlitligt och kostnadseffektivt. Kanske kan colocation vara ett alternativ för er.
– Vi ser att företag ofta har kritisk utrustning i egna hallar där det kan vara svårt att få skaleffektivitet och redundans, då kan colocation vara ett bättre alternativ, förklarar Andreas Richert, GlobalConnects expert på ämnet.

I takt med att företag har mer kritisk utrustning ökar behovet för säkerhet. Med colocation slipper företagen ta hand om sin utrustning, kan spara på kostnader och får hög krafteffektivitet.

Träffa GlobalConnects expert Andreas

Vi har ställt frågor till GlobalConnects expert på colocation, Andreas Richert, som har närmare tio års erfarenhet inom området, främst från GlobalConnects datacenter i Sätra. I Sätra liksom GlobalConnects andra datacenter finns servrar och övrig datautrustning. Colocation är den främsta verksamheten men kunder kan även köpa till nätverkstjänster.

– Jag sitter som Key Account Manager men arbetar också med säljsupport för colocation och våra tekniska plattformar. Jag har ett stort intresse för de saker vi gör inom våra datacenter, plattformar och nät, berättar Andreas.

Varför är colocation ett bra val?

Andreas förklarar att det kan vara svårt att få skaleffektivitet med en egen serverhall där företagen själva har allt ansvar. Om serverhallens utrymme är begränsat kan det dessutom bli svårt att bygga helt redundanta kraftkedjor (den s.k. uppsättningen av ställverk, transformatorer, generatorer och UPS.)

– Idag finns det upp emot 3000 serverhallar som saknar fullgod skaleffektivitet och redundans runt om i Sverige. För dessa verksamheter kan colocation vara ett bättre alternativ då företaget kostnadseffektivt kan anpassa användandet efter behov och blir garanterade bästa möjliga tillgänglighet och upptid, förklarar Andreas.

Mejla Andreas Richert

Spara pengar och undvik dataförluster

Colocation är också aktuellt för företag som precis har startat upp sin verksamhet, ska byta ut och säkra upp sin befintliga lagringslösning, eller vill komplettera med ytterligare en lagringsplats för att öka redundansen.

– Det går dessutom att spara stora pengar och undvika förluster av kritisk data med colocation, eftersom företagen inte behöver ha personal med hårdvarukompetensen och genom krafteffektiviteten som finns i datacentren, menar Andreas.

Går det att lita på säkerheten?
Det vågar Andreas svara ja på.

– Jag kan endast svara för GlobalConnects datacenter men genom att titta på tillgänglighets- och incidentshistoriken och att många kunder har varit hos oss under en väldigt lång tid vågar vi säga att säkerheten fungerar. Inbrott har heller aldrig varit ett problem, berättar Andreas.

Det går även att se på hur datacentren är designade och lösningarna är uppbyggda för att få bättre förståelse för säkerhets- och redundanstänket. Andreas förklarar att GlobalConnect alltid brukar gå igenom redundans, kyla och nät under en visning med alla potentiella kunder som är intresserade av ett helrack eller mer.

När bör företaget välja en colocation-lösning:

1. Om företaget behöver ett driftutrymme som garanterar maximal tillgänglighet av sina servrar
2. Om bolaget önskar reservkraft – utrustningen fungerar trots strömavbrott
3. Om företaget vill få ner sina kostnader – med bättre energieffektivitet gör de av med mindre el och spar pengar
4. Om bolaget är i behov av snabb kommunikation – ofta erbjuds ett stort utbud av redundanta tjänster

Är colocation alltid det bästa valet?
Andreas menar att det kan vara bra att även se över andra alternativ.

– När företaget ska göra ett byte av hårdvaruplattformar bör de utvärdera om hårdvaran ska finnas på plats, utsourcas via colocation eller flyttas till molntjänster. Det beror oftast på volym och skalfördelar och om bolaget har kompetens att hantera sin egen hårdvara, förklarar Andreas.

För små resursbehov kan olika molntjänster vara värda att se över istället för colocation, och om volymerna är tillräckligt stora finns även alternativet med ett eget större datacenter, med eller utan extern driftpartner.

5 snabba frågor med Erik Kjellin, Site Manager i GlobalConnects datacenter i Sätra.

Datacentret i Sätra är idag 2800 kvm stort varav 1100 kvm är datazoner.

Vem är du och vad är din bakgrund?

– Jag heter Erik Kjellin och 1996 startade jag ett företag som hette Port80 AB. Port80 arbetade i huvudsak med att bygga hemsidor och tjänster. När fiberutbyggnaden satte fart i Stockholm övergick vi snart till att bli operatörer. Via förvärv hamnade jag senare på Availo Networks. Sedan 2004 jobbar jag med design och byggnation av datacenter. Nu arbetar jag som ansvarig Site Manager på GlobalConnects datacenter i Sätra.

Vad innebär din roll som Site Manager?

– Jag ansvarar för den dagliga verksamheten vilket omfattar bland annat projektledare, datacenterdesign, tekniskt säljstöd, elprojektering, avprovning UPS/Reservkraft, kyla, kapacitetsplanering, felsökningar och säkerhetsansvarig siteaccess m.m.

Hur ser en vanlig dag ut på datacentret i Sätra?

– Normalt startas dagen med rondering och kontroller. Sedan följer någon av punkterna ovan, beroende på vad som är mest akut. Driften avgör i huvudsak var arbetsinsatserna utförs under dagen.

Vad har ni för kompetens på plats?

– Med vår långa erfarenhet kan alla hantera våra olika situationer i datacentret. Om vi ändå inte skulle ha tid eller kompetens anlitar vi våra underleverantörer. Vi har serviceavtal på kritiska komponenter i anläggningen.

Kan våra kunder lita på säkerheten i Sätra?

– Absolut, och våra kunder anlitar ibland en tredje part för att göra så kallade auditar av anläggningen. Vi kan göra utdrag på passersystem och kameramaterial om kunden skulle önska det. Alla kundutrymmen är låsta så det går inte att påverka eller manipulera någon annans utrymme.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.