Phoniro

Smart it skapar mänsklig kontakt.

Den nya svenska välfärden byggs av ettor och nollor. Phoniro är en av pionjärerna.

Jobbar med människor i lika stor utsträckning som ettor och nollor
Vid första anblick ser Phoniro ut att vara ett IT-företag som arbetar med utveckling och drift av avancerade molntjänster. Det är det också. Men det räcker med att gräva ett spadtag under ytan av ettor och nollor för att inse att det i lika stor utsträckning är ett företag som jobbar med människor.

Sedan 2002 har de gått i bräschen för så kallad välfärdsteknologi och bland annat utvecklat Phoniro Care, en digital omsorgsplattform som frigör mer tid för de som behöver den mest. Det handlar om hemtjänster, äldreboenden och assistansbolag där alla onödiga moment i personalens rutiner försämrar möjligheten att ge bra vård. Dessa personer måste kunna fokusera på den mänskliga kontakten med patienterna.

Vi pratar om hemtjänstens fysiska nyckelknippor som innebar att personalen fick leta varje gång de skulle öppna en dörr innan en av Phoniro Cares moduler gjorde det möjligt att öppna alla lås med en mobiltelefon.

Vi pratar om manuell uppföljning och dokumentation som bytts ut mot skräddarsydda molntjänster som snabbt bryter ned insamlad information i detalj.

Och vi pratar inte minst om virtuella datacenter:
– Jag ser ingen poäng med att jobba hårdvarubaserat idag. Det skulle vara om det rör sig om väldigt specifika tillämpningar. De flesta system blir mer nätverksorienterade idag, det är det som driver utvecklingen, säger Mikael Hamström, teknik- och utvecklingschef på Phoniro.
– VDC-miljön låter oss få till de tjänster vi vill skapa snabbare. Även hanteringen av nätverkskonfigurationer blir mycket enklare. Om vi behöver fler resurser går det snabbt att frigöra dem.

– VDC-miljön låter oss få till de tjänster vi vill skapa snabbare. Även hanteringen av nätverkskonfigurationer blir mycket enklare. Om vi behöver fler resurser går det snabbt att frigöra dem, säger Mikael Hamström, teknik- och utvecklingschef på Phoniro.

Infrastruktur som bygger på virtuella datacenter är ett viktigt verktyg

De senaste åren har Phoniro gått från att sköta driften av, och utveckla, sina plattformstjänster med hjälp av enbart hårdvara – till att göra det virtuellt. Magnus Fröberg är produktägare på Phoniro. Precis som sin kollega Mikael menar han att en infrastruktur som bygger på virtuella datacenter är ett viktigt verktyg när man jobbar mot en kundgrupp som ställer höga krav på tillgänglighet.
– Kraven på up-time hos de funktioner vi tillhandahåller blir bara högre och högre eftersom tillämpningarna blir mer och mer kritiska. Det gör det logiskt att tillhandahålla dem som molntjänster. En kommun driftar ofta administrativa system. Om de går ner klockan tre på natten är det ingen som dör. Men när det gäller våra system kan människor råka illa ut om det ligger nere några timmar, säger han.

För att Phoniro ska kunna erbjuda sina smarta modultjänster till sina kunder, däribland över hälften av Sveriges kommuner, krävs det en underliggande digital infrastruktur. Eller som Mikael Hamström uttrycker saken:
– Om man ska förenkla det skulle man kunna säga att GlobalConnect tillhandahåller motorvägen medan vi tillhandahåller själva transporten. Vi använder deras virtuella datacenter för att kunna drifthålla våra egna virtuella miljöer. Deras nya VDC-miljö är väldigt plattformsinriktad så vi köper egentligen CPU och minne på root, sedan konfigurerar vi resten själva.
– Med den här nya miljön kan vi väldigt snabbt skala om våra tjänster. Speciellt den senaste uppgraderingen till en VDC-miljö som vi gjorde i vintras, gör att vi har bättre möjligheter att trimma vår plattform. Tidigare var vi tvungna att specificera behovet för varje virtuell maskin, den nya miljön innebär att vi kan omfördela CPU-kraften mellan maskinerna själva väldigt snabbt, säger han.

Och när Mikael köper in kan han optimera så att Phoniro inte betalar för kapacitet som de inte behöver.
– Vi börja med en ganska liten virtuell maskin och sedan skala upp den exakt så mycket som det krävs för att möta kundens behov. Den virtuella miljön gör också att planeringshorisonten inte behöver vara lika lång längre. En viktig faktor när man jobbar med kunder som själva aldrig slutar planera.
– Exempelvis hemtjänst är en verksamhet som pågår dygnet runt. Sedan är det lite speciellt att jobba med kommuner, där den här typen av lösningar upphandlas offentligt. Om vi plötsligt vinner en upphandling måste vi få igång driften direkt, vi ska helst vara igång snabbare än vad kundens egen driftorganisation klarar, säger Mikael.