C.A.G Datstöd

"Nu sover vi gott om natten"

Med Colocation från GlobalConnect fick C.A.G Datastöd stabil drift och tillväxt för några av sina olika uppdragsgivare inom bank, finans och försäkring.

Tidigare byggde C.A.G Datastöd egna hallar för säker lagring. Det gör de inte längre.
– Den där oron fanns alltid där. Vi var 32 tekniker och ingen av oss hade bakgrund inom vatten och el. Man ska inte hålla på med sånt där själv, säger Erik Sjölund, IT-leveransansvarig på C.A.G Datastöd.

Droppen kom när ett strömavbrott ledde till ett stillestånd i kylaggregatet. Det var lördag kväll och temperaturen i datahallen steg snabbt. För att lösa problemet skulle stadsvatten ledas in, men någonting gick fel och när fastighetsskötaren väl kom till platsen och fick på vattnet blev trycket så högt att en ledning sprack och vattenskadan var ett faktum.

– När man bygger själv får man förhålla sig till det som finns och den budget man har och det blir inte alltid så bra. Vi insåg med tiden att vi inte kunde leva upp till den säkerhetsnivå som krävs, och i dag använder vi enbart colocation.

C.A.G Datastöds kunder består till stor del av små och medelstora företag inom finanssektorn. Säkerhet är extremt viktigt. Att GlobalConnect har datahallar med olika inriktning och skild geografisk placering ser Erik Sjölund som särskilt positivt.
– Om en kund vill ha extra hög säkerhet eller har specifika önskemål kring hållbarhet är IP-Onlys hall i Sätra bra. Hittills har ingen frågat efter något som inte GlobalConnects hallar lever upp till, säger Erik Sjölund.

Skräddarsydda lösningar och flexibilitet väger också tungt för C.A.G Datastöds kunder.
– Vi har samma krav på GlobalConnect som våra kunder har på oss. Vi vill ha hög attention med en personlig kontakt som ger oss snabba svar, och det får vi. När en av våra kunder behövde en egen bur i datahallen byggde GlobalConnect en sådan.

För C.A.G Datastöd själva är närhet till utrustningen och möjlighet till redundans viktiga parametrar.
– Om något oförutsett händer i Stockholm city har vi samma data även i andra hallar. Andra fördelar är att vi som bolag inte behöver ta några tunga investeringar. Om vi eller våra kunder behöver flytta ändras inte förutsättningarna. Kunderna växer med oss och om de behöver mer utrymme löser GlobalConnect det.

Var står Colocation om tio år?
– Jag tror det kommer vara så självklart att ingen pratar om det. Inte minst för slutkunderna kommer det vara en icke-fråga. Alla kommer använda det. Ingen kommer ha något på hemmaplan.

Om C.A.G
C.A.G är en expansiv IT-koncern med fokus på ledning, utveckling och drift. Koncernen bildades 2005 och består idag av 8 dotterbolag och över 270 specialistkonsulter med kontor i Stockholm, Enköping och Västerås.

Varför Colocation?
Hur viktig är din affärsdata och hur länge klarar du dig utan den? Om svaren är ”viktig” och ”inte länge alls” bör du titta närmare på Colocation. Fördelarna är många.