Privat Företag

Vill du beställa fiber eller aktivera dina tjänster? Växla till privat (tidigare IP-Only)

Endast vart tredje företag har ökat sin it-säkerhetsbudget

Endast vart tredje företag uppger att man har ökat sin it-säkerhetsbudget i år jämfört med 2022 trots stor ökning av it-attacker

Antalet cyberattacker har ökat dramatiskt de senaste åren. Ändå väljer en klar majoritet av svenska företag att låta sin it-säkerhetsbudget ligga kvar på fjolårets nivåer. Det visar en ny undersökning från GlobalConnect.

I undersökningen, som genomfördes våren 2023 på uppdrag av it- och telekombolaget GlobalConnect, uppger endast vart tredje företag att man har ökat sin it-säkerhetsbudget i år jämfört med 2022. Hela 65 procent har kvar sin budget på samma nivå som under fjolåret.

Brister i organisationsstruktur, budget och ledning vanligaste hindren

I undersökningen framkommer tre huvudsakliga utmaningar kopplade till företagens nuvarande it-säkerhetssituation. Företagen uppger att det oftast handlar om problem med företagets kultur eller organisationsstruktur (27%), för liten budget (19%) eller bristande fokus från ledningen (17%).

– Det finns uppenbarligen både insikter och stor oro kring riskerna med cyberattacker. Problemet är att it-budgetarna inte vuxit i takt med de ökade hoten och attackerna. Företagsledningar verkar inte inse hur beroende verksamheten är av en säker och stabil it-drift och vilka konsekvenserna kan bli om man inte har det. Min bedömning är att det är få företag som har råd att fortsätta vara så naiva, säger Henrik Hammarström.

Hur ökar man cybersäkerheten med begränsade resurser?

Att upprätthålla en god cybersäkerhet handlar dock inte bara om investeringar i exempelvis avancerade system och externa samarbetspartners. I GlobalConnects checklista med tips för att skydda sin organisation mot ransomware framgår att man kommer långt med god it-hygien, rätt rutiner och genom att nyttja de resurser man redan har. Tre av de viktigaste tipsen i checklistan är:

  1. Inventera it-miljön regelbundet för att ha överblick över system, åtkomster och uppdateringar
  2. Använd säkra inloggningar med flerfaktorsautentisering (MFA) och lösenordsfri autentisering
  3. Jobba med segregerade identiteter och använd inte admin-inlogg

*Om undersökningen
Resultatet baseras på telefonintervjuer hos 251 svenska företag utförda av undersökningsföretaget Future Wise under perioden februari till mars 2023.

Relaterad läsning
5 tips på hur du skyddar dig mot DDoS attacker
Vad innebär en ransomware attack?
5 goda skäl att samla dina nätverkstjänster under ett tak

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.