Extended Address Manager

Kontakta oss!

Hantera dina DNS och IP-miljöer på ett effektivt sätt

Extended Address Manager är GlobalConnects DNS, DHCP och IPAM-plattform (DDI) för att hantera dina DNS och IP-miljöer på ett effektivt sätt. DDI-plattformen är ett självadministrationsverktyg där du som kund får full kontroll över hela din DNS-miljö med stöd för Hidden Master och DNSSEC. Du får även en DHCP-server med tillhörande IP-Adress Management System för att själv kunna administrera dina nätverk på de kontor som är anslutna via GlobalConnect.

Full kontroll
Vår plattform som bygger på en välkänd leverantörs lösning ger dig full kontroll över dina DNS-zoner samt din IP-adresshantering. I vår self-service-portal kan du administrera dina zoner samt din IP-miljö och få genomslag direkt, vilket innebär att du inte behöver vänta på att en tekniker ska genomföra dina förändringar.

Redundans och säkerhet
Miljön är uppsatt i GlobalConnects redundanta nätverk och har en redundant serveruppsättning för att din tjänst ska fungera i alla lägen. Vi övervakar tjänsten genom att simulera anrop från ditt interna nät och dina zoner utifrån. Detta gör att vi inte bara kan slå larm när tjänsten blir onåbar utan även när någon konfiguration i er miljö kan ha gjort er tjänst otillgänglig.