Extended Adress Manager för enkel hantering av DNS och IP-miljöer

Admin av DNS behöver inte vara svårt

Extended Address Manager hjälper dig hantera dina DNS och IP-miljöer på ett effektiv och flexibelt sätt. Via ett self service-verktyg kan du nå tjänsten när och var som helst för full kontroll.

I tjänsten ingår också en DHCP-server med tillhörande IP-Adress Management System för att själv kunna administrera dina nätverk på de kontor som är anslutna via GlobalConnect.