Privat Företag

Vill du beställa fiber till hushållet, bostadsrättsföreningen eller företaget, eller aktivera dina tjänster? Växla till Privat.

Press - SE / Nytt ramavtal öppnar för att leverera datakommunikationstjänster till SKR:s alla medlemmar.

Ett flerårigt avtal med SKL Kommentus Inköpscentral ger oss förtroendet och möjligheten att leverera digitala lösningar till sjukvården och ansvaret för leveransen av Sjunet – det landsomfattande sjukvårdsnätet för Sveriges vård och omsorg. Ramavtalet är framtaget av SKL Kommentus Inköpscentral i samarbete med Inera.

Sjunet används av Sveriges regioner, ett antal av kommunerna samt flera av de verksamheter som är knutna till dessa. Det slutna och kvalitetssäkrade sjukvårdsnätet garanterar vårdens krav på tillgänglighet, stabilitet och prestanda samt sekretess.

Eftersom Sjunet fyller en samhällsbärande funktion är kravställningen på leverans mycket tuff. Syftet är att underlätta informationsutbyte inom hela vården, oavsett om det rör privata eller offentliga vårdgivare. Även prestanda- och tillgänglighetskraven är höga då kritisk information snabbt och säkert måste kunna transporteras i realtid, som röntgenbilder och medicinska videokonferenser.

GlobalConnect uppfyllde alla kraven

– Att arbeta fram ett sådant här ramavtal är en väldigt lång process och just detta är dessutom extra speciellt eftersom det är så nära sammankopplat med Sjunet. Den leverantör vi använder måste kunna garantera att det är tillgängligt och säkert, säger Tommy Olsson, kategoriansvarig för IT-produkter och tjänster hos SKL Kommentus Inköpscentral.

– Därför måste vi ha en ramavtalsleverantör som har kapacitet och kunskap att hantera Sjunet. Det är grunden i hela ramavtalet. GlobalConnect visade genom sitt anbud att de uppfyllde alla kraven och erbjöd bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

Utöver Sjunet har varje kommun, region och verksamhet även möjlighet att teckna separata WAN- och internettjänster eller lägga över samtliga delar av datakommunikationen hos GlobalConnect. Sammanlagt rör det sig om drygt 1 000 avropsberättigade organisationer.

Tommy Olsson förklarar att det ramavtal som nu är på plats gör det betydligt enklare för varje enskild beställare att avropa datakommunikationstjänster jämfört med att behöva göra en egen upphandling.

– Innehållsmässigt är ramavtalet nu mycket tydligare, vilket gör att regioner, kommuner och deras bolag framöver får en bättre överblick kring vad man kan förvänta sig av leveransen, säger Tommy Olsson.

Regina Donato Dahlström, vd för GlobalConnect, kommenterar affären:

– Att få förtroende för leveransen av samhällsbärande funktioner inom vården, med de mycket höga krav på stabilitet och säkerhet det innebär, är ett oerhört viktigt uppdrag och vi är stolta över att ta det ansvaret. Dessutom är det väldigt glädjande för samtliga parter att vi nu kan erbjuda ett enkelt och flexibelt upplägg för alla Sveriges kommuner och regioner, säger Regina Donato Dahlström, vd för GlobalConnect.

Är du medlem i SKR och vill avropa tjänsterna WAN eller internet? Hör av dig via formuläret nedan så hör vi av oss inom kort!

Om SKR
SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.

Om SKL Kommentus
SKL Kommentus ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt en majoritet av Sveriges kommuner – som också utgör kundbasen. Uppdraget är att erbjuda offentlig sektor avtal och tjänster inom offentliga inköp och HR som underlättar vardagen, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.