Privat Företag

Vill du beställa fiber till hushållet, bostadsrättsföreningen eller företaget, eller aktivera dina tjänster? Växla till Privat.

Press - SE / Etraveli Group expanderar och ökar kapaciteten – väljer GlobalConnect i nytt storavtal

Etraveli Group är en svensk resebyrå verksamt i 80 länder. Företaget är uppbyggt efter moderna resvanor och digitalt arbetssätt, vilket ställer extra hårda krav på tekniska plattformen. Nu tar företaget ytterligare ett steg i sin expansion med ett utökat avtal för Contact center med GlobalConnect där man ökar kapaciteten markant och adderar 500 licenser. Lösningen är utformad efter Etraveli Groups ständiga strävan att öka kundnöjdheten och dessutom använda de mest effektiva lösningarna på marknaden.

GlobalConnect kommer att leverera följande.

– Implementation av 500 licenser Genesys Cloud för att täcka sitt ökade kapacitetsbehov i kundsupporten.
– 500 licenser i Shelf – en kunskapsdatabas, Knowledge automation-plattform, som främjar kvalitet och effektivitet i det dagliga arbetet för agenterna i kundsupporten.

– Vi är i grunden ett digitalt företag, och har höga krav på tekniska hjälpmedel och stabilitet i våra lösningar. Vi har tillsammans med Global Connect tagit fram en effektiv lösning för våra kundcentras. Lösningen är en viktig del för att vi skall kunna hjälpa våra kunder. Att vi utökar samarbetet med Global Connect beror förstås på att vi är mycket nöjda med samarbetet, säger Mikael Örtelind, CTO på Etraveli.

– Etraveli är ett företag som utgår från kundens beteenden och krav – och har en IT-miljö som klarar det. Det är glädjande och motiverande när vi får förtroende att leverera IT-lösningar till ett bolag med så höga krav på vår leverans, säger Henrik Hammarström, chef Enterprise på GlobalConnect.

Avtalet är flerårigt och har ett affärsvärde om 13 miljoner kronor.

 

Om GlobalConnect Sverige
GlobalConnect levererar tjänster inom digital infrastruktur och datakommunikation. Koncernen har några av Sveriges mest krävande och samhällsviktiga företag som kunder samtidigt som man bygger ut fibernät till hushåll under varumärket IP-Only. GlobalConnect har branschens högsta kundnöjdhet på svenska företagsmarknaden och är med 3,1 miljarder kronor den som investerar mest av alla i den svenska bredbandsutbyggnaden enligt senaste rapporten från Post- och telestyrelsen.

GlobalConnect är en växande nordeuropeisk koncern med en egen digital infrastruktur bestående av över 100 000 kilometer fibernät och 33 000 kvadratmeter datacenter i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Finland. I Sverige har koncernen cirka 700 medarbetare, 3 300 företagskunder och dess fibernät levererar snabbt bredband till över en miljon svenskar.

 

 

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.