Privat Företag

Vill du beställa fiber eller aktivera dina tjänster? Växla till privat (tidigare IP-Only)

Nyheter - SE / GlobalConnect lanserar internationell carrierverksamhet

GlobalConnect presenterar i dag GlobalConnect Carrier, en ny affärsenhet som riktar sig till hyperscalers (större teknikföretag med stort kapacitetsbehov), operatörer och systemintegratörer. GlobalConnect Carrier blir en one-stop-shop för alla anslutningsbehov med en stark internationell bredd.

”GlobalConnect-gruppen föddes i början av året och med GlobalConnect Carrier visar vi fördelarna med att vara ett företag med ett sömlöst, komplett nordeuropeiskt erbjudande. Wholesale växer snabbare än slutanvändarmarknaden, och med GlobalConnect Carrier har vi förmågan och kunskapen att bli en one-stop-shop för hyperscalers, operatörer och systemintegratörer”, säger GlobalConnects vd, Martin Lippert.

GlobalConnect Carriers ambition är att bli förstahandsvalet för carriertjänster i norra Europa. Den nya affärsenheten har redan en stark, framgångsrik och nöjd kundbas som nu kan få ett ännu bättre erbjudande.

”Även om GlobalConnect Carrier erbjuder tjänster över hela Nordeuropa kommer vi att ha en stark lokal närvaro med experter i varje land som känner sin marknad och förstår utmaningarna på deras väg till framgång, men som också vet hur man löser problem genom att dra nytta av expertis i hela vår organisation. Carrierverksamhet har utgjort grunden för både GlobalConnect och IP-Only, där fusionen nu kombinerar två starka nätverk till ett, vilket innebär gränslösa möjligheter för GlobalConnect Carriers kunder. Med denna nya affärsenhet fokuserar vi på kärnområdet i vår verksamhet”, säger Regina Donato Dahlström, vd för GlobalConnect Carrier.

Norden är en knutpunkt för de globala nätverken. Här finns en stor kapacitetstillväxt, driven av förändrade arbetssätt på grund av Covid-19 och med ökad internettrafik mellan Asien, Ryssland och viktiga knutpunkter som Frankfurt, Amsterdam och London. Dessutom investerar hyperscalers kraftigt i storskaliga datacenter i regionen.

”Genom att ha den bästa nätverksräckvidden i Norden har GlobalConnect Carrier en unik position. Våra kunder kommer att ha en kontakt, en lösning och ett företag, oavsett om de behöver vår hjälp i norra Tyskland, Danmark, Norge, Sverige eller Finland. Vårt nätverk täcker hela regionen, inklusive viktiga nav som Frankfurt och Amsterdam. Vi ser stora möjligheter för våra kunder och GlobalConnect Carrier kan snabbt växa sin infrastruktur efter deras krav”, säger Martin Lippert.

GlobalConnect Carrier kommer att ha kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Berlin. Den nya affärsenheten har 350 kunder över hela Nordeuropa och erbjuder ett komplett utbud av operatörstjänster som svartfiber, långdistanstransmission, datacenter samt ETH-punkt och internet, innehållsdistributionsnät och infrastrukturlösningar. Med tillgång till mer än 74 500 kilometer fiber, 3 300 åtkomstnoder och mer än 27 000 kvadratmeter i 16 datacenter är GlobalConnect Carrier väl förberett oavsett vilken nätverkslösning kunderna vill ha.

GlobalConnect Carrier kommer att fortsätta investera i infrastruktur och att utöka nätverket, både när det gäller backbone- och accessnätverk i regionen och samtidigt genom geografisk expansion där GlobalConnect Carrier strävar efter att stärka sin närvaro i de stora europeiska knutpunkterna.

Läs mer om GlobalConnect Carrier här.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.