Västra Götalandsregionen

Knyter samman regionens verksamheter.

Vi levererar en datakommunikationslösning till Västra Götalandsregionen, VGR, som knyter samman regionens verksamhetsställen och datacenter i ett privat nät. Inom VGR ryms 49 kommuner, 18 sjukhus och Västtrafik som bedriver kollektivtrafik samt ett stort antal övriga verksamheter.

500 fiberförbindelser

GlobalConnect levererar VGR:s datakommunikationslösning som knyter samman regionens verksamhetsställen och datacenter i ett privat nät. VGR ställer mycket höga krav på tillgänglighet och funktionalitet, exempelvis för sjukhus och datacenter. Detta löser GlobalConnect genom att ansluta kritiska verksamhetsplatser med fullt redundanta uppkopplingar via svartfiber och våglängder, både inom och mellan städer i regionens kärnnät. Totalt levererar GlobalConnect nästan 500 fiberförbindelser till VGR:s olika verksamhetsplatser. GlobalConnect levererar även internetkapacitet till regionens öppna nät.

Om Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen, VGR, bildades 1999 av Bohuslandstinget, Landstinget Skaraborg, Landstinget i Älvsborg, sjukvård och viss kultur i Göteborgs Stad samt delar av länsstyrelsen. VGR bedriver verksamhet inom tre huvudsakliga ansvarsområden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling samt kollektivtrafik. Inom VGR ryms 49 kommuner, 18 sjukhus, Västtrafik som bedriver kollektivtrafik och ett stort antal övriga verksamheter. Ett av sjukhusen är Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ett av Europas största sjukhus. Totalt arbetar 50 000 personer inom VGR.