Västra Götalandsregionen knyts ihop i privat nät

Västra Götalandsregionen består av kommuner, sjukhus, kollektivtrafik och mycket mer. En stor del av verksamheten är känslig och kräver maximal upptid och säkerhet. GlobalConnect levererar därför en lösning som knyter ihop regionen i ett privat nät.

För att kunna erbjuda vård, transport och samhällsnyttig verksamhet krävs stabila, snabba och säkra nät. GlobalConnect levererar en heltäckande datakommunikationslösning till Västra Götalandsregionen, VGR, som samlar regionens verksamhetsställen och datacenter i ett privat nät.

Totalt levererar GlobalConnect nästan 500 fiberförbindelser till regionens olika verksamheter. GlobalConnect levererar även internetkapacitet till regionens öppna nät. Ett antal extra känsliga verksamheter har också kopplats upp med svartfiber och våglängder med säkra reservsystem som täcker upp vid minsta avbrott.

Om kunden

Västra Götalandsregionen består av 49 kommuner, 18 sjukhus, kollektivtrafiksföretaget Västtrafik och flera andra verksamheter. Regionens verksamhet rör framförallt ansvarsområdena: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling samt kollektivtrafik. Totalt sysselsätter Västra Götalandsregionen runt 50 000 personer.

Västra Götalandsregionen