Operatörer - välkomna till vårt fibernät

Kontakta oss!

Vårt nät - er möjlighet

Fokusera på det ni är bra på – era kunder – med hjälp av oss och våra tjänster. Alla operatörer är välkomna att vara innehållsleverantörer i våra öppna nät eller köpa wholesaletjänster av oss för att kunna adressera egna kunder. Vi välkomnar alla operatörer i Sveriges nya fibernät! Vårt nät är verkligt öppet och neutralt och vi står upp för digital frihet och jämlikhet.

Vårt nät finns över hela norra Europa

GlobalConnects centrala stamnät utgörs av en fiberring som förbinder Stockholm-Oslo-Göteborg-Malmö-Stockholm med ett stort antal stadsnät längs vägen. Sträckan Stockholm-Helsingfors och vidare till ryska gränsen samt sjökabelsystem Malmö-Köpenhamn, Väddö-Åbo, Västervik-Visby samt Oskarshamn-Visby. Vill du se vår nätkarta i sin helhet kan du ladda ner den här under.

Nätkarta