Operatörer - välkomna till vårt fibernät

Kontakta oss!

Vårt nät - er möjlighet

Fokusera på det ni är bra på – era kunder, med hjälp av oss och vår expertis. Alla operatörer är välkomna att leverera innehåll i vårt öppna nät och köpa wholesaletjänster för att kunna adressera egna kunder. Vårt nät är verkligt öppet och neutralt och vi står upp för digital frihet och jämlikhet.

Vårt nät finns över hela norra Europa

GlobalConnects centrala stamnät utgörs av en fiberring som förbinder Stockholm-Oslo-Göteborg-Malmö-Stockholm med ett stort antal stadsnät längs vägen, samt sträckan Stockholm-Helsingfors som går vidare till ryska gränsen, och sjökabelsystem mellan Malmö-Köpenhamn, Väddö-Åbo, Västervik-Visby samt Oskarshamn-Visby. Vill du se vår nätkarta i sin helhet kan du ladda ner den här under.

Nätkarta

Vill du veta mer? Prata med en av våra experter.