Hållbarhet och samhällsansvar

Hållbar utveckling för samhällen, företag och invånare

På GlobalConnect är vi stolta över att bidra till en hållbar utveckling för samhället i stort, för företag och offentlig sektor samt för den enskilda individen. Främst gör vi det genom vårt rikstäckande fibernät som kopplar upp och ihop företag och individer i alla delar av samhället.

Men vi är också fast beslutna att skapa och leverera lösningar som får samhället att fungera bättre. Att företagen är konkurrenskraftiga och att den offentliga sektorn lyckas med sina viktiga digitaliseringsprojekt. Vi är fast beslutna att hjälpa våra medborgare att hålla sig uppdaterade genom att  kunna titta på nyheter, uppleva kultur och prata på digitala plattformar.

En värld beroende av digitala anslutningar

Vår värld är beroende av uppkoppling. Robust digital infrastruktur möjliggör exempelvis bättre samarbete mellan olika länder, mer flexibilitet i arbetslivet, möjligheten att kunna leva på landsbygden vilket bidrar till minskat utanförskap. Att digitaliseringen också minskar behovet av resor och därmed direkt bidrar till lägre utsläpp är något som ökar kontinuerligt, något vi sett särskilt under 2020 i och med den pandemi som spridit sig över världen.

Covid-19-pandemin har förändrat vårt digitala användningsmönster och många behövde plötsligt ökad kapacitet när arbete och skola utfördes från hemmet. Det har varit viktigt för oss att leverera på dessa behov, och i denna tid sett värdet av ett robust och säkert nätverk i hela Sverige. Varje dag, dygnet runt, övervakar och driver vi vårt rikstäckande nätverk, som även sträcker sig till Helsingfors i öster, Berlin i söder och Amsterdam i väst.

En hållbar arbetsplats

Hållbarhet är även hur vi driver vår verksamhet. Mångfald och jämlikhet är vår prioritet och vi mäter regelbundet både välbefinnande och utveckling hos alla medarbetare. Vi arbetar ständigt med att hitta mer miljövänliga sätt att driva våra kontor, datacenter, nätverk och andra platser.

Hämta hem vår CSR-rapport

Ladda hem