Hållbarhet och samhällsansvar

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Hållbar utveckling för samhällen, företag och invånare

På GlobalConnect är vi stolta över att bidra till en hållbar utveckling för samhället i stort, för företag och offentlig sektor samt för den enskilda individen. Främst gör vi det genom vårt rikstäckande fibernät som kopplar upp och ihop företag och individer i alla delar av samhället.

Men vi är också fast beslutna att skapa och leverera lösningar som får samhället att fungera bättre. Att företagen är konkurrenskraftiga och att den offentliga sektorn lyckas med sina viktiga digitaliseringsprojekt. Vi är fast beslutna att hjälpa våra medborgare att hålla sig uppdaterade genom att  kunna titta på nyheter, uppleva kultur och prata på digitala plattformar.

En värld beroende av digitala anslutningar

Vår värld är beroende av uppkoppling. Robust digital infrastruktur möjliggör exempelvis bättre samarbete mellan olika länder, mer flexibilitet i arbetslivet, möjligheten att kunna leva på landsbygden vilket bidrar till minskat utanförskap. Att digitaliseringen också minskar behovet av resor och därmed direkt bidrar till lägre utsläpp är något som ökar kontinuerligt, något vi sett särskilt under 2020 i och med den pandemi som spridit sig över världen.

Covid-19-pandemin har förändrat vårt digitala användningsmönster och många behövde plötsligt ökad kapacitet när arbete och skola utfördes från hemmet. Det har varit viktigt för oss att leverera på dessa behov, och i denna tid sett värdet av ett robust och säkert nätverk i hela Sverige. Varje dag, dygnet runt, övervakar och driver vi vårt rikstäckande nätverk, som även sträcker sig till Helsingfors i öster, Berlin i söder och Amsterdam i väst.

GlobalConnect, medlem av FN:s Global Compact-program

GlobalConnect Group är en stolt medlem av FN:s Global Compact-program, vilket innebär att vi förbinder oss till att anpassa vår verksamhet och strategier till FN:s tio principer som berör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

“Att engagera oss i UNGC är ett viktigt steg i GlobalConnects hållbarhetsresa, eftersom vi anpassar oss och arbetar aktivt för att möta våra kunders behov och bli bättre som företag genom att följa internationella standarder”, säger Eric Elzvik, ESG Champion på GlobalConnect.

Arkiv: CSR-rapport 2020

Vår strategi för socialt ansvar är nära kopplad till vår affärsstrategi och till våra erbjudanden, eftersom vi tror att det är så vi verkligen kan göra en positiv skillnad och bidra till att bygga ett mer hållbart samhälle. Detta är den första CSR-rapporten för GlobalConnect Group efter sammanslagningen av GlobalConnect och IP-Only i början av 2020. De viktigaste målen i rapporten är baserade på vår samordnade strategi som ett enat företag.

Ladda ner

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.