Privat Företag

Vill du beställa fiber eller aktivera dina tjänster? Växla till privat (tidigare IP-Only)

Det går inte att nog påtala vikten av säkerhet när det handlar om dina mest affärskritiska IT-system. Det får aldrig finnas några tvivel om att den data som lagras alltid finns tillgänglig, vad som än händer. En annan säkerhetsaspekt är att den inte ska kunna visas, eller kunna kontrolleras, av en tredje part. Genom att använda Virtual Private Cloud från GlobalConnect kan du sova gott om nätterna.

För att reda ut hur GlobalConnect kan vara en del av lösningen för att säkra dina IT-system lät vi vår egen expert, Johan Caripson, beskriva hur det fungerar.

Finns det något speciell tjänst man ska utvärdera för att säkra sina IT-system?

– Ja, det finns det. Jag skulle särskilt vilja belysa objektlagring som ryms inom Storage as a Service (STaaS). Det är en geografiskt replikerad lagring över tre egna datacenter byggd på egen nordisk fiber. Tjänsten är dessutom krypterad och 100 % kompatibel med Amazon AWS S3 API.

Om du skulle peka ut något specifikt som tjänsten passar för, vad skulle du välja då?

– Då skulle jag definitivt peka på långsiktig lagring av backup filer som till exempel Veeam backuper, men även mediafiler och statiska filer som behöver lagras på ett säkert och kostnadseffekt sätt.

Och hur ser prissättningen ut?

– Vi har valt att arbeta med fast pris per GB och även fast pris för transaktion och överföring av data.

Finns det några andra fördelar med att använda Storage as Service från GlobalConnect?

– Det skulle vara att vi, tack vara att vi är ett svenskt företag, inte ligger under CloudAct, den amerikanska lagstiftningen. Det betyder i klartext att vi inte kan tvingas att dela med oss av den data som lagras hos oss till tredje part. För alla som hanterar känslig data är detta så klart en enorm trygghet. Du får också tillgång till nätverksmöjligheter med distribuerad logisk router för direkt access mellan virtuella laster på olika nät, distribuerad firewall för microsegmentering och zero trust. Direkt provisionering av virtuella switchar och routrar med mjukvarubaserade nätverk samt andra mjukvarubaserade L2-L7 nätverkstjänster via en self-service portal.

Kontakta gärna Johan Caripson på +46 (0) 708 43 10 00 eller johan.caripson@ip-only.se om du har fler frågor om objektlagring eller Storage as a Service och hur du och ditt företag kan dra fördelar av Virtual Privata Cloud från GlobalConnect.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.