Privat Företag

Vill du beställa fiber eller aktivera dina tjänster? Växla till privat (tidigare IP-Only)

Två miljoner svenskar missnöjda med bredbandet

– Snabbt bredband har blivit en nödvändighet i paritet med fungerande elförsörjning, rinnande vatten och sophämtning, säger Regina Donato Dahlström, vd på GlobalConnect Sverige.

Året med pandemin har förändrat oss och våra liv i grunden. Inte minst gäller det vår inställning till snabbt och stabilt bredband. Bredbandsuppkopplingen blir mer och mer en självklarhet. En förutsättning för ett normalt, bekymmersfritt liv.

Tillgång till snabb och stabil uppkoppling har på kort tid blivit en självklar del av vår vardag. Ett grundkrav för många, snarare än en vardagslyx för få. Efter ett drygt år av hemmajobb, digitala möten och videosamtal med släkt och vänner står det klart: nästan en femtedel av alla svenskar är missnöjda med sin uppkoppling.

Vill ha snabbare uppkoppling – men har inte råd

En oroväckande utveckling är de digitala klyftor som är på väg att uppstå mellan stad och land men också mellan hög- och låginkomsttagare. Över 1,5 miljoner svenskar uppger nämligen att de skulle vilja ha snabbare uppkoppling men att de inte har råd. Bland hushåll som lever med sämre uppkoppling är det mer än var tredje som inte upplever sig ha råd att skaffa sig en bättre lösning.  Att människor har samma möjligheter till en digital och uppkopplad framtid är viktigt och frågan bör följas noggrant framöver.

Stabil uppkoppling viktigt när vi letar bostad

De drygt 4 200 svenskar som deltog i vår undersökning tyckte att ett snabbt och stabilt bredband var viktigare än tysta omgivningar, bra parkering och välfungerande kollektivtrafik samt närhet till restauranger. Till och med viktigare än diskmaskin.

56 procent av de tillfrågade uppgav att de inte skulle kunna tänka sig att flytta till ett hus som saknar fungerande fiber eller höghastighetsbredband. Med andra ord: snabbt och stabilt bredband är en självklarhet. Något som bara ska finnas där.

“Nära en femtedel av alla svenskar uppger att de inte är nöjda med sin uppkoppling. Det är allvarligt.”

”Vi behöver, som nation, göra en storsatsning för att få med hushållen utanför städerna i digitaliseringen, och ett snabbt bredband är en förutsättning för det. Det är en större fråga än ekonomi, det handlar om jämlikhet.”

Regina Donato Dahlström, vd på GlobalConnect Sverige.

Uppkopplingen har blivit en folkhälsofråga

Uppkopplingen får också större konsekvenser för den enskilde individen. Förväntningarna och kraven höjs. En opålitlig och långsam uppkoppling har inneburit att vissa varit tvungna att gå ut och arbeta i ett samhälle där de riskerar att smittas av en dödlig sjukdom.

I undersökningen uppger sex procent – 600 000 svenskar – att de har så dålig uppkoppling att de inte kan delta i videomöten av högsta kvalitet. Av dem som inte har fiber indraget hemma uppger nio procent att de inte kunnat arbeta hemifrån trots att de velat göra det. Därmed har de exponerat sig själva och andra för smitta.

Hemmajobb allt vanligare

Skillnaden mellan stad och land suddas ut. I förra årets undersökning uppgav 56 procent av glesbygdsborna att de uppmanats till hemmajobb. I år är motsvarande siffra 76.

Hela 44 procent av de tillfrågade, som har möjlighet till hemmaarbete, tror att de kommer arbeta hemifrån i någon utsträckning de närmaste åren. Storstadsbor från Stockholm, Göteborg och Malmö uppger i mycket högre grad att de kommer arbeta hemifrån.

Bråkigt hemma – skaffa bättre uppkoppling

Bland de som inte har fiber uppger tre gånger så många att de inte kunnat arbeta hemifrån på grund av dålig uppkoppling. De som inte har fiber hemma uppger dubbelt så ofta att det uppstår konflikter i familjen på grund av dålig uppkoppling.

Vill du veta mer? Prata med en av våra experter.

Ring oss på 075 100 00 00 eller använd kontaktformuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart vi kan. Har du frågor som privatkund? Klicka här för att komma till konsumentwebben.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.