Uppkopplat Sverige, undersökning i samarbete med Sifo

1,5 miljoner svenskar missnöjda med bredbandet

– Snabbt bredband har blivit en nödvändighet i paritet med fungerande elförsörjning, rinnande vatten och sophämtning, säger Regina Donato Dahlström, VD på GlobalConnect Sverige.

Året med pandemin har förändrat oss och våra liv i grunden. Inte minst gäller det vår inställning till snabbt och stabilt bredband. Bredbandsuppkopplingen blir mer och mer en självklarhet. En förutsättning för ett normalt, bekymmersfritt liv.

Tillgång till snabb och stabil uppkoppling har på kort tid blivit en självklar del av vår vardag. Ett grundkrav för många, snarare än en vardagslyx för få. Efter ett drygt år av hemmajobb, digitala möten och videosamtal med släkt och vänner står det klart: nästan en femtedel av alla svenskar är missnöjda med sin uppkoppling.

Stabil uppkoppling viktigt när vi letar bostad

De drygt 4 000 svenskar som deltog i vår undersökning tyckte att ett snabbt och stabilt bredband var viktigare än tysta omgivningar, bra parkering och välfungerande kollektivtrafik samt närhet till restauranger. Till och med viktigare än diskmaskin.

56 procent av de tillfrågade uppgav att de inte skulle kunna tänka sig att flytta till ett hus som saknar fungerande fiber eller höghastighetsbredband. Med andra ord: snabbt och stabilt bredband börjar bli en självklarhet. Något som bara ska finnas där.

“Nära en femtedel av alla svenskar uppger att de inte är nöjda med sin uppkoppling. Det är allvarligt.”

”Vi behöver, som nation, göra en storsatsning för att få med hushållen utanför städerna i digitaliseringen, och ett snabbt bredband är en förutsättning för det. Det är en större fråga än ekonomi, det handlar om jämlikhet.”

Regina Donato Dahlström, VD på GlobalConnect Sverige.

Hemmajobb allt vanligare

Skillnaden mellan stad och land suddas ut. I förra årets undersökning uppgav 56 procent av glesbygdsborna att de uppmanats till hemmajobb. I år är motsvarande siffra 76 – en ökning med 20 procentenheter och bara tre procentenheter under den totala siffran. Hemmakontoret är inte längre ett storstadsfenomen.

Hela 44 procent av de tillfrågade, som har möjlighet till hemmaarbete, tror att de kommer arbeta hemifrån i någon utsträckning de närmaste åren. Storstadsbor från Stockholm, Göteborg och Malmö uppger i mycket högre grad att de kommer arbeta hemifrån. Hela 41 procent av stadsborna svarar att det är mycket troligt, mot bara 28 procent av de utanför storstäderna.

Uppkopplingen har blivit en folkhälsofråga

Uppkopplingen får också större konsekvenser för den enskilde individen. Förväntningarna och kraven höjs. En opålitlig och långsam uppkoppling har inneburit att vissa varit tvungna att gå ut och arbeta i ett samhälle där de riskerar att smittas av en dödlig sjukdom.

I undersökningen uppger sex procent – närmare 500 000 svenskar – att de har så dålig uppkoppling att de inte kan delta i videomöten av högsta kvalitet. Av dem som inte har fiber indraget hemma uppger nio procent att de inte kunnat arbeta hemifrån trots att de velat göra det. Därmed har de exponerat sig själva och andra för smitta.

Bråkigt hemma – skaffa bättre uppkoppling

Bland de som inte har fiber uppger tre gånger så många att de inte kunnat arbeta hemifrån på grund av dålig uppkoppling. De som inte har fiber hemma uppger dubbelt så ofta att det uppstår konflikter i familjen på grund av dålig uppkoppling.

Om Uppkopplat Sverige

Uppkopplat Sverige är en årligen återkommande undersökning om svenskarnas inställning och vanor vad gäller bredbandsuppkoppling och användning av digitala tjänster. Undersökningen är genomförd 26 mars-12 april 2021 av Kantar Sifo på uppdrag av GlobalConnect. 4206 respondenter i åldrar 18-79 år medverkade.

Ladda ner