Nå hela Norden med Wholesale Ethernet

Direkt via vår fiber

Ethernet-tjänst som levereras direkt via vårt kraftfulla nordiska fiber. Nätverket når viktiga verksamheter i hela Norden som exempelvis myndigheter, gallerior, arenor, köpcenter, kommuner och mycket mer.

Med Wholesale Ethernet från GlobalConnect kan du leverera tjänster till din slutkund på ett effektivt och snabbt sätt. I tjänsten ingår punkt-till-punkt, punkt-till-multipunkt och multipunkt-till-multipunkt med en kapacitet på mellan 0.5 Mbit/s och 10 Gbit/s.