Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission väljer GlobalConnect för stabil och kostnadseffektiv uppkoppling

Stockholms Stadsmission tecknar ett avtal med GlobalConnect om WAN-tjänster. Det fleråriga avtalet innebär kostnadseffektiviseringar för organisationen och bidrar till målet att ge ett bättre stöd för deltagarna i deras verksamheter.

Stockholms Stadsmissions uppdrag är att arbeta för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning. Bland annat driver organisationen flera olika boenden, öppna dagverksamheter samt arbetsintegration i sociala företag såsom second hand (i dagsläget 20 butiker), Remake, Matmissionen och Grillska huset.

Många av de stödåtgärder organisationen genomför sker idag digitalt, exempelvis hjälp för deltagare som söker arbete och utför skolarbete. Det skapar behov av att ha ett enhetligt system för WAN-tjänster som täcker in hela verksamhetens behov, är skalbart och stabilt samt utgör en  grund för att fortsätta utveckla Stockholms Stadsmissions digitala arbete.

– Vi bedömer att avtalet med GlobalConnect ger oss både en bättre och billigare lösning än vi haft tidigare. Avtalet har en bra balans mellan kostnader och effektivitetsvinster och ger oss möjlighet att erbjuda relevant stöd till våra deltagare både idag och på längre sikt, säger Roger Fagerdahl, CIO på Stockholms Stadsmission.

Han lyfter särskilt fram butikerna som en snabb positiv effekt av avtalet.

– Vi får fiber i alla butiker och dessutom mobil uppkoppling som backup. Kassorna är beroende av stabil uppkoppling, om det inte fungerar måste vi stänga igen. En enkel och trygg lösning som bidrar till en bättre arbetsupplevelse för alla.

– Stockholms Stadsmission utför ett otroligt viktigt arbete och vi är både stolta och glada att de väljer oss som partner för att fortsätta utvecklas och bidra till ett bättre liv för människor i behov av stöd. Det är inspirerande att de ser teknisk utveckling som en viktig del av att bygga ett mer hållbart och mer mänskligt samhälle och vi ser fram emot att vara med och bidra till det, säger Regina Donato Dahlström, vd för GlobalConnect i Sverige.