Sollentuna kommun sadlar om sin IT-drift

Sollentuna kommun sadlar om sin IT-drift, och tecknar ett flerårigt avtal med GlobalConnect. Avtalet innebär managering av WAN, LAN och Wifi, samt löpande support och installationer i kommunens samtliga verksamheter.

– I upphandlingen har vi varit tydliga i våra förväntningar på leveransen. Tydligheten lägger i sin tur grunden för ett väl fungerande samarbete. Ömsesidiga förtydliganden, säkrar kvaliteten för alla parter, säger Michael Jansson, IT-chef på Sollentuna kommun.

Sollentuna kommun har sedan tidigare ett tydligt fokus på digitalisering, och genom det nya avtalet ska man i framtiden gå över till att bli en beställarorganisation. Då kan man i ännu högre utsträckning erbjuda kommuninvånarna relevanta och väl fungerande digitala tjänster.

– Under upphandlingen visade alla leverantörer förståelse för våra behov men med GlobalConnects standardtjänster fick vi den mest kostnadseffektiva leveransen till kommunens verksamheter. Vi ser fram emot vårt samarbete med dem, säger Michael Jansson.

– Jag tycker det ska bli spännande att jobba med en kommun som ligger så långt fram när det kommer till digitalisering. Sollentuna kommun är ett föredöme på området med många spännande projekt på gång, säger Regina Donato Dahlström, vd på GlobalConnect.

Ett samarbete som väcker uppmärksamhet
I pressen har vårt samarbete med Sollentuna kommun väckt stor uppmärksamhet. Computer Sweden var först ut och efter det kom i raskt takt Mitt i Sollentuna, IT-kanalen, Aktuell Säkerhet och Bygga Säkerhet och berättade om nyheten som alltså kommer göra Sollentuna till en mer uppkopplad kommun än tidigare.