Privat Företag

Vill du beställa fiber eller aktivera dina tjänster? Växla till privat (tidigare IP-Only)

Fortinet - samarbetet som ger svenska företag säkrare brandväggar

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Oavsett vad det gäller eftersträvar GlobalConnect alltid att samarbeta med de bästa. Mot den bakgrunden var det en självklarhet att valet av leverantör av säkerhetstjänster föll på Fortinet, ett av världens främsta och mest innovativa it-säkerhetsföretag.

– Vi har haft ett väl fungerande samarbete med GlobalConnect sedan 2005, säger Lars Berggren, Sverigechef på Fortinet. Nu har vi tillsammans med GlobalConnect tagit fram brandväggstjänster som passar de flesta svenska företag, stora som små. Det är unikt att erbjuda lösningar på den här nivån till små och medelstora företag.

Vad det handlar om är GlobalConnects tjänst Managed Firewall som ger säker anslutning mellan företagets nät och internet. Den redundanta brandväggen är placerad i GlobalConnects nätverk och övervakas kontinuerligt. Det innebär att företaget slipper skaffa och underhålla egen utrustning men ändå kan vara säkert på att verksamheten alltid har uppdaterat skydd mot intrång och skadlig kod.

– Det här är skydd på i princip samma nivå som världens största företag har, säger Andreas Gotthardsson, teknisk chef på Fortinet Sverige.

Han menar att det egentligen borde vara självklart: hotbilden skiljer sig inte nämnvärt oavsett hur stor organisationen är. Vad som skiljer sig desto mer är budgeten och beredskapen.

– Faktum är att under 2017 riktades 60 procent av alla attacker mot företag med färre än 1 000 anställda. Och av dem överlevde inte ens hälften i sex månader efter att de blivit angripna – det säger någonting om vikten av att investera i it-säkerhet.

Till och med för stora organisationer som har ett dedikerat säkerhetsteam kan det vara svårt att hålla jämna steg med det ständiga flödet av nya hot, och även de gånger ett hot identifieras är det inte säkert att teamet vet vilka åtgärder som krävs.

– I det här sammanhanget är det faktiskt relevant att tala om att ”storleken räknas”, säger Andreas Gotthardsson. Eftersom vi har levererat mer än dubbelt så många enheter som vår näst största konkurrent har vi förstås en mycket större användarbas som kan fånga upp nya hot.

Han beskriver hur ett hot kan identifieras var som helst i världen och hur Fortinets experter omgående tar fram en lösning och säkerställer ett effektivt skydd för den nya skadliga koden som sedan direkt finns tillgänglig för samtliga kunder.

– Vi är stolta över att samarbeta med GlobalConnect i arbetet med att stärka skyddet för svenska företag, säger Lars Berggren. På det här sättet kan alla få tillgång till prestanda som för bara något år sedan hade varit otänkbar för alla utom de allra största företagen, de på Fortune 500-listan.

Läs mer om Managed Firewall.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.