Privat Företag

Vill du beställa fiber till hushållet, bostadsrättsföreningen eller företaget, eller aktivera dina tjänster? Växla till Privat.

Press - SE / Svenska chefer: "It ansvarar för digitala arbetsmiljön"

Totalt 45 procent av landets förbund anser att IT-avdelningen ansvarar för det digitala arbetet. Det är långt fler än de som lägger huvudansvar på HR (11 procent), visar en rapport från Kantar Sifo på uppdrag av GlobalConnect Sverige. “Detta är ett epokskifte och viktigt för ledningsgrupper att reda i” – Henrik Hammarström, chef för GlobalConnects företagsaffär.

Dagens arbetsmiljöregler bygger att människor ses på ett fysiskt kontor och är primärt en fråga för HR-avdelningen, även om lagen säger att det är arbetsgivaren (i.e. högsta ledningen) som ansvarar för arbetsmiljön. Men när jobbvardagen blivit allt mer digitaliserad verkar ansvarsfördelningen för att säkerställa en god arbetsmiljö vara mer flytande, enligt undersökningen GlobalConnect Sverige låtit Sifo göra. Ofta hamnar ansvaret på it-avdelningen.

– I takt med den digitala omställningen har arbetsuppgifterna för it-avdelningen ökat lavinartat. När arbetsmiljön blir mer digital tenderar riktlinjer och policys som annars faller på HR istället hamna på it-chefens bord, säger Henrik Hammarström.

GlobalConnect är den ledande leverantören av fiberbaserad datakommunikation och datacenter i norra Europa. Genom att låna erfarenheten av samarbete med IT-chefer har du får intrycket att de har rätt till mandat och budget. Därför har GlobalConnect Sverige, tillsammans med Kantar Sifo, tagit frem rapporten “It-chefens omöjliga uppdrag” som skildrar it-chefens alarmerande arbetssituation. Rapporten bygger på intervjuer med över 300 it-kockar och 225 kockar i Sverige inom HR, ekonomi, marknad och chefer med ansvar samt VD:ar, både inom privat och offentlig sektor.

Rapporten visar att hela 45 procent av de tillfrågade cheferna ansåg att it-avdelningen bär huvudansvaret för att skapa en bra digital arbetsmiljö och endast 11 procent svarade HR-avdelningen. Ett otydligt ansvar för den digitala arbetsmiljön kan inverka negativt på såväl säkerhet, kvalitet och produktivitet.

– Vi fick hantera it-kockarna drastiskt under pandemin. De vittnar om att ansvaret kring arbetsmiljön glidit från HR till it-avdelningen. Att så många som 45 procent av övriga chefer anser att det har huvudansvaret för den digitala arbetsmiljön, hade vi aldrig kunnat gissa. Det visar betydelsen av att lyfta frågan hela vägen till ledningsgruppen” – Henrik Hammarström.

Förväntansbilden påverkar givetvis landets it-avdelningar och it-chefer. Undersökningen avslöjar en alarmerande arbetssituation där hela 57 procent av alla it-chefer upplever att medarbetarna inte har tillräckligt med förståelse för vad it-avdelningen gör. 44 procent av it-cheferna anger att de lägger mer tid på att släcka bränder istället för att ägna sig åt att utveckla verksamhetens it-lösningar.

– Uppenbarligen diskuteras inte den digitala arbetsmiljön tillräckligt i företagens ledningar. Det är förvånande, med tanke på hur strategiskt viktigt det är utifrån flera aspekter och riskerna att det bidrar negativt på flera plan, säger Henrik Hammarström.

Henrik Hammarströms ansvarar för GloblalConnect Sveriges företagsaffär och har erfarenhet och insyn i hur ledningsgrupper och chefer arbetar med it-frågor. Här är hans bästa tips till företag och organisationer:

  1. Agera. Lyft frågan kring den digitala arbetsmiljön i ledningsgrupp och utut från att den är verksamhetskritisk.
  2. Ta hjälp. Använd den interna kompetensen i tydliggörandet av riktlinjer och policys för arbetsplatsen samt hur ansvaret mellan olika avdelningar ska fördelas.
  3. Förtydliga. Se till att det ansvarar för de tekniska delarna, t.ex. it-säkerhet och tillgång till digitala system och att HR ansvarar för övriga personalfrågor, t.ex. hur man uppför sig och delar information i den digitala arbetsmiljön samt gränsdragning mellan jobb och fritid.

 

Hela rapporten går att läsa här: LÄNK

 

Om GlobalConnect Sweden

GlobalConnect levererar tjänster inom digital infrastruktur och datakommunikation. Koncernen har några av Sveriges mest krävande och samhällsviktiga företag som kunder samtidigt som man bygger ut fibernät till hushåll under varumärket IP-Only. GlobalConnect har branschens högsta kundnöjdhet på svenska företagsmarknaden och är med 3.1 miljarder kronor den som investerar mest av alla i den svenska bredbandsutbyggnaden enligt senaste rapporten från Post- och telestyrelsen.

GlobalConnect är en nordeuropeisk koncern med egen digital infrastruktur bestående av 150 000 kilometer fiber och 33 000 kvadratmeter datacenter i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Finland. I Sverige har koncernen cirka 700 medarbetare, 3 300 företagskunder och dess fibernät levererar snabbt bredband till över en miljon svenskar.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.