Privat Företag

Vill du beställa fiber eller aktivera dina tjänster? Växla till privat (tidigare IP-Only)

Press - SE / Största fibersatsningen på 10 år ska locka hit världens största techbolag

GlobalConnect kraftinvesterar i Nordens framtida digitala infrastruktur. Med start under hösten bygger bolaget en ny digital E4:a från Berlin till Luleå för att möta de höga krav som finns från några av världens största bolag.

Det är den enskilt största digitala infrastruktursatsningen i Sverige på tio år och innebär att Sverige kommer att kunna fortsätta locka till sig de globala techjättarna, då digital infrastruktur är en central förutsättning för fortsatt etablering, säger Regina Donato Dahlström, vd för GlobalConnect Sverige.

Sverige och Skandinavien har de senaste åren blivit hemvist för några av världens största digitala bolag och allt fler techjättar vänder blickarna norrut för placering av datacenters och serverhallar. Här finns kyla, grön el, gott om yta och en i grunden god digital infrastruktur.

För att möta de krav som storbolagen ställer när det gäller digital infrastruktur samt svenskarnas ökade behov stabil uppkoppling, investerar GlobalConnect nu över 500 miljoner kronor i att bygga en ny digital E4:a. Motorvägen kommer att byggas från Berlin via Bornholm, Öland, Gotland, Stockholm och hela vägen längs E4:an via Luleå och upp till Haparanda. Arbetet är planerat att starta under hösten och beräknas bli klart i etapper med slut hösten 2022.

Det omfattande projektet kan liknas med en digital E4:a och är i praktiken en utrullning av fiberkabel som kan hantera tre miljoner gånger mer data än vad som är möjligt via en vanlig fiberuppkoppling till ett privat hushåll. Den här typen av digitala motorvägar är centrala för att kunna transportera stora mängder data in och ut genom hela Sverige, och ut till Europa och resten av världen.

– Idag pratar många om framtidens digitala samhälle, om självkörande bilar och 5G. Men för allt det behövs ett starkt och stabilt fibernät som förser hela landet med nödvändig datakapacitet. I dialog med den svenska regeringen inväntar vi nu ett par tillstånd som kommer att definiera den exakt rutten för E4:an som kollar ihop Sverige med kontinenten, säger Regina Donato Dahlström.

Den 10 juni släppte Post- och telestyrelsen (PTS) sin årliga rapport och uppföljning av regeringens bredbandsstrategi där man primärt tittar på investeringar i fasta och mobila nät. Med investeringar på 3,1 miljarder kronor under 2020 var GlobalConnect den klart största investeraren i bredbandsinfrastruktur i Sverige följt av Telia som investerade 1,9 miljarder.

FAKTA: Digitala E4:an

  • Med den nya digitala E4:an kommer GlobalConnect mer än dubblera fiberkapaciteten mot existerande fiberinfrastrukturer.
  • Det nya nätet ska klara kapaciteten 3 052 tps (terabits per sekund) vilket tex motsvarar bandbredd för 610 miljoner Netflix-användare.
  • Satsningen är kritisk för Sveriges fortsatta digitala utveckling och beräknas kosta ca 500 miljoner kronor.
  • Arbetet är planerat att starta under hösten och beräknas bli klart i etapper med slut hösten 2022.

Om GlobalConnect:

GlobalConnect Group är den ledande leverantören av digital infrastruktur och datakommunikation i norra Europa. Koncernen levererar kompletta lösningar baserat på egenägd infrastruktur, som består av 84 000 km fibernät och totalt 27 000 kvadratmeter datacenteryta i Danmark, Norge, Sverige, Finland och Tyskland. GlobalConnect Group har cirka 1700 anställda, 28 000 B2B-kunder och har anslutit 378 000 privata hushåll med höghastighetsfiber. GlobalConnect Group är resultatet av sammanslagningar mellan Broadnet, GlobalConnect och IP-Only och ägs av den globala investeringsorganisationen EQT, en av Europas största infrastrukturinvesterare.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.