Privat Företag

Vill du beställa fiber till hushållet, bostadsrättsföreningen eller företaget, eller aktivera dina tjänster? Växla till Privat.

Press - SE / Kraftig ökning av it-attacker: Svenska företag håller igen på it-säkerhetsbudgeten

De senaste åren har cybersäkerhetshot och antal it-attacker ökat dramatiskt. Trots detta uppger, enligt en ny undersökning från GlobalConnect, en klar majoritet av företagen i Sverige att deras it-säkerhetsbudget i år ligger på oförändrade nivåer jämfört med i fjol.

Enligt en undersökning* som it- och telekombolaget GlobalConnect låtit genomföra under våren uppger endast tre av tio företag att man ökat it-säkerhetsbudgeten i år, jämfört med år 2022. Hela 65 procent av de svarande har it-budgetar på samma nivå som under fjolåret.

– Det är både förvånande och oroväckande att företagen inte tycks reagera på de senaste årens kraftigt ökade antal cyberattacker och hot från omvärlden. Det kan innebära en fara för såväl den egna verksamheten men också för företagens medarbetare och samhället. Det logiska vore naturligtvis att it-säkerheten prioriteras för att öka motståndskraften, säger Henrik Hammarström, chef för GlobalConnect Sverige.

Bara under 2021 beräknade Stockholms handelskammare att kostnaderna för cyberangrepp på svenska företag uppgick till cirka 30 miljarder kronor. Siffran för 2022 och 2023 kommer med stor sannolikhet att bli långt högre. Dessutom uppger närmare hälften av Sveriges regioner och kommuner att de varit utsatta för en eller flera misstänkta it-attacker det senaste året.

Var fjärde it-chef saknar budget för sitt uppdrag
I undersökningen anger de svarande företagen att “Kulturella problem/organisationsstruktur”, “Budgetproblem” och “Brist på fokus från ledning” är de tre största utmaningarna för företagets nuvarande it-säkerhetssituation.

– Det finns uppenbarligen både insikter och stor oro kring riskerna med cyberattacker. Problemet är att it-budgetarna hos både företagen och myndigheterna inte vuxit i takt med de ökade hoten och attackerna. Företagsledningar verkar inte inse hur beroende verksamheten är av en säker och stabil it-drift i dag och vilka konsekvenserna kan bli om man inte har det. Min bedömning är att det är få företag som har råd att fortsätta vara så naiva, säger Henrik Hammarström.

I en tidigare undersökning som Kantar Sifo genomförde på uppdrag av GlobalConnect i mars 2022 uppgav hela 74 procent av de tillfrågade cheferna inom offentlig sektor att de är oroliga för att deras verksamhet ska utsättas för en it-attack inom kort. Och hela 48 procent av dem uppgav att de redan blivit utsatta. Enligt undersökningen uppgav även 38 procent av de svarande it-cheferna att de inte har tillräckligt stor budget för att utföra sitt uppdrag.

Hur ser er it-säkerhetsbudget ut för 2023, i jämförelse med 2023?
Ökad säkerhetsbudget 33 %
Samma/liknande säkerhetsbudget 65 %
Lägre it-budget 2 %

 

När du tänker på er organisations nuvarande it-säkerhetssituation, vad ser du är de topp-tre största utmaningarna framåt?
Brist på fokus från ledning 17 %
Budgetproblem 19 %
Brist på kompetens i organisationen 12 %
Kulturella problem/organisationsstruktur 27 %
Brist på möjliga produkter/lösningar 12 %
Annat 13 %

* Resultatet baseras på telefonintervjuer hos 251 svenska företag utförda av undersökningsföretaget Future Wise under perioden februari till mars 2023.

 

Om GlobalConnect

GlobalConnect är en av de ledande leverantörerna av digital infrastruktur och datakommunikation i norra Europa. Koncernen levererar fiber till privata hushåll och nätverkslösningar till företag. GlobalConnects infrastruktur består av 155 000 kilometer fibernät och 35 000 kvm datacenterutrymme i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Finland. GlobalConnect har cirka 1 900 medarbetare, 30 000 företagskunder och ansluter mer än 750 000 privata hushåll till fiberbaserat bredband, vilket innefattar mer än 600 000 svenska privathushåll.

GlobalConnect är resultatet av sammanslagningar mellan Broadnet, GlobalConnect och IP-Only under 2019 och 2020.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.