Privat Företag

Vill du beställa fiber till hushållet, bostadsrättsföreningen eller företaget, eller aktivera dina tjänster? Växla till Privat.

Press - SE / Konkurrensverket godkänner GlobalConnects förvärv av Open Universe och villafiberbestånd från Telenor

Den 24 november 2021 blev det känt att GlobalConnect Sverige hade för avsikt att förvärva kommunikationsoperatören Open Universe och villafibertillgångar från Telenor Sverige. Affären omfattar cirka 200 000 portar i Open Universe samt cirka 14 000 villafiberabonnenter.

Konkurrensverket har prövat vilka effekter detta förvärv får på konkurrensen på marknaden och har nu lämnat sitt godkännande till affären. Detta innebär att förvärvet kan slutföras som planerat under första kvartalet 2022.

– Vi är glada över att ha fått detta positiva besked. Nu ser vi fram emot att få välkomna de nya medarbetarna till oss och tillsammans fortsätta leverera en kundupplevelse i världsklass, säger Regina Donato Dahlström, VD för GlobalConnect Sverige.

Om GlobalConnect Sverige
Företaget är en leverantör av tjänster inom digital infrastruktur och datakommunikation. GlobalConnect har några av Sveriges mest krävande och samhällsviktiga företag som kunder samtidigt som man bygger ut fibernät till privathushåll under varumärket IP-Only. Företaget har branschens högsta kundnöjdhet på företagsmarknaden och var med 3,1 miljarder kronor den aktör som investerade mest av alla i den svenska bredbandsutbyggnaden under 2020.

GlobalConnect Sverige är en del i en växande nordeuropeisk koncern med en egen digital infrastruktur bestående av 93 600 kilometer fibernät och 30 000 kvadratmeter datacenter i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Finland. Företaget har i Sverige cirka 700 medarbetare, 3300 företagskunder och ansluter fler än 335 000 privathushåll med ett eget fibernät.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.