Privat Företag

Vill du beställa fiber till hushållet, bostadsrättsföreningen eller företaget, eller aktivera dina tjänster? Växla till Privat.

Press - SE / GlobalConnects hållbarhetsmål godkända av SBTi

GlobalConnects hållbarhetsmål har godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi). Målen innebär att GlobalConnect förbinder sig till att minska sina koldioxidutsläpp med 42 procent.

 

– Detta är en viktig milstolpe för GlobalConnect. År 2022 ökade vi våra klimatambitioner med målet att minska utsläppen i Scope 1, 2 och 3 fram till 2030. Vi arbetar målmedvetet med att minska våra utsläpp av växthusgaser. Vi kommer att mäta våra utsläpp och därigenom öka vår förståelse för var våra utsläpp kommer ifrån, säger Martin Lippert, koncern-VD på GlobalConnect.

Genom att hållbarhetsmålen nu är godkända av SBTi förbinder sig GlobalConnect till att minska utsläppen i Scope 1 och 2 vilka är i linje med FN:s ambitioner om att begränsa den globala uppvärmningen. GlobalConnect förbinder sig också till att fasa ut fossila bränslen i bolagets värdekedja genom att arbeta med Scope 3. Dessutom, genom att koppla GlobalConnect koncernens nya hållbarhetsmål till sitt låneavtal, påskyndar koncernen också sina ambitioner om att vara en attraktiv arbetsplats och företagspartner.

– Hållbarhetsmål får aldrig vara “bara ord”. Åtgärder är nödvändiga och därför vi ser detta som ett viktigt och nödvändigt steg i vår hållbarhetsresa. Att formellt vara en del av Science Based Target-initiativet, är inte bara viktigt för oss som företag idag, utan också för det företag vi vill bli i framtiden. Detta går också hand i hand med vårt hållbarhetslänkade låneavtal, vilket visar att vi lägger handling bakom våra ord, säger Sofia Lisa Dinesen, SVP of Strategy, M&A and Sustainability på GlobalConnect.

De viktigaste SBTi-målen för GlobalConnect är följande:

– Scope 1: Absolut gradvis minskning på 42 procent till år 2030

– Scope 2: 100 procent förnybar el varje år

– Scope 3: Absolut gradvis minskning på 25 procent till år 2030

*) se Definitioner av Scope 1, 2 och 3 nedan

Eftersom 98 procent av GlobalConnects utsläpp faller inom Scope 3 är den totala minskningen nära 25 procent. Detta innebär en minskning på cirka 19 700 ton CO2 årligen fram till 2030 – exklusive företagets tillväxt.

Minskningen motsvarar 3 833 hushålls elanvändning under ett år enligt EPA (Environmental Protection Agency). För fler jämförelser se Greenhouse Gas Equivalencies Calculator av EPA: https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator#results

 

*) Definitioner av Scope 1, 2 och 3

Scope 1-utsläpp

Scope 1 omfattar utsläpp från källor som en organisation äger eller kontrollerar direkt – till exempel från förbränning av bränsle i vår fordonsflotta (om de inte är eldrivna).

Scope 2-utsläpp

Scope 2 är utsläpp som ett företag orsakar indirekt och kommer från där den energi man köper och använder produceras. Till exempel så ingår de utsläpp som orsakas vid generering av el som vi använder i våra byggnader i detta Scope.

Scope 3-utsläpp

Scope 3 omfattar utsläpp som inte produceras av företaget självt och inte är resultatet av aktiviteter från tillgångar som ägs eller kontrolleras av företaget. Det handlar om utsläpp av dem som företaget indirekt ansvarar för i värdekedjan. Ett exempel på detta är när vi köper, använder och kasserar produkter från leverantörer. Scope 3-utsläpp inkluderar alla källor som inte ligger inom Scope 1 och 2.

 

Om GlobalConnect

GlobalConnect är en av de ledande leverantörerna av digital infrastruktur och datakommunikation i norra Europa. Koncernen levererar fiber till privata hushåll och nätverkslösningar till företag. GlobalConnects infrastruktur består av 155 000 kilometer fibernät och 35 000 kvm datacenterutrymme i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Finland. GlobalConnect har cirka 1 900 medarbetare, 30 000 företagskunder och ansluter mer än 750 000 privata hushåll till fiberbaserat bredband, vilket innefattar mer än 600 000 svenska privathushåll.

GlobalConnect är resultatet av sammanslagningar mellan Broadnet, GlobalConnect och IP-Only under 2019 och 2020.

 

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.