Privat Företag

Vill du beställa fiber till hushållet, bostadsrättsföreningen eller företaget, eller aktivera dina tjänster? Växla till Privat.

Press - SE / GlobalConnect kraftsatsar på fysisk och psykisk hälsa vid kontorsåtergång

Skräddarsydda PT-program och kostscheman samt samtalsstöd från legitimerade coacher – en förmån för fiberoperatören GlobalConnects medarbetare från och med att kontoren åter öppnas. ”Vi vill inte bara vara den operatör som investerar mest i nät utan också i oss som individer och företag”, säger Regina Donato Dahlström, Vd GlobalConnect Sverige.

Den 16 mars 2020 gick Folkhälsomyndigheten ut med vad många trodde var en tillfällig rekommendation, att arbeta hemifrån. Den höll oss hemma i arton månader. I samband med slopade restriktioner, från den 29 september, väljer GlobalConnect att hälsosatsa på sina medarbetare för att underlätta återgången till kontoren. Lärdomar från andra länder visar att många tycker att ljuden är för många och stressen för påtaglig.

”Det här är en stor och viktig investering som syftar till att öka hälsa och välmående i organisationen samt ett sätt att utveckla vår identitet som arbetsgivare. Vi vill inte bara vara den operatör som investerar mest i nät utan också i oss som individer och företag”, säger Regina Donato Dahlström, Vd GlobalConnect Sverige.

Alla medarbetare erbjuds skräddarsydda, personliga tränings- och kostscheman via träningsprofilen Boost by Fia samt samtalsstöd från legitimerade coacher från den digitala vårdgivaren BlueCall. De personliga träningsmålen, kommunikationen och uppföljningen med PT:n sker via en app där utvecklingen dokumenteras medan samtalsstödet från coacherna, som finns tillgängliga dygnet runt, sköts via chatt och telefon. Allt som sägs är konfidentiellt och anonymt.

”Vi ska göra det enkelt att förbättra sin hälsa och öka sitt välbefinnande vilket inte bara kan göra skillnad för individen utan också för oss som företag och hela branschen. Att investera i fiber är långsiktigt och hållbart för Sverige. Jag hoppas och tror att även denna investering är just långsiktig och hållbar för oss och att vi tillsammans blir ännu starkare”, fortsätter Regina Donato Dahlström.

 

Regina Donato Dahlström, VD för GlobalConnect Sverige.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.