Privat Företag

Vill du beställa fiber eller aktivera dina tjänster? Växla till privat (tidigare IP-Only)

GlobalConnects nyhetsbrev Uppkopplat Sverige riktar sig framför allt till dig som politiker, beslutsfattare eller tjänsteman som arbetar med bredbandsutbyggnaden och digitaliseringen av Sverige. Du sitter nämligen på några av de viktigaste pusselbitarna för att vi tillsammans ska kunna nå ända fram; ett helt uppkopplat Sverige – utan några digitala A- eller B-lag.

Vi som marknadsaktör har ett viktigt ansvar för att nå Sveriges bredbandsmål och har hittills investerat 13 miljarder kronor i fiberutbyggnaden. Och vi har fortsatt höga ambitioner. Tack vare vårt väl utbyggda fibernät är vi en stor leverantör av digital infrastruktur till alltifrån små och medelstora företag till globala hyperscalers som har behov av att överföra enorma mängder data. Vi har också via vårt konsumentvarumärke IP-Only kopplat upp ca 300 000 hushåll till framtidssäker fiber och är i dag den klart största investeraren i fibernät i Sverige.

Vi gör redan mycket, men fiberutbyggnaden är ett lagspel och vi är därför väldigt beroende av andra aktörer för att tillsammans nå längre med fibernäten och digitaliseringen. Vi vill bidra med kunskap och våra erfarenheter bidra för att skapa en konstruktiv dialog och bättre samverkan.

Här samlar vi alla nummer av Uppkopplat Sverige som gått ut sedan starten. Vi hoppas att detta kan vara givande för dig! Vill du prenumerera på nyhetsbrevet kan du registrera dig här.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.