Privat Företag

Vill du beställa fiber eller aktivera dina tjänster? Växla till privat (tidigare IP-Only)

Nyheter - SE / Två miljoner svenskar missnöjda med bredbandet – ”ett misslyckande av regeringen”

Efter över ett drygt år av hemmajobb står det klart: nära en femtedel, två miljoner svenskar, tycker inte att internetuppkopplingen fungerar bra.

– Att alla ska ha en snabbt och stabilt bredband är en överlevnadsfråga. Inte bara för landsbygderna, utan hela Sverige, säger Terese Bengard, verksamhetschef på riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Uppkopplat Sverige är en årligen återkommande undersökning om svenskarnas inställning och vanor vad gäller bredbandsuppkoppling och användning av digitala tjänster. Bakom undersökningen står it-och telekomföretaget GlobalConnect och Kantar Sifo. Undersökningen gjordes 2021 bland 4 206 respondenter och speglar svenskarnas inställning till bredband och digitala tjänster efter ett drygt år av pandemirestriktioner.

Två miljoner svenskar, tycker inte att internetuppkopplingen fungerar bra. Vidare uppger sex procent – 600 000 svenskar – att de har så dålig uppkoppling att de inte kan delta i videomöten av högsta kvalitet.

Oroväckande är även de digitala klyftor som är på väg att uppstå mellan stad och land men också mellan hög- och låginkomsttagare. Över 1,5 miljoner svenskar uppger nämligen att de skulle vilja ha snabbare uppkoppling men att de inte har råd. Bland hushåll som lever med sämre uppkoppling är det mer än var tredje som inte upplever sig ha råd att skaffa sig en bättre lösning.

Hemmens bredband en näringslivsfråga – flera kräver att regeringen tar ansvar

– Ett paradigmskifte sker nu i samhället i stort och inte minst inom arbetslivet. Vi arbetar hemifrån som aldrig förr och vi kommer att fortsätta göra det om möjligheterna finns. Ansvaret för att alla ska ha samma möjligheter vilar tungt på våra politiker – med Anders Ygeman i spetsen, som bland annat behöver höja stödmedlen så att marknadsaktörerna får rätt förutsättningar att bygga ut snabbt bredband till alla svenskar, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

– Snabbt bredband har blivit en nödvändighet i paritet med fungerande elförsörjning, rinnande vatten och sophämtning. Till exempel uppger hela 56 procent att de inte skulle kunna tänka sig att flytta till en bostad som inte har snabbt bredband, säger Regina Donato Dahlström, vd på GlobalConnect Sverige.

Landsbygderna har blivit digitala b-lag – politiskt krafttag krävs

Vi kommer att jobba hemma betydligt mer efter än innan pandemin, och vi förväntas även använda fler digitala tjänster. Storstadsbor är betydligt mer positivt inställda. Det mönstret går igen när det gäller samtliga digitala tjänster: storstadsbor är generellt mer öppna för digitala tjänster.

Även när det handlar om infrastrukturen är landsbygden på efterkälken. Post- och telestyrelsens siffror visar att hälften, 45 procent, av hushållen på landsbygden tvingas leva utan snabbt bredband. Motsvarande siffra i hela landet är 13 procent.

– Sprickan mellan tätort och landsbygd fortsätter öka och det är oerhört allvarligt. Det krävs mer statliga investeringsmedel för att ge landsbygderna samma snabba bredband som städerna länge haft. Ytterst handlar det om hur tillgänglig vår sjukvård och annan samhällsservice ska vara – oavsett var man bor i Sverige, säger Terese Bengard, verksamhetschef på riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

– Landsbygden tvingas använda äldre teknik, vilket förklarar en hel del bakom de allvarliga siffrorna. Vi behöver, som nation, göra en storsatsning för att få med hushållen utanför städerna i digitaliseringen, och ett snabbt bredband är en förutsättning för det. Det är en större fråga än ekonomi, det handlar om jämlikhet, säger Regina Donato Dahlström, vd på GlobalConnect Sverige.

Hela rapporten finns att läsa här.

Fakta om undersökningen
  • Utförd av Kantar Sifo på uppdrag av GlobalConnect.
  • Genomfördes 30 mars till 8 april 2021,
  • Undersökningen genomfördes genom en webbenkät till 4 206 personer i åldrarna 18-79 år.
  • Uträkning av nöjdhet med internetuppkopplingen: 18 procent svarade endast 1-3 i en femgradig skala.
Om GlobalConnect

GlobalConnect Group är den ledande leverantören av digital infrastruktur och datakommunikation i norra Europa. Koncernen levererar kompletta lösningar baserat på egenägd infrastruktur, som består av 84 000 km fibernät och totalt 27 000 kvadratmeter datacenteryta i Danmark, Norge, Sverige, Finland och Tyskland. GlobalConnect Group har cirka 1700 anställda, 28 000 B2B-kunder och anslutit 378 000 privata hushåll med höghastighetsfiber.

Med 3,1 miljarder kronor var koncernens konsumentvarumärke IP-Only aktören som investerade mest av alla på svensk bredbandsutbyggnad under 2020.

GlobalConnect Group ägs av den globala investeringsorganisationen EQT, en av Europas största infrastrukturinvesterare.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.