Privat Företag

Vill du beställa fiber till hushållet, bostadsrättsföreningen eller företaget, eller aktivera dina tjänster? Växla till Privat.

Nyheter - SE / Så säkrade vi den kritiska digitala infrastrukturen under stormen Hans

För några veckor sedan drabbades Sverige och Norge hårt av stormen “Hans”. De extrema väderförhållandena gjorde att vår förmånga att upprätthålla kommunikationsvägar och tjänster verkligen prövades. Det krävdes en extraordinär insats över landsgränserna för att säkra vår digitala infrastruktur. 

En nordisk insats
Baserat på de tidiga väderprognoserna utvecklade vår leveransavdelning kontinuitetsplaner för att ta reda på hur vi bäst skulle skydda vår infrastruktur. Prognoserna visade att Norge och Sverige skulle drabbas hårdast och vi började därför arbetet med att säkra nätet i dessa länder. Tillsammans med våra tekniker i Norge och Sverige satte  vi upp mobila dieselgeneratorer och avloppspumpar som snabbt kunde startas upp, om det skulle behövas.  

I några av Norges större avrinningsområden var risken för översvämningar stor och därför tillsatte vi en arbetsgrupp som granskade NVE:s (Norges vatten- och energidirektorat) prognoser och genomförde förberedande analyser av dessa platser. Vi hade också kontakt med de nationella myndigheterna för att säkerställa snabb tillgång till stöd från civilförsvaret inom de mest affärs- och verksamhetskritiska områdena. Vårt interna samarbete var helt avgörande för att vi skulle stå starka i en så oberäknelig situation; de nationella servicedeskarna, Customer Operations och Carrier planerade och hanterade all kommunikation med våra kunder, vilket gav en brygga mellan GlobalConnects NOC (Network Operating Center) och de som förser företag med kritiska kommunikationsfunktioner, såsom mobiloperatörerna Telia och ICE. 

Detta är ett exempel som visar att vi kan etablera en pannordisk organisation med hög effektivitet och gott samarbete.
– Per Morten Torvildsen, Executive VP, NetCo, GlobalConnect. 

För att säkerställa att vi hade ett optimalt flöde av kommunikation samt en koppling mellan kunderna och teknisk support satte vi upp en arbetsgrupp med NOC, Carrier, Service Desks och ISP:erna. När stormen först slog till eskalerade situationen snabbt och vi kunde då sätta  in ​​mobila generatorer där det behövdes. När det var möjligt försåg vi våra partners med ström och arbetade med att dirigera om trafiken, förbi skadade fiberledningarna och utrustning. Våra omfattande förberedelser och det fantastiska samarbetet i organisationen och över landsgränserna gjorde att vi kunde säkerställa den kritiska digitala infrastrukturen under “Hans” framfart. 

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.