Privat Företag

Vill du beställa fiber eller aktivera dina tjänster? Växla till privat (tidigare IP-Only)

Krönika - Har ni säkerställt tillgången på elektricitet?

Föreställ er att en textilfabrikör på slutet av 1800-talet får ett erbjudande om att dra in en bättre elledning till fabriken. Han tittar ut över verkstadsgolvet och konstaterar att även om det vore fint med en stabilare elledning, så att till exempel belysningen på kontoret blir mindre svajig, så kostar den nya elkabeln mer än den befintliga, och förresten har han precis investerat i helt nya mekaniska symaskiner åt sömmerskorna. Nej, det där ser han faktiskt inget behov av!

Vi vet att denna fabrikör snart får svårt att överleva om han inte ändrar sin inställning. Att säkerställa tillgång till elektricitet är idag så självklart att det till och med låter konstigt att säga det. Vadå säkerställa tillgång till elektricitet? Den bara finns där, och vi använder den utifrån behov.

Högre internetkapacitet möjliggör innovation
Spola framåt i tiden till 2010-talet och vi befinner oss i en situation som liknar den vid slutet av 1800-talet – men byt el mot internet eller WAN-anslutning via fibernätet. Tekniken finns, utbyggnaden pågår för fullt och dess nytta är tydlig, men kanske inte fullt lika tydlig för alla. Och det kan man förstå. Du kan inte begära av textilfabrikören att han ska uppfinna en elektrisk symaskin så fort erbjudandet om bättre el till fastigheten kommer.

Kapaciteten kommer att behövas men vi vet inte alltid exakt till vad. Framförallt kommer en utbyggd kapacitet att möjliggöra innovation, vilket på sikt leder till att kapaciteten utnyttjas, kanske i ännu högre utsträckning än vi idag anar.

Ska du säkra upp en snabb, stabil och säker fiberanslutning nu, om ett tag eller aldrig?

Johan Thews, Sales Manager, GlobalConnect

Allt är uppkopplat
Den totala mängden datatrafik ökar kraftigt år för år och mycket drivs av en ökande mängd video- och bildöverföring. Behovet av säkrare och stabilare anslutningar ökar också. För de som arbetar i kontorsmiljö möjliggör flexibel och god tillgänglighet på arbetsplatsen ett mer agilt arbetssätt. Ännu bättre blir det om du knyter samman alla organisationens arbetsplatser, ger de samma höga kapacitet och höjer säkerheten genom att ha ett gemensamt nät med tillgång till centrala system och funktioner. De fysiska butikerna behöver hävda sig gentemot näthandeln och kan använda digitala verktyg för att höja kundupplevelsen i butik samt bygga kundlojalitet. Och industrin – vilket är den sektor som kommit längst med att uppgradera sin anslutning – tolererar idag i princip noll nedtid i och med att maskiner, fabriker, kontor och i ökande grad även produkter kommunicerar med sin omvärld.

Frågan man ska ställa sig är inte: vad behöver jag och vad kostar det? Utan snarare: vad kan jag få och vad kan jag göra med det? Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk och därför är det viktigt med en helhetslösning där alla bitar funkar, från själva stamnätet fram till den enskilda WIFI-accesspunkten i fikarummet. Flexibiliteten är också viktig. Behoven är unika för varje aktör och kan snabbt ändras. Och ju mer uppkopplad du är desto viktigare blir det att bygga in ett säkerhetstänk från grunden i sin lösning.

Blir datakommunikation mindre viktigt i framtiden?
Våra kunder får tillgång till ett skräddarsytt account team bestående av säljare, tekniker och service manager som jobbar dedikerat för att säkerställa en anpassad lösning. Detta vet vi är otroligt uppskattat. I en tid av stark förändring blir lyhördhet och flexibilitet extra viktigt. När marknaden för våra kunder snabbt förändras och kraven och förväntningarna ständigt ökar är det viktigt att vi kan och vill agera snabbt när behoven förändras.

Ska du säkra upp en snabb, stabil och säker fiberanslutning nu, om ett tag eller aldrig? Ställ dig själv den här frågan istället: När din marknad ändras, tror du att datakommunikation kommer att vara mer eller mindre betydelsefullt?

Vi vet inte alltid vad du kommer att använda den utökade kapaciteten till – men det vet förmodligen du, eftersom vi misstänker att du inte är en bakåtsträvande textilfabrikör. Vi kan se till att du får en individuellt anpassad och driftsäker kommunikationslösning baserad på fiberinfrastruktur som, liksom elektriciteten, alltid finns där och ger dig möjlighet att växa med dina kunder och adressera marknadsförändringar.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.