Privat Företag

Vill du beställa fiber eller aktivera dina tjänster? Växla till privat (tidigare IP-Only)

Vi bygger Nordens framtida digitala infrastruktur

Sverige och Norden har de senaste åren blivit hemvist för några av världens största techbolag. För att möta de krav som dessa jättar ställer, samt samhällets ökade behov av stabil uppkoppling, bygger GlobalConnect en ny motorväg från Berlin till Luleå. En investering på över en halv miljard kronor. Arbetet startade sommaren 2021 och beräknas bli klart i etapper med slut under första halvåret 2023.

– Det är den enskilt största digitala infrastruktursatsningen i landet på tio år och innebär att Sverige kommer att kunna fortsätta locka till sig de globala techjättarna, då digital infrastruktur är en central förutsättning för fortsatt etablering, säger Regina Donato Dahlström, vd för GlobalConnect Sverige.

Hör henne berätta mer om projektet i filmen nedan.

Fiber från Tyskland till Norrbotten

Den nya digitala E4:an kommer att gå från Berlin via Bornholm, Öland, Gotland, Stockholm och vidare till Luleå.

Den digitala motorvägen är en fiberkabel som kan hantera tre miljoner gånger mer data än vad som är möjligt via en vanlig fiberuppkoppling till ett privat hushåll.

Den här typen av digitala motorvägar är centrala för att kunna transportera stora mängder data in och ut genom hela Sverige samt ut till Europa och resten av världen.

Genom land och hav

Sträckan är totalt 256 mil lång och går genom både land och hav. Ungefär en fjärdedel av fiberkabeln sträcker sig genom havet och rullas ut på botten av Östersjön, efter inspektioner och undersökningar godkända av regeringen. Sjökabeln dras på följande sträckor:

Rönne-Sassnitz: cirka 13 mil
Rönne-Simrishamn: cirka 8 mil
Tejn-Öland: cirka 18 mil
Öland-Gotland: cirka 8 mil
Gotland-Stockholm: cirka 15 mil

Med den nya digitala E4:an kommer GlobalConnect mer än dubblera fiberkapaciteten mot existerande fiberinfrastrukturer.

Det nya nätet ska klara kapaciteten 3 052 tps (terabits per sekund) vilket motsvarar bandbredd för 610 miljoner Netflix-användare.

Satsningen är kritisk för Sveriges fortsatta digitala utveckling och beräknas kosta ca 500 miljoner kronor.

Arbetet är planerat att starta efter sommaren och beräknas bli klart i etapper med slut hösten 2022.

”Företag ska kunna växa och stanna i Sverige.”

– Regina Donato Dahlström, vd GlobalConnect Sverige

Digitala E4an har passerat Gävle

Arbetet med den digitala E4an har i februari 2022 passerat Gävle, eller rättare sagt; Gävleregionen är påkopplad mot den nya digitala motorvägen.

På sträckan norr om Stockholm bygger GlobalConnect 13 stycken nya förstärkningsstationer för att kunna skicka vidare datatrafiken i kabeln. Stationerna blir också nya påfarter till motorvägen, vilket möjliggör för större företag i dessa regioner att kunna ta sig såväl norrut men även ner mot kontinenten.

Arbetet från Stockholm och norrut till Luleå beräknas vara helt klart strax innan årsskiftet 2022/2023. Arbetet mellan Stockholm och Sundsvall pågår för fullt men norr om Sundsvall kommer arbetet att avvakta tills tjälen och vädret blivit mer tillåtande.

Varför byggs den digitala E4an?

Många stora techbolag riktar nu blickarna mot Sverige på grund av kombinationen av flera viktiga förutsättningar; tillgång till kyla, stora ytor, grön el, det geopolistiska läget och en stabil bredbandsstruktur i grunden. Det gör vårt region unikt.

Den digitala E4:an kommer att vara till stor fördel för mobiloperatörer som behöver ökad mobiltäckning och kapacitet, för datacenter och hyperscalebolag som vill etablera sig i Sverige men också för mindre företag, entreprenörer och privatpersoner i vardagen.

GlobalConnect arbetar därför dedikerat för en säker och stabil uppkoppling som ska gagna generationer framåt.

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.