Den digitala E4:an

Vi bygger Nordens framtida digitala infrastruktur

Sverige och Norden har de senaste åren blivit hemvist för några av världens största techbolag.
För att möta de krav som dessa stora bolag ställer, samt samhällets ökade behov av stabil uppkoppling, bygger GlobalConnect en ny digital motorväg från Berlin till Luleå och Haparanda. En investering på över en halv miljard kronor. Arbetet är planerat att starta efter sommaren 2021 och beräknas bli klart i etapper med slut hösten 2022.

– Det är den enskilt största digitala infrastruktursatsningen i landet på tio år och innebär att Sverige kommer att kunna fortsätta locka till sig de globala techjättarna, då digital infrastruktur är en central förutsättning för fortsatt etablering, säger Regina Donato Dahlström, vd för GlobalConnect Sverige.

Hör henne berätta mer om projektet i filmen nedan.

Fiber från Tyskland till Norrbotten

Den nya digitala E4:an går från Berlin via Bornholm, Öland, Gotland, Stockholm och vidare via Luleå upp till Haparanda.

Den digitala motorvägen är en fiberkabel som kan hantera tre miljoner gånger mer data än vad som är möjligt via en vanlig fiberuppkoppling till ett privat hushåll.

Den här typen av digitala motorvägar är centrala för att kunna transportera stora mängder data in och ut genom hela Sverige samt ut till Europa och resten av världen.

Med den nya digitala E4:an kommer GlobalConnect mer än dubblera fiberkapaciteten mot existerande fiberinfrastrukturer.

Det nya nätet ska klara kapaciteten 3 052 tps (terabits per sekund) vilket motsvarar bandbredd för 610 miljoner Netflix-användare.

Satsningen är kritisk för Sveriges fortsatta digitala utveckling och beräknas kosta ca 500 miljoner kronor.

Arbetet är planerat att starta efter sommaren och beräknas bli klart i etapper med slut hösten 2022.

”Företag ska kunna växa och stanna i Sverige.”

– Regina Donato Dahlström, vd GlobalConnect Sverige