Privat Företag

Vill du beställa fiber till hushållet, bostadsrättsföreningen eller företaget, eller aktivera dina tjänster? Växla till Privat.

Vems ansvar är hemmakontoret?

45 % av alla chefer anser att ansvaret för medarbetarnas hemmakontor ligger på IT-avdelningen. 11 % lägger huvudansvaret på HR. Resterande lägger ansvaret på någon annan avdelning. Det råder alltså stor förvirring – vems ansvar ska hemmakontoret vara? Inte ens cheferna vet vad som gäller.

I de flesta företag är arbetsplatsmiljön på kontoret primärt en fråga för HR-avdelningen. Men när jobbvardagen blivit alltmer digitaliserad verkar ansvarsfördelningen för att säkerställa en bra arbetsmiljö vara mer flytande. Ofta hamnar ansvaret på IT-avdelningen.

Detta nya ansvarsområde påverkar givetvis IT-avdelning. 44 % av alla IT-chefer upplever att teamet lägger den största delen av sin tid på att släcka bränder i stället för systemutveckling. Ett otydligt ansvar för den digitala arbetsmiljön skapar alltså problem. Inte bara för medarbetarna utan även för företagets affär och säkerhet.

Så vad kan man göra om jag som IT-chef göra vill få ordning på ansvarsfördelningen och sluta släcka bränder på hemmakontoren? Här är våra bästa tips:

    1. Agera. Lyft frågan kring den digitala arbetsmiljön i ledningsgrupp och utgå från att den är verksamhetskritisk
    2. Ta hjälp. Använd den interna kompetensen i tydliggörandet av riktlinjer och policys för arbetsplatsen samt hur ansvaret mellan olika avdelningar ska fördelas.
    3. Förtydliga. Se till att IT ansvarar för de tekniska delarna, till exempel säkerhet och tillgång till digitala system, och att HR ansvarar för övriga personalfrågor, som hur man uppför sig och delar information i den digitala arbetsmiljön samt gränsdragning mellan jobb och fritid.

I Sifo-undersökningen bakom GlobalConnects rapport It-chefens omöjliga uppdrag beskriver många it-chefer att de saknar resurser för att lyckas med sitt uppdrag. Ta del av hela rapporten här.

 

Relaterade artiklar:

Hur värdesätts it på svenska företag?

5 goda skäl att samla dina nätverkstjänster under ett tak 

 

 

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.