Så enkelt kan IT-avdelningen få bättre koll och stötta när personal arbetar hemifrån

Många anställda jobbar i dag hemifrån – där man med sämre tekniska förutsättningar förväntas utföra samma arbete. Det skapar utmaningar för organisationens IT-avdelning. GlobalConnect vill ge IT-avdelningen insyn i den digitala infrastrukturen hemma hos de anställda – och på distans ge råd om vad som måste åtgärdas om det finns problem. – Som ett led i att skapa en välfungerande arbetsplats måste vi även ta fram verktygen för att kunna kvalitetssäkra nätet i hemmet, säger Mikael Westerlund, Chief Technology Officer på GlobalConnect Sverige.

 

Den pågående coronapandemin har lett till att fler människor över hela världen jobbar hemifrån. Samtidigt är de flesta hushåll inte optimerade för distansarbete. Visserligen finns ofta snabbt internet, men andra familjemedlemmar kanske stjäl viktig bandbredd genom att strömma filmer. Eller så sitter den som arbetar för långt från den trådlösa routern så att det uppstår fördröjningar eller en icke fungerande anslutning.

– De tekniska kraven från IT-avdelningen för kontoret, som bra trådlös täckning, bra och säker infrastruktur för att kommunikationen ska gå snabbt, hålla hög kvalitet och att man kan skilja på trafiken till de olika kritiska applikationerna som man använder på arbetet, allt detta har nu helt plötsligt flyttats till personalens bostäder, där det samtidigt bor familjemedlemmar med helt andra krav och behov. Det finns en helt okänd hemmamiljö av olika enheter som ska fortsatta att fungera. Detta måste man från företagets sida kunna hantera på ett bra sätt, säger Mikael Westerlund.

För ett företag med hundratals anställda och där merparten nu arbetar hemifrån kommer det att bli en stor utmaning, och i synnerhet för IT-avdelningen.

Nästa generations WAN en del av lösningen

GlobalConnect erbjuder sedan tidigare SD-WAN, eller software defined wide area network, som ger IT-avdelningen en insikt i hur man kan förbättra prestandan och öka användarupplevelsen.

Som ett led i att utveckla GlobalConnects plattform för SD-WAN kommer nu möjligheten att utöka tjänsten till den anställdes dator. Därmed kan mjukvaran slå larm om kvaliteten på uppkopplingen är för dålig.

Målet är att ge verktyget till IT-supporten som därmed får möjlighet att vara proaktiva.

– Om en användare ringer in och upplever sig ha kontinuerliga problem så kan IT-avdelningen ta hjälp av detta verktyg och se hur det egentligen ser ut hemma hos medarbetaren när det gäller till exempel nätuppkoppling. Därmed kan de ge bättre och effektivare förslag om vad som ska åtgärdas i bostaden, säger Mikael Westerlund, och ger några exempel:

– Kanske handlar det om att be barnen sluta titta på Netflix eller helt enkelt att medarbetaren ska placera sig närmare sin router. Vi kanske inte kan ge en exakt men däremot en avsevärt mycket mer precis guidning över konkreta åtgärder som kan vidtas utan att behöva famla i det blinda eller skicka hem en IT-tekniker.

Brandvägg, VPN och kvalitetskontrollant i ett

Men denna lösning överbryggas hemmets brandvägg, skapar en egen VPN-tunnel, men öppnar också upp för lokal åtkomst till hemmanätverket. Det gör att medarbetaren kan koppla upp sig direkt mot privata tjänster i hemmet eller på internet utan att gå genom företagets nätverk.

– Den här lösningen kan begränsas till att bara styra de applikationer och tjänster som är relaterade till företaget. All annan trafik kan släppas ut lokalt, säger Mikael Westerlund.

Han summerar den nya plattformen som en kombination av en brandvägg som kan styras från IT-avdelningen, en VPN-uppkoppling och en kvalitetskontrollant.

– I samhället i dag håller vi på att förändra vårt arbetssätt och hur företaget ser på det. Detta är något företagen måste förbereda sig på, kunna ge support för och bättre säkerställa att det faktiskt fungerar i hemmamiljö. Vår lösning kommer inte koka kaffet men kommer att bistå mycket avseende de utmaningar som finns i hemmanätverket, avslutar Mikael Westerlund.