DIA – vanligt internet i ny förpackning

En nypaketerad internettjänst för IP-Onlys Wholesale-kunder

DIA (Dedicated Internet Access) är en nypaketerad internettjänst som nu finns tillgänglig i GlobalConnects digitala gränssnitt Access Online och riktar sig till bolagets wholesale-kunder. – Marknadsbehovet är en hygienfaktor. Vi har i stort sett sålt denna typ av internet länge men har nu formaliserat det till en målgruppsanpassad tjänst med hjälp av våra kunder, förklarar Johan Bergin, säljchef för Wholesale på IP-Only.

En vanlig och väletablerad internettjänst – i grund och botten är det vad DIA handlar om. DIA riktar sig till Wholesale-segmentet, det vill säga lokala, regionala och globala operatörer, nätägare och systemintegratörer. Med DIA ansluts slutkunden direkt mot internet via GlobalConnect utan att transporteras till operatörens nät.

Förutom att DIA är en internettjänst framtaget specifikt för GlobalConnect Wholesale-segment finns ett val mellan statisk och dynamisk tilldelning av IP-adresser. SLA (Service Level Agreement) ingår också tillskillnad från vad det gör vid många konsumentinriktade tjänster.

Vi pratade med två DIA-experter för att se hur DIA fungerar och varför produkten togs fram – Johan Bergin, säljchef för Wholesale på GlobalConnect och Katarina Björk, produktchef för Wholesale under tiden DIA utvecklades.

Möjlighet att välja både statiska och dynamiska IP-adresser

Efter att GlobalConnect hade haft en diskussion med kunderna pratade de med tekniksidan om vad som var tekniskt möjligt. Sedan kunde DIA tas fram i Access Online.

Vad skiljer DIA från många andra internettjänster?
Något som utmärker DIA är just valet mellan statisk och dynamisk tilldelning. Det dynamiska alternativet ger en ny IP-adress varje gång kunden ansluten sig till internet, precis som internet hemma. Det statiska alternativet innebär en fast adress och är till för företaget som vill ha system eller webbplatser kopplat till IP-adressen.

DIA från GlobalConnect erbjuder även nationella IP-adresser i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vilket i praktiken innebär att internet utgår lokalt från landet.

Redundans, säkerhet och flexibilitet

Med DIA ingår en IP-adress som standard, vilket även kapar bandet med IP-adressansökningar. Det går dock att beställa fler IP-adresser vid behov. Kapacitetsspannet är allt från 10 Mbps till 10 Gbps och likt andra access-tjänster finns redundans, säkerhet och flexibilitet.

Vilka är fördelarna med en internettjänst som DIA?
Flexibiliteten är något som kan ses som en fördel, menar Katarina.

– SLA:er och diversitetsmöjligheten är branschstandard, men företaget får flexibiliteten i form av dynamisk och statisk tilldelning.

En annan fördel är att det går snabbt att få tillgång till tjänsten.

– Något av det bästa med DIA är att det nu enkelt går att beställa i Access Online, berättar Johan.

I Access online går det snabbt att söka och göra efterfrågan på accesser och kunden slipper eventuella misstolkningar vid beställning då det finns förformulerade frågor med svarsalternativ. Vid förfrågan i Access Online finns även en färdig prismodell som snabbt svarar vad som är det bästa alternativet för kunden. Det blir enklare, snabbare och kortar ned ledtiderna.

Att DIA i slutändan är en enkel tjänst förklaras genom den effektiviserade processen.

– Genom automatisering kapas många led, säger Katarina.