Privat Företag

Vill du beställa fiber eller aktivera dina tjänster? Växla till privat (tidigare IP-Only)

2021 – ett år av fortsatt intäktstillväxt och resultatökning för GlobalConnect

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

GlobalConnect fortsatte sitt momentum i fiber till hemmet (FTTH)-utbyggnaden och såg en ökande efterfrågan för konnektivitetslösningar från företag och offentliga aktörer under 2021. Gruppens intäkter uppgick till 609 miljoner euro, en ökning med 2,5 procent jämfört med föregående år. Lönsamheten ökade också med 9,3 procent med ett förbättrat EBITDA-resultat på 307 miljoner euro (50,4%) jämfört med 272 miljoner euro (47,2%) året innan.

Majoriteten av investeringarna på 479 miljoner euro handlade om att möjliggöra expansionen av digital infrastruktur, fiber till privata hem och företag samt att expandera nät och räckvidd i stamnätet. I slutet av 2021 uppgick GlobalConnects totala nät till 97 000 km fiber och täckte alla större och regionala rutter i Norden.

Årets årsredovisning inkluderar även GlobalConnects hållbarhetsredovisning för 2021, vilket summerar GlobalConnects ambitioner och resultat inom hållbarhetsområdet. Om du vill läsa mer om GlobalConnects 2021 kan du ladda ner hela årsredovisningen nedan.

Ladda ner årsrapporten här

Ladda ner

Kan mitt företag få fiber?

Med ett bredband via egen fiber slipper ditt företag krångel, får den snabbaste hastigheten och tryggaste uppkopplingen.